Rozwiązania ABBYY Papier do SharePoint

Zamień SharePoint w prawdziwy system DMS.

Zoptymalizuj procesy biznesowe dotyczące przetwarzania
dokumentów papierowych oraz udostępniaj
dokumenty i metadane do użytku w całej firmie.

Firmy coraz częściej korzystają z zaawansowanych platform biznesowych, np. Microsoft® SharePoint®, w celu usprawnienia pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą. Przechowywanie plików cyfrowych w programie SharePoint jest łatwe, lecz w pełni funkcjonalny system zarządzania dokumentami nie może obejść się bez funkcji przeszukiwania i przechwytywania dokumentów drukowanych, takich jak umowy i korespondencja biznesowa.

Rozwiązania ABBYY umożliwiają użytkownikom programu SharePoint w całej firmie skanowanie i indeksowanie dokumentów biznesowych. Drukowane dokumenty można łatwo skanować oraz przekształcać w pliki elektroniczne z możliwością wyszukiwania, uzupełnione o metadane i zapisane w odpowiedniej bibliotece dokumentów programu SharePoint.


Korzyści dla organizacji

Dzięki rozwiązaniu ABBYY Papier do SharePoint organizacje mogą szybciej przetwarzać dokumenty, uprościć procesy i poczynić znaczne oszczędności.

Zamienia SharePoint w prawdziwy system DMS

Zamienia istniejącą infrastrukturę SharePoint w kompletny system zarządzania dokumentami. Umożliwia przechowywanie drukowanych dokumentów w różnych formatach elektronicznych, ułatwiając pracę zespołową.

Ustandaryzowany proces przechwytywania dokumentów

Wykorzystuje ustandaryzowane procesy przechwytywania w celu archiwizacji dokumentów biznesowych w programie Microsoft SharePoint.

Sprawia, że dokumenty papierowe są bardziej dostępne

Zwiększa efektywność ułatwiając udostępnianie dokumentów między współpracownikami i działami oraz wspomagając współpracę.

Zmniejsza ilość ręcznie wprowadzanych dokumentów

Zwalnia czas, który kiedyś był potrzebny na ręczne wprowadzanie dokumentów i sprawia, że łatwiej jest przekazywać dokumenty między pracownikami i działami.

 Zastosowania

Punkty kontaktu z klientem

Scenariusz:

Wszystkie dokumenty papierowe są skanowane w miejscu przyjęcia, a następnie poddawane indeksowaniu i przekazywane do SharePoint. Dokumenty są rozsyłane do odpowiednich działów przez program Microsoft SharePoint.

Korzyści:

  • Redukcja ręcznej dystrybucji dokumentów umożliwia szybkie ich dostarczanie i oszczędność pracy
  • Wszystkie dokumenty są archiwizowane oraz mogą być pobierane z elektronicznej wyszukiwarki i używane przez kilka osób na raz

Dział zasobów ludzkich

Scenariusz:

Istnieje możliwość optymalizacji procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi opartych na przetwarzaniu dokumentów papierowych. Dokumenty są skanowane, indeksowane i przechowywane w aplikacjach do zarządzania zasobami ludzkimi, tworząc elektroniczne bazy danych pracowników.

Korzyści:

  • Uproszczone procesy rekrutacji i zarządzania
  • Łatwe wyszukiwanie potrzebnych dokumentów
  • Cyfrowe pliki dokumentacji pracowników są szybko dostępne

Dział prawny

Scenariusz:

Łatwe skanowanie kontraktów i aktów oraz automatyczne indeksowanie i zapisywanie dokumentów w sposób umożliwiający łatwy dostęp i wspomagający współpracę. Zwiększona dostępność dokumentów w przeszukiwaniu elektronicznym.

.

Korzyści:

  • Błyskawiczna dostępność kontraktów ułatwia zarządzanie nimi
  • Łatwe dzielenie się i dostęp do dokumentów prawnych w całej organizacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY, poznaj udane projekty, zapytaj o cenę lub poproś o wersję demonstracyjną.