ABBYY FineReader 15 for Windows ABBYY FineReader 15 for Windows

פתרון ה-PDF החכם

מאפשר המרה, עריכה, שיתוף ועבודה עם אחרים על מסמכי PDF ומסמכים סרוקים במקום העבודה הדיגיטלי.

כלי ה-PDF האוניברסלי לסטודנטים ולמרצים

עם ABBYY FineReader, יוכלו מרצים, חוקרים וסטודנטים להיות פרודוקטיביים ויעילים יותר. הוא מסייע בהפיכתן של מעבדות מחקר וכיתות לימוד לדיגיטליות, זאת על ידי שיפור תהליך העבודה עם ספרים, כתבי עת, פרסומים מדעיים וחומרים אחרים בפורמט פיזי או דיגיטלי.

Features-238b-55x55

Features-238b-55x55

מוסדות חינוך

 • ציידו את המורים, המרצים, אנשי המנהלה והסטודנטים בפתרון מקיף לעבודה עם מסמכים
 • הפכו את תהליכי המנהלה עתירי-הנייר לחלקים יותר
 • המירו מסמכים לפורמטים של PDF כדי לשתף אותם ביתר נוחות עם קהל גדול
 • הפכו מסמכי נייר לדיגיטליים, אבטחו ושמרו אותם בארכיונים בפורמטים הסטנדרטים כגון PDF/A ו-PDF/UA.
Features-101b-55x55_1

Features-101b-55x55_1

סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים

 • ספקו לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים, למשל אלה שהם דיסלקטיים או כבדי ראייה, גישה כמו לאחרים לחומרים חינוכיים מודפסים. השתמשו ב-OCR (זיהוי תווים אופטי) איכותי כדי להמיר ספרי וחומרי לימוד למסמכים נגישים דיגיטלית.
 • הפכו את חומרי הלימוד לנגישים לכול (בפורמט PDF/UA) באמצעות תוכנות הפיכת טקסט-לדיבור או הגדלה, או טכנולוגיות מסייעות אחרות.
Features-106b-55x55

Features-106b-55x55

מורים ומרצים

 • צרו חומרי לימוד ודפי עבודה תוך שימוש בתכנים שמקורם ממשאבים שונים, כגון ספרי לימוד או מאמרים מדעיים סרוקים – ללא צורך בהקלדה ידנית שלהם.
 • הגנו על המידע מפני צפייה, העתקה או שימוש מחודש לא מורשים.
 • בדקו את עבודות הסטודנטים: סמנו והעניקו משוב באופן דיגיטלי תוך שימוש במסמכי PDF במקום בנייר.
 • מצאו בקלות מידע רלוונטי בתוך חומרי לימוד שנסרקו והומרו למסמכי PDF הניתנים-לחיפוש.
Features-103b-55x55

Features-103b-55x55

חוקרים

 • המירו ואחסנו מאמרים ודוחות מחקר בפורמטים דיגיטליים הניתנים-לחיפוש כדי שתוכלו למצוא במהירות את המידע הרלוונטי כשצריך.
 • עבדו יחד על פרויקטים בעזרת הכלים להוספת הערות וביאורים, החליפו ביניכם משוב, ועקבו אחר סטטוס הפרויקט ישירות מתוך המסמך עצמו.
 • הפחיתו את גודל מסמך ה-PDF ושפרו את האיכות הוויזואלית של הסריקות.
 • תמכו בתהליכי העבודה שלכם בעזרת שימוש בסימניות ובהדגשת קטעים חשובים במסמכים, והשאירו הערות לביסוס תהליכי החשיבה שלכם בהמשך.