ABBYY FineReader 14

גרסת ניסיון של ABBYY FineReader 14

מלא את הטופס הבא כדי לקבל גרסת ניסיון:

  • התוכנה תפעל במשך 15 יום מיום ההתקנה
  • תאפשר עיבוד של עד 50 עמודים