ABBYY — przechwytywanie faktur
i rozliczenia

1,5x szybsze przetwarzanie faktur.
Redukcja o połowę kosztów obsługi faktur.

 

Zobacz, jak rozwiązanie firmy ABBYY skraca czas i obniża koszty przetwarzania faktur, oszczędzając twoje pieniądze i poprawiając dokładność danych.

undefined

Zwiększ widoczność

Automatycznie przechwytuj faktury w miejscu ich odbioru, bez względu na format i medium. Od razu dodawaj je do kolejki do przetworzenia, aby natychmiast były widoczne w dziale rozliczeń.

undefined

Zredukuj koszt przetworzenia faktury

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych, wyeliminuj zbędne czynności i unikaj kosztownych błędów ludzkich, używając automatycznych funkcji przechwytywania i sprawdzania danych. W pełni wykorzystaj rabaty za szybkie uiszczenie płatności.

undefined

Kontroluj cykl zatwierdzania

Wspieraj procesy zatwierdzania za pomocą inteligentnego przechwytywania danych z faktur i automatycznie przekazuj faktury do odpowiednich weryfikatorów. Zapomnij o zagubionych, źle przetworzonych lub zapomnianych fakturach.

undefined

Inteligentna optymalizacja

Zoptymalizuj przechwytywanie faktur przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym i zachwianiu ustalonych procesów rozliczeniowych. Firma ABBYY doprowadzi do systemu ERP, procesów oraz biznesowych narzędzi badawczych twojej firmy dane, dzięki którym staną się one bardziej skuteczne.

Cztery sposoby optymalizacji przetwarzania faktur przez inteligentne przechwytywanie

Obejrzyj te szkolenie, aby dowiedzieć się, jak inteligentne przechwytywania danych pomaga firmom w automatyzacji procesów rozliczeniowych.

Pobierz tę białą księgę, aby dowiedzieć się, jak ważne w automatyzacji rozliczeń jest przechwytywanie oraz jak efektywie wdrożyć takie rozwiązanie u siebie.

Pobierz białą księgę

rproduct

ABBYY FlexiCapture for Invoices ułatwia przetwarzanie faktur papierowych i w formacie PDF.

Umożliwia wczesne przechwytywanie faktur, automatycznie odczytuje dane z faktur i porównuje je z danymi na listach dostawców i zamówień zakupu.

Informacje o produkcie ›

Studia przypadku

Przeczytaj te studia przypadku opisujące, jak technologia przechwytywania firmy ABBYY pomogła różnym organizacjom w automatyzacji procesów rozliczeniowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY, poznaj udane projekty, zapytaj o cenę lub poproś o wersję demonstracyjną.