ABBYY FineReader 15 do Windows ABBYY FineReader 15 do Windows

Bardziej inteligentne rozwiązanie PDF

Konwertuj, edytuj, udostępniaj i współpracuj przy PDF i skanach w cyfrowym środowisku pracy.

Oprogramowanie FineReader PDF umożliwia profesjonalistom maksymalne zwiększenie wydajności w cyfrowym środowisku pracy. Wyposażone w – opartą na sztucznej inteligencji – najnowszą technologię OCR oprogramowanie FineReader firmy ABBYY ułatwia dygitalizację, odzyskiwanie, edycję, zabezpieczanie, udostępnianie i współpracę przy dowolnego rodzaju dokumentach w tym samym przepływie pracy. Teraz, dzięki ograniczeniu czynności administracyjnych, pracownicy przetwarzający informacje mogą jeszcze wydajniej wykorzystać swoją wiedzę.

ABBYY FineReader PDF

Optymalizuj przetwarzanie dokumentów

Optymalizuj przetwarzanie dokumentów

Dygitalizuj, odzyskuj, edytuj, zabezpieczaj, udostępniaj i współpracuj przy dowolnego rodzaju dokumentach w jednym przepływie pracy.

W pełni wykorzystaj dokumenty PDF

W pełni wykorzystaj dokumenty PDF

Edytuj cyfrowe i zeskanowane dokumenty PDF z niespotykaną łatwością: poprawiaj całe zdania i akapity, a nawet zmieniaj układ dokumentu.

Dygitalizuj obieg dokumentów

Dygitalizuj obieg dokumentów

Włącz papierowe dokumenty do cyfrowego środowiska pracy dzięki opartej na sztucznej inteligencji technologii OCR. Uprość codzienną pracę.

Zoptymalizuj koszty IT

Zoptymalizuj koszty IT

Skorzystaj z jednorazowej opłaty i progresywnych rabatów ilościowych, aby zmaksymalizować efekty w całej organizacji.

Znormalizuj zasoby oprogramowania

Znormalizuj zasoby oprogramowania

Wprowadź jedno rozwiązanie do obsługi dokumentów PDF w całej organizacji, aby umożliwić bezproblemową współpracę wielu osób.

Uprość zarządzanie licencjami

Uprość zarządzanie licencjami

Zmniejsz obciążenie pracowników IT dzięki automatycznej instalacji i prostemu zarządzaniu licencjami.

webinar-link FILM O PRODUKCIE

Prezentacja oprogramowania ABBYY FineReader 15

Zobacz, jak program FineReader PDF pomaga stawić czoła codziennym wyzwaniom dotyczącym dokumentów w cyfrowym środowisku pracy – poznaj świat edycji PDF i digitalizacji dokumentów.

Główne cechy

  • Edytuj i organizuj dokumenty PDF
  • Współpracuj i zatwierdzaj dokumenty PDF
  • Zabezpieczaj i podpisuj dokumenty PDF
  • Twórz i konwertuj dokumenty PDF
  • Porównuj dokumenty w różnych formatach
  • Dygitalizuj papierowe dokumenty i skany za pomocą OCR
  • Automatyzuj procedury digitalizacji i konwersji
  • Łatwa praca z uniwersalnym narzędziem PDF

Co nowego

Edytuj wszystkie dokumenty PDF

Edytuj wszystkie dokumenty PDF

Edytuj wszystkie dokumenty PDF

Dzięki oprogramowaniu FineReader 15 edycja dowolnego rodzaju dokumentów PDF, w tym dokumentów zeskanowanych, stała się niemal tak samo łatwa, jak w edytorze tekstu. Możesz edytować całe akapity, zmieniać formatowanie tekstu, edytować komórki tabel, a nawet zmieniać rozmieszczenie całego układu dokumentu.

Eksportuj porównania dokumentów

Eksportuj porównania dokumentów

Eksportuj porównania dokumentów

Poza eksportem różnic między dwiema wersjami dokumentu w formie komentarzy w pliku PDF, teraz możesz także eksportować wyniki do dokumentu programu Word ze śledzeniem zmian. Pozwala to łatwo akceptować lub odrzucać zmiany i finalizować dokumenty (Funkcja dostępna tylko w wersji ABBYY FineReader 15 Corporate).

Dokładniejsza konwersja dokumentów

Dokładniejsza konwersja dokumentów

Dokładniejsza konwersja dokumentów

Najnowsze rozwiązania w opartej na sztucznej inteligencji technologii OCR firmy ABBYY zapewniają wyższą dokładność rozpoznawania znaków japońskich, koreańskich i chińskich oraz lepsze automatyczne oznaczanie podczas tworzenia dokumentów PDF i PDF/UA. Inteligentne wykrywanie jakości warstwy tekstu w utworzonych cyfrowo dokumentach PDF umożliwia uzyskanie dokładniejszych wyników podczas konwersji do edytowalnych formatów (Funkcja dostępna tylko w wersji ABBYY FineReader 15 Corporate).

Wpłyń na całą organizację

Wpłyń na całą organizację

Wpłyń na całą organizację

Nowe licencje dla użytkowników zdalnych umożliwiają organizacjom używanie oprogramowania FineReader na komputerach stacjonarnych i w systemach wirtualizacji aplikacji. Dodano nowe opcje, aby dostosować ustawienia programu FineReader w czasie instalowania za pomocą obiektów zasad grupy.

Przykłady zastosowań przemysłowych

Licencjonowanie grupowe w organizacji

Oprogramowanie ABBYY FineReader oferuje elastyczne, proste licencjonowanie grupowe, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby firm prywatnych, organizacji publicznych i instytucji edukacyjnych.