ABBYY FineReader 14

המסמכים שלך בפעולה

קבל גרסת ניסיון קנה כעת

קנה כעת

Standard

ערוך והוסף הערות לקובצי PDF
המר קובצי PDF ומסמכים סרוקים
השווה מסמכים
בצע המרות באופן אוטומטי
אוטומציה מורחבת

Corporate

ערוך והוסף הערות לקובצי PDF
המר קובצי PDF ומסמכים סרוקים
השווה מסמכים
בצע המרות באופן אוטומטי
אוטומציה מורחבת

Enterprise

ערוך והוסף הערות לקובצי PDF
המר קובצי PDF ומסמכים סרוקים
השווה מסמכים
בצע המרות באופן אוטומטי
אוטומציה מורחבת

כל המחירים הם עבור הרישיונות הקבועים של FineReader 14 למשתמש אחד. לאחר רכישת התוכנה, לא יידרש חידוש שנתי.