Rozwiązania ABBYY dla rządów

Osiągnij najwyższy poziom bezpieczeństwa,
niezawodności, skalowalności i efektywności.

Zastąpienie tradycyjnego papieru dokumentami cyfrowymi,
które można łatwo przeszukiwać, pobierać, porządkować
i przetwarzać.

Rozwiązania firmy ABBYY pomagają organizacjom rządowym w zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, skalowalności i efektywności poprzez automatyzację procesów przetwarzania dokumentów i eliminację żmudnej pracy ręcznej.

Specyficzne potrzeby

  • Konieczność zbierania i zarządzania wieloma rodzajami dokumentów, takimi jak korespondencja, kontrakty, ankiety, formularze spisów ludności, karty do głosowania, karty emeryta, deklaracje podatkowe, wnioski o świadczenia socjalne itd.
  • Duże ilości dokumentów
  • Ścisła zgodność
  • W szczytowych okresach w krótkim czasie przetwarzane są duże ilości dokumentów
  • Krótki czas reakcji
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa

Rozwiązania firmy ABBYY

Automatyczna klasyfikacja roszczeń

Technologie przetwarzania języka naturalnego umożliwiają analizę niestrukturalnych danych, takich jak wnioski, co pozwala wyeliminować ręczną pracę i błędy przetwarzania, zapewnia szybkie dotarcie dokumentów do odpowiednich osób oraz zwiększa transparentność prac rządu. Więcej informacji ›

Konwersja zeskanowanych dokumentów papierowych, obrazów i plików PDF na formaty edytowalne

Papierowe i graficzne dokumenty można szybko i dokładnie przetworzyć na format edytowalny.

Tworzenie dużych archiwów z możliwością przeszukiwania

Firma ABBYY oferuje potężne narzędzie serwerowe do scentralizowanej konwersji dużych ilości papierowych i graficznych dokumentów na archiwa i repozytoria z możliwością przeszukiwania.

Przetwarzanie dużych ilości dokumentów, formularzy i faktur

Narzędzia firmy ABBYY umożliwiają automatyzację i przyspieszenie przetwarzania dużych ilości różnych rodzajów dokumentów — ich klasyfikację, indeksację oraz eksport w formie plików z możliwością przeszukiwania do aplikacji biznesowych lub archiwów.

Korzyści

  • Eliminacja pracochłonnego ręcznego wprowadzania danych
  • Przyspieszone procesy biznesowe
  • Dokładniejsze i szybciej dostępne wyniki
  • Redukcja kosztów

Kuwait census small.jpg

Projekt narodowy: Program ABBYY FlexiCapture pomaga organizacji Kuwait Transparency Society mierzyć uczciwość i odpowiedzialność

Dzięki technologiom OCR i ICR firmy ABBYY oraz wspólnemu gotowemu rozwiązaniu w projekcie CompuCore i Gulf Opinions, ekstrakcja danych, która kiedyś zajmowała ponad trzy tygodnie, została wykonana w zaledwie jeden dzień.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty lub zapytaj o cenę.