FC_for_Invoices_80x80.png

ABBYY FlexiCapture for Invoices

Kickstart your
AP automation initiative.

Lower cost per invoice.
Immediate visibility into outstanding payments.
Compliance and risk mitigation.

ABBYY FlexiCapture dla faktur jest gotowym do uruchomienia rozwiązaniem automatyzacji rozrachunków z dostawcami. Umożliwia firmom i instytucjom zwiększenie wydajności procesów AP, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przetwarzania faktur. Rozwiązanie dostarcza wszystkich podstawowych funkcji do szybkiego, oszczędnego i przejrzystego przetwarzania faktur, od momentu wpłynięcia dokumentu aż do zaksięgowania.

Discover the benefits of AP automation with ABBYY FlexiCapture for Invoices.

Obejrzyj film

eMocjonalna transformacja procesu rozrachunków z dostawcami

Porzuć rutynowe czynności:

 • Ręczne wprowadzanie danych
 • Weryfikacja zgodności
 • Kontrole zamówień
 • Identyfikowanie odpowiednich osób zatwierdzających

I przejdź do działań strategicznych:

 • Prognozowanie
 • Wykorzystywanie dynamicznego dyskontowania
 • Optymalizacja przepływów pieniężnych
 • Terminowe i dokładne raportowanie finansowe

 

Przekształcanie rozrachunków z dostawcami

Wzrost efektywności

 • Niższe koszty poprzez unikanie kserokopiarek i fizycznego dostarczania dokumentów papierowych
 • Realize additional cost reduction by avoiding late charges and leveraging dynamic discounting
 • Zmniejszenie obciążenia pracą personelu AP dzięki automatyzacji rutynowych czynności
 • Osiągnięcie dalszego wzrostu wydajności poprzez zautomatyzowane przetwarzanie faktur

Przejrzystość cyklu życia faktur

 • Pewność, że każda faktura wpłynie do działu AP
 • Wyeliminowanie problemów spowodowanych przez utratę lub opóźnienie dostarczenia dokumentów
 • Zapewnienie identycznego przetwarzania wpływających faktur z różnych źródeł i w różnych formatach
 • Lepszy wgląd w zobowiązania płatnicze, ważne terminy i statusy faktur
Przejrzystość cyklu życia faktur
Zmniejszenie ryzyka

Zmniejszenie ryzyka

 • Wyższe bezpieczeństwo dzięki automatycznej kontroli i uzgadnianiu danych głównych
 • Łatwa identyfikacja duplikatów, błędnych i nieprawidłowych faktur VAT
 • Zapewniona zgodność z przepisami
 • Łatwe pobieranie dokumentów w przypadku inspekcji i dochodzenia