Rozwiązania

Rozwiązania usprawniające procesy biznesowe

Rozwiązania do przechwytywania dokumentów firmy ABBYY działają w oparciu o technologie i platformy ABBYY do rozpoznawania dokumentów, przechwytywania danych i przetwarzania języków. Umożliwiają małym, średnim i dużym organizacjom efektywniejsze wykonywanie procesów dotyczących przetwarzania dokumentów.