ABBYY FineReader 14

המסמכים שלך בפעולה

קבל גרסת ניסיון קנה כעת

גרסת ניסיון של ABBYY FineReader 14

מלא את הטופס הבא כדי לקבל גרסת ניסיון:

    • התוכנה תפעל במשך 15 יום מיום ההתקנה
    • תאפשר עיבוד של עד 50 עמודים
    • תאפשר שמירה או שליחה ליישום אחר של עד 3 עמודים בכל פעם