ROZWIĄZANIA ABBYY DLA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wspierane przez technologie i platformy rozpoznawania dokumentów, przechwytywania danych i przetwarzania językowego.

Przechwytywanie mobilne

Przechwytuje treść z obrazów i zdjęć dokumentów wykonanych za pomocą tabletu i smartfona.

Automatyzacja rozrachunków

Automatyczne przetwarzanie faktur usprawnia działanie firmowych działów rozliczeń.

Papier do SharePoint

Optymalizuje procesy biznesowe dla programu Microsoft SharePoint. Konwertuje dokumenty papierowe na elektroniczne.

Rozwiązania firmy ABBYY dla różnych branż

Przechwytywanie dokumentów i analiza tekstu w celu redukcji kosztów, zwiększania zysków i zmniejszania ryzyka.

Produkty firmy ABBYY

ABBYY FineReader Engine

SDK do OCR, ICR, OMR, OBR oraz obrazowania dokumentów.

ABBYY FineReader

Skanowanie, rozpoznawanie tekstu i konwersja na formaty edytowalne.

ABBYY FlexiCapture

OCR, ICR, OMR, OBR i przechwytywanie dokumentów do systemów ERP i EDM.

Studia przypadku

Firma PepsiCo automatycznie przetwarza faktury za pomocą oprogramowania ABBYY FlexiCapture

Informacje rozliczeniowe trafiają do systemu ERP SAP firmy PepsiCo dostępnego przez sieć. Koszty są rozdzielane między jednostki biznesowe firmy.

Nasi partnerzy biznesowi i klienci