ABBYY FineReader 14 <span>for Windows</span> ABBYY FineReader 15 do Windows

Bardziej inteligentne rozwiązanie PDF

Konwertuj, edytuj, udostępniaj i współpracuj przy PDF i skanach w cyfrowym środowisku pracy.

FineReader Cechy

Pracuj wydajnie z dokumentami PDF w cyfrowym środowisku pracy.

Edytuj i organizuj dokumenty PDF

Oszczędzaj czas i wysiłek, używając i finalizując dokumenty w łatwy i wydajny sposób. Pracuj z dowolnym dokumentem (utworzonym cyfrowo lub z wersji papierowej) równie efektywnie. Uzyskaj dostęp do tekstów, tabel, całego układu dokumentu PDF i edytuje je bez dodatkowych etapów konwersji.

Common-058b-33x33

Wyświetlaj, nawiguj i organizuj dokumenty PDF

Przeglądaj strony, komentarze i metadane. Wybierz dogodny tryb wyświetlania odpowiednio do własnych preferencji czytania. Dodawaj, usuwaj, zmieniaj kolejność, obracaj i przycinaj strony. Scalaj dokumenty w jeden dokument PDF.

Common-058b-33x33

Wykorzystuj ponownie informacje z dokumentów PDF

Wyodrębniaj (kopiuj i wklejaj) tekst i tabele bezpośrednio z dowolnego dokumentu PDF, zachowując formatowanie – za pomocą jedynie kilku kliknięć. Przeglądaj i aktualizuj metadane oraz weryfikuj podpisy cyfrowe, aby mieć pewność co do autentyczności i integralności dokumentu.

Common-058b-33x33

Odzyskuj informacje z dowolnego rodzaju dokumentów PDF

Wyszukuj informacje szybko i łatwo, nawet w zeskanowanych dokumentach PDF, używając wyszukiwania pełnotekstowego słów kluczowych i zakładek. Po otwarciu dokumentu, oprogramowanie FineReader PDF automatycznie wykrywa nieprzeszukiwalne dokumenty PDF i natychmiast uruchamia OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), aby umożliwić ich przeszukiwanie.

Common-058b-33x33

Edytuj i aktualizuj dokumenty PDF

Dodawaj aktualizacje do wcześniejszych wersji lub twórz całkowicie nowe dokumenty w oparciu o istniejące dokumenty PDF. Możesz edytować akapity lub dodawać nowe, dodawać lub usuwać obrazy, edytować tekst w tabelach, a także zmieniać rozmieszczenie elementów układu na stronie. Dzięki oprogramowaniu FineReader PDF możesz edytować zeskanowane dokumenty równie łatwo, jak dokumenty PDF utworzone cyfrowo.

Common-058b-33x33

Zarządzaj dokumentami PDF i dostosowuj je do określonych przepływów pracy

Używaj niestandardowych stempli, numeracji Batesa i znaków wodnych, aby dostosować dokumenty PDF do swoich przepływów pracy. Dodawaj lub edytuj łącza, zakładki, nagłówki, stopki i numery stron, aby ułatwić nawigowanie po dokumencie. Ułatwiaj odzyskiwanie dokumentów, dodając określone słowa kluczowe do metadanych.

Common-058b-33x33

Wypełniaj formularze PDF

Wypełniaj interaktywne pola w formularzach PDF lub zeskanowanych formularzach papierowych, dodając tekst w wyznaczonych miejscach. Podpisuj formularze, używając podpisów faksymile lub cyfrowych.

Współpracuj i zatwierdzaj dokumenty PDF

Dziel się pomysłami, poznawaj opinie zespołu i zatwierdzaj dokumenty. Używaj narzędzi do dyskusji i podejmuj decyzje bezpośrednio w dokumentach PDF, zaznaczając fragmenty, komentując i rysując w dokumencie.

Common-058b-33x33

Zaznaczaj fragmenty i dodawaj adnotacje

Wygodnie dodawaj adnotacje w dowolnej części dokumentu PDF (w tekście, obrazach, wykresie lub fragmencie wykresu, podpisach itp.) za pomocą notatek, pól tekstowych i wielu różnych narzędzi do zaznaczania fragmentów i rysowania.

Common-058b-33x33

Komentuj i dyskutuj

Wymieniaj pomysły i pytania, komentując zaznaczenia lub odpowiadając na komentarze. Przydzielaj status poszczególnym komentarzom, aby zapewnić większą przejrzystość między współpracownikami i lepiej kierować dyskusją.

Common-058b-33x33

Zarządzaj komentarzami i przyspieszaj podejmowanie decyzji

Wyszukuj według słów kluczowych, sortuj, filtruj i przydzielaj status komentarzom. Możesz także łatwo dodawać stemple, aby określić status całego dokumentu.

Common-058b-33x33

Wysyłaj dokumenty do innych osób do zatwierdzenia

Udostępniaj dokumenty różnym użytkownikom i zbieraj wiele podpisów cyfrowych w tym samym dokumencie PDF.

