Generální financní reditelství (GFR) zvyšuje efektivitu provozu díky aplikaci ABBYY FineReader

Od papíru k obchodnímu procesu.

ABBYY nabízí jednu platformu pro zpracování všech věcí od zachycení a rozpoznávání dokumentů až po složitou extrakci dat a automatizaci procesů.

Úkol

Jako velká organizace státní správy, která se prímo podílí na správe daní odvádených státu a príprave legislativy predstavuje GFR doslova továrnu na zpracovávání dokumentu. Zamestnanci v nejruznejších administrativních oddeleních, vcetne oddelení správy daní a právního oddelení, bežne dostávají velká množství tištených dokumentu i PDF souboru od ruznorodých organizací. Proto vzniká potreba extrakce relevantních údaju z techto dokumentu a jejich zpracovávání, aby je bylo možno využívat v rámci interní a externí dokumentace vytvárené prímo GFR. GFR navíc melo problémy pri prevádení nekterých príchozích dokumentu do formátu aplikací Microsoft Word a Excel, aby je zamestnanci mohli dále používat..

Rešení

Po vyzkoušení rešení od jiných dodavatelu se GFR rozhodlo pro aplikaci ABBYY FineReader. Schopnost aplikace FineReader presne prevádet príchozí dokumenty do formátu aplikací Word nebo Excel predstavovala pro mnoho zamestnancu zásadní zmenu. Zamestnanci se díky ní nemusejí venovat rutinním cinnostem, napr. rucnímu prepisování textu z príchozích dokumentu. Navíc došlo k výraznému zvýšení produktivity a presnosti práce. „Mnozí naši zamestnanci pracující se složitými dokumenty ríkají, že si už nedovedou predstavit práci bez aplikace FineReader, protože jim šetrí hodne casu a nemusejí se venovat únavným rutinním cinnostem,“ ríká ing. Martin Pipek, reditel oddelení IT Financního úradu Hradec Králové, jenž zodpovídá za nasazení aplikace FineReader ve všech úradech GFR v Ceské republice. Po predstavení nové aplikace FineReader 14 na ni GFR bez problému prešlo z dríve používané verze FineReader 12. „Zmena byla rychlá a bezproblémová, obzvlášte s ohledem na škálu a distribuovanou strukturu úradu a kancelárí v rámci organizace“ ríká Pipek. Aplikace FineReader 14 dále rozšírila schopnosti zamestnancu GFR tím, že jim krome základních funkcí pro prevody dokumentu poskytla sadu nástroju pro práci se soubory PDF a jedinecnou funkci porovnávání dokumentu.

Výsledky

Aplikace FineReader 14 je v soucasnosti nainstalovaná približne v polovine pracovních stanic GFR. Tento software pravidelne používá asi 10 % zamestnancu GFR, címž dochází k úspore tisícu clovekohodin každý mesíc.

Proc aplikace FineReader?

GFR již používá aplikaci FineReader dlouho a úspešne. GFR v minulosti vyzkoušelo i jiná rešení OCR, ale žádné z nich nedokázalo poskytnout ocekávanou úroven kvality a presnosti. K hlavním prednostem aplikace FineReader patrí výjimecná presnost OCR, což platí obzvlášte pro ceštinu, a její schopnost správného prevodu tabulek a dokumentu se složitým formátováním. Dalším klícovým prínosem aplikace FineReader pro GFR je snadná správa licencí, jednoduché nasazení a flexibilní licencování. S ohledem na složitou strukturu úradu a kancelárí organizace umožnuje GFR sítové nasazení s centralizovanou správou licencí a soubežné licencování verze FineReader Corporate nejúspornejší rešení pokrývající potreby organizace. Po predstavení aplikace FineReader 14 prešlo GFR bez dlouhého rozmýšlení na tuto nejnovejší verzi. Interní testování totiž potvrdilo, že i nová verze dosahuje výjimecných výsledku.

O Generálním financním reditelství

Generální financní reditelství (organizace prímo rízená Ministerstvem financí Ceské republiky) je úrad Ministerstva financí Ceské republiky s pusobností na celém území Ceské republiky, který se zabývá pruzkumem, analýzami, sberem a zpracováváním informací. GFR má celkem 14 úradu rozmístených na území celé zeme a má na 13 000 zamestnancu.

O spolecnosti ABBYY

Spolecnost ABBYY je prední globální poskytovatel technologií a rešení, které pomáhají spolecnostem a organizacím pri práci s informacemi. Spolecnost nastavuje standard v zachytávání obsahu a inovativních technologiích založených na jazycích, které integruje do celého životního cyklu informací. Rešení ABBYY jsou spolehlivá a zamerují se optimalizaci obchodních postupu, zmírnování rizik, zrychlování rozhodovacích procesu a podporu výnosu.

Chcete vědět více?

Zjistěte více o řešeních společnosti ABBYY a úspěšných projektech, nebo si vyžádejte nabídku.