Rozwiązania ABBYY dla bankowości i finansów

Wykorzystanie narzędzi do
przechwytywania danych dla przedsiębiorstw
w procesach dotyczących przetwarzania dokumentów.

Zastąpienie tradycyjnego papieru dokumentami cyfrowymi,
które można łatwo przeszukiwać, pobierać, porządkować
i przetwarzać.

Organizacje finansowe szukają nowych sposobów na przyciągnięcie klientów i firm, efektywniejsze obsługiwanie istniejących klientów, redukcję kosztów, optymalizację zysków, zapobieganie oszustwom oraz spełnianie wszystkich warunków przepisów prawa. Wszystkie te cele można osiągnąć przy użyciu rozwiązań firmy ABBYY, umożliwiających zastąpienie papieru cyfrowymi dokumentami, które można łatwo przeszukiwać, pobierać, porządkować i przetwarzać.

Zalety rozwiązań firmy ABBYY

Obniżenie kosztów

Rozwiązania firmy ABBYY redukują koszty związane z ręcznym przechowywaniem, przetwarzaniem i klasyfikowaniem papierowych dokumentów przez automatyzację procesów wprowadzania i kategoryzacji danych oraz standaryzację procesu przechwytywania dokumentów.

Lepsza i szybsza obsługa klienta

Łatwy w użyciu sieciowy interfejs do skanowania i weryfikacji ABBYY umożliwia przechwytywanie dokumentów w miejscu ich przyjęcia i przyspieszenie obsługi klienta.

Automatyczna pomoc

Analizując znaczenie nadsyłanych przez klientów wniosków, oprogramowanie przedstawia najlepsze rozwiązanie lub kieruje sprawę do odpowiedniej osoby.

Większa efektywność biznesowa

Uproszczenie i automatyzacja codziennych działań, takich jak otwieranie kont, rozpatrywanie wniosków o kartę kredytową czy przetwarzanie wniosków kredytowych.

Zgodność z przepisami

Dzięki możliwości rejestrowania danych, określania poziomów poufności informacji na podstawie ich znaczenia, kompletnym audytom oraz funkcjom wykrywania i udaremniania oszustw, rozwiązania firmy ABBYY zapewniają zgodność z przepisami, oszczędzają pieniądze i chronią reputację instytucji.


fin1.gif

Finansbank używa programu ABBYY FormReader do automatycznego wprowadzania do systemu wniosków o karty kredytowe

Na podstawie analizy i porównania różnych systemów OCR i ICR Finansbank stwierdził, że ABBYY FormReader jako jedyny spełnia wszystkie wymagania.


Zastosowania

Aktywna obsługa klienta

Automatyczna klasyfikacja przychodzących wniosków eliminuje ręczną pracę, przyspiesza dostarczanie rozwiązań i zwiększa satysfakcję klientów.

Więcej informacji ›

Inteligentne zapewnianie zgodności

Automatyczna klasyfikacja danych niestrukturalnych pomaga w porządkowaniu dokumentów za pomocą rozpoznających treść reguł usuwania zgodnie z przepisami, oszczędzając miejsce.

Więcej informacji ›

Przetwarzanie kredytów hipotecznych

Przechwytywanie dokumentów i danych może usprawnić cały proces:

od wstępnego przechwytywania wniosków o kredyt i klasyfikacji dokumentów dodatkowych po eksport danych do odpowiednich procesów zaplecza.

Więcej informacji ›

Otwieranie nowych kont

Automatyzacja otwierania kont bankowych umożliwia instytucjom wyeliminowanie kosztownej i podatnej na błędy pracy ręcznej, zapewnienie wysokiej jakości danych oraz skrócenie czasu trwania procesu.

Więcej informacji ›

Przetwarzanie wniosków o karty kredytowe

Redukcja kosztownego, czasochłonnego i żmudnego ręcznego wprowadzania danych dzięki automatycznemu przechwytywaniu oraz klasyfikacji i ekstrakcji danych klienta.

Więcej informacji ›

Udaremnianie oszustw i zarządzanie ryzykiem

Lepsza ochrona przed oszustwami zapewniona przez usprawnienie weryfikacji dokumentów finansowych. Aby zapewnić zgodność z wszystkimi przepisami prawa, dodatkowo można dołączyć funkcję porównywania podpisów.

Więcej informacji ›

Archiwizowanie dokumentów finansowych

Automatyzacja przetwarzania dokumentów finansowych oraz porządkowanie i archiwizacja dokumentów klientów.

Więcej informacji ›

Przeglądanie i analiza dokumentów niestrukturalnych

Odkrywanie cennych informacji w dokumentach niestrukturalnych i optymalizacja żmudnego przeglądania skomplikowanych dokumentów — kontraktów, wniosków, umów itp.

Więcej informacji ›


Historia klienta

Bank La Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire za pomocą programu ABBYY FlexiCapture przetwarza 22 000 wniosków o pożyczkę.

Obejrzyj film

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty lub zapytaj o cenę.