Zabezpieczaj i podpisuj dokumenty PDF

Zmniejsz zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas udostępniania i przechowywania dokumentów PDF. Stosuj i weryfikuj podpisy cyfrowe, redaguj dane wrażliwe, usuwaj dane ukryte i zarządzaj dostępem do dokumentów PDF.

Common-058b-33x33

Redaguj dane wrażliwe

Zapobiegaj ujawnieniu uprzywilejowanych lub poufnych informacji za pomocą niezawodnego narzędzia redakcyjnego. Trwale i nieodwracalnie usuwaj dane wrażliwe, takie jak dane osobowe, numery rachunków bankowych itp., z dokumentów PDF, w tym tekst podstawowy, nagłówki i stopki, komentarze i metadane. Pracuj wydajnie, przeszukując i redagując cały dokument w ciągu kilku sekund.

Common-058b-33x33

Usuwaj dane ukryte

Zmniejsz ryzyko nieumyślnego udostępnienia informacji poufnych w dokumencie PDF, usuwając ukryte obiekty i dane jednym kliknięciem. Możesz usuwać warstwy tekstu dodane przez OCR, komentarze i adnotacje, załączniki, zakładki, metadane, łącza, media, czynności, skrypty i dane formularzy.

Common-058b-33x33

Stosuj ochronę hasłem

Zarządzaj dostępem do dokumentów PDF za pomocą różnych poziomów ochrony hasłem, aby ograniczyć możliwość otwierania dokumentów lub wykonywania takich czynności, jak drukowanie, edycja czy wyodrębnianie informacji.

Common-058b-33x33

Certyfikuj, używając podpisów cyfrowych

Podpisuj dokumenty PDF, używając certyfikatów podpisów cyfrowych. Poza podpisem cyfrowym możesz tworzyć i wstawiać faksymile swojego odręcznego podpisu. Weryfikuj podpisy cyfrowe w dokumentach PDF, aby mieć pewność co do ich autentyczności i integralności.

Twórz i konwertuj dokumenty PDF

Postaw na format cyfrowy, wprowadzając jako domyślny standard dokumentacji w formacie PDF i wykorzystując jego zalety. Konwertuj dokumenty papierowe lub pliki w dowolnym formacie na przeszukiwalne dokumenty PDF (zgodne ze specyfikacją ISO) lub konwertuj dokumenty PDF do formatu Microsoft® Word, Excel® i ponad 15 innych formatów, aby osiągnąć pełną elastyczność w zakresie ich edycji i ponownego wykorzystania.

Common-058b-33x33

Twórz dokumenty PDF zgodne z normą branżową

Oprogramowanie FineReader potrafi tworzyć dokumenty PDF z ponad 25 różnych formatów plików, bezpośrednio z dokumentów papierowych lub przy użyciu drukarki PDF z niemal dowolnej aplikacji z funkcją drukowania. Do obsługiwanych typów PDF należą formaty od PDF/A-1 do PDF/A-3 do długoterminowego przechowywania oraz format PDF/UA zapewniający dostępność informacji w czasie używania oprogramowania pomocniczego, takiego jak czytnik ekranu.

Common-058b-33x33

Konwertuj dokumenty PDF do edytowalnych formatów

Szybko konwertuj dokumenty PDF do w pełni edytowalnych formatów, takich jak Microsoft Word, Excel i inne – pojedynczo lub wiele dokumentów PDF jednocześnie. Inteligentne technologie firmy ABBYY do OCR i konwersji dokumentów PDF zapewniają wyjątkową dokładność oraz zachowują układ i strukturę z myślą o dalszej bezproblemowej edycji.

Common-058b-33x33

Scalaj dokumenty w dokument PDF

Twórz pojedyncze dokumenty PDF z kilku plików w różnych formatach lub nowe dokumenty PDF, wyodrębniając strony z istniejących dokumentów PDF i łącząc je w jeden.

Common-058b-33x33

Zaawansowana konwersja PDF

Edytor OCR zapewnia zaawansowane narzędzia i opcje umożliwiające precyzyjną kontrolę i wyjątkową elastyczność podczas konwertowania dokumentów PDF do edytowalnych formatów plików.

Porównuj dokumenty w różnych formatach

TYLKO wersja FineReader Corporate

Szybko i niezawodnie identyfikuj różnice między dwiema wersjami dokumentu w różnych formatach, w tym skanach. Zapewniamy, że możesz w ułamku sekundy rozpoznać nieautoryzowane zmiany, sprawdzić, czy edycje zostały wprowadzone zgodnie z ustaleniami, a także zweryfikować, czy dokument nie zawiera żadnych zmian.

