מצא שותף של ABBYY

ABBYY Ukraine

כל שאלה או הצעה, פנה לסניף המקומי של ABBYY שאחראי על המדינה שלך:

Address: P.O. Box 23, 02002 Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 490 9999
Fax: +38 044 490 9461
Email: sales@abbyy.ua