ABBYY FineReader 14

המסמכים שלך בפעולה

קבל גרסת ניסיון קנה כעת

גרסת ניסיון של ABBYY FineReader 14

גרסת הניסיון של ABBYY FineReader 14 תעזורלךלהעריך את איכות הזיהוי והשמירה של הפורמט והמבנה של המסמך באמצעות הטכנולוגיה האדפטיבית החדשה לזיהוי מסמכים (ADRT) ולבדוק בפועל את הפונקציות השונות של הטכנולוגיה של ABBYY FineReader.

גרסת הניסיון הזו של התוכנה פועלת במשך 15 ימים ומאפשרת לך לזהות 50 עמודים ולשמור/להדפיס עד עמוד אחד ממסמך בכל פעם. גרסת הניסיון תומכת בזיהוי של 192 שפות וכוללת את כל שפות הממשק הזמינות. בחר את שפת הממשק, למשל אנגלית, במהלך התקנת התכנית. גודל ההורדה של גרסת הניסיון: 409MB.