  • Porównuj dokumenty szybko, niezawodnie i bez wysiłku

  • Skup się na najważniejszych różnicach

  • Eksportuj i udostępniaj wyniki porównania

  • Porównuj dokumenty wielojęzyczne

Dygitalizuj papierowe dokumenty i skany za pomocą OCR

Wykorzystaj cyfrowe środowisko pracy, dygitalizując papierowe i zeskanowane dokumenty w celu przechowywania i szybkiego, niezawodnego odzyskiwania albo natychmiastowego ponownego użycia i edycji. Poznaj niezrównaną dokładność wiodącej na rynku, opartej na sztucznej inteligencji technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i przekonaj się, jak może uprościć papierkową robotę.

Common-058b-33x33

Twórz przeszukiwalne dokumenty PDF

Łatwo zmieniaj papierowe dokumenty, skany i zeskanowane dokumenty PDF w przeszukiwalne dokumenty PDF, aby móc szybko odzyskiwać dokumenty z cyfrowych archiwów i mieć dostęp do zawartych w nich informacji. Oprogramowanie FineReader PDF obsługuje format PDF/A, standard do długoterminowego przechowywania, oraz poziomy zgodności i warianty od PDF/A-1 do PDF/A-3.

Common-058b-33x33

Używaj ponownie i edytuj

Konwertuj papierowe i zeskanowane dokumenty do plików edytowalnych w programach Microsoft Word, Excel, OpenOffice Writer i innych popularnych formatach. Oparte na sztucznej inteligencji technologie firmy ABBYY do OCR i konwersji dokumentów zapewniają wyjątkową dokładność oraz zachowują układ i strukturę, umożliwiając dalszą bezproblemową edycję.

Common-058b-33x33

Zaawansowana konwersja dokumentów

Zarządzaj każdym elementem procesu rozpoznawania tekstu i konwersji dokumentu. Edytor OCR zapewnia rozbudowane narzędzia i opcje do zaawansowanej konwersji dokumentów z elastycznością odpowiednią do danego dokumentu i zadania. Wydajne narzędzia do wstępnego przetwarzania obrazów i dodatkowe ustawienia pozwalające zachować układ dokumentu zwiększają dokładność i spójność. Dzięki praktycznemu narzędziu do weryfikacji możesz szybko i niezawodnie sprawdzić tylko te znaki w przekonwertowanym tekście, które mogły zostać rozpoznane nieprawidłowo.

Common-058b-33x33

Oszczędzaj miejsce do magazynowania

Zmniejszaj wielkość plików PDF nawet 20-krotnie za pomocą kompresji MRC.

Automatyzuj procedury digitalizacji i konwersji

TYLKO wersja FineReader Corporate

Wykorzystaj narzędzia do automatyzacji, aby usprawnić powtarzane zadania konwersji OCR lub konwertować wiele dokumentów do edytowalnych formatów, takich jak Microsoft ® Word, Excel i innych. Zapewnij możliwość przeszukiwania wszystkich posiadanych dokumentów papierowych i PDF oraz wykorzystuj standardy przemysłowe do długoterminowego przechowywania (takie jak PDF/A), aby zapewnić dostępność dokumentów w przyszłości.

  • Użyj narzędzia Hot Folder do automatyzacji zadań konwersji dokumentów dla indywidualnych użytkowników lub grup roboczych, na przykład, aby przygotować dokumenty zeskanowane przy pomocy wielofunkcyjnej drukarki biurowej lub otrzymane pocztą e-mail w formie załączników do dalszego przetwarzania. Narzędzie Hot Folder może przetwarzać do 5000 stron miesięcznie* (liczba stron resetowana jest co 30 dni) i wykorzystuje do konwersji dokumentów do 2 rdzeni procesora.

    *Konwersja wielu dokumentów w głównym interfejsie użytkownika oprogramowania FineReader 15 (okno Nowe zadanie) jest nieograniczona we wszystkich wersjach produktu (Standard, Corporate).

  • Skonfiguruj obserwowany folder na dysku lokalnym lub sieciowym, na serwerze FTP lub pocztowym, a dowolne umieszczane w nim pliki będą automatycznie konwertowane przy użyciu wstępnie zdefiniowanych ustawień, natychmiast lub zgodnie z harmonogramem. Za pomocą narzędzia Hot Folder możesz skonfigurować ustawienia przetwarzania indywidualnie w odniesieniu do każdego obserwowanego folderu.
  • Skonfiguruj niestandardowe zautomatyzowane zadania za pomocą etapów konwersji i ustawień specjalnie przystosowanych do często wykonywanych zadań. Ułatw powtarzane, codzienne procedury konwersji, aby realizować je za pomocą kilku kliknięć.

Łatwa praca z uniwersalnym narzędziem PDF

Wykonuj różne zadania dotyczące dokumentów w jednej aplikacji. Obniż koszty, inwestując w mniej elementów oprogramowania. Zwiększ wydajność codziennej pracy, redukując liczbę używanych aplikacji i eliminując konieczność wykonywania tej samej pracy dwukrotnie. Ciesz się prostym i nieskomplikowanym interfejsem użytkownika oraz wysokiej jakości wynikami.