ABBYY FineReader 15 pre Windows ABBYY FineReader 15 pre Windows

Rozumnejšie PDF riešenie

Konvertujte, upravujte, zdieľajte a spoločne pracujte na dokumentoch PDF a naskenovaných dokumentoch v digitálnom pracovisku.

FineReader PDF umožňuje odborníkom maximalizovať efektívnosť v digitálnom pracovisku. FineReader s najnovšou technológiou OCR na báze umelej inteligencie od spoločnosti ABBYY zjednodušuje digitalizovanie, načítanie, úpravy, ochranu, zdieľanie a spoločnú prácu na všetkých druhoch dokumentov v rámci jedného pracovného postupu. Teraz sa ľudia pracujúci s informáciami môžu ešte viac sústrediť na svoje odborné znalosti a menej na administratívne činnosti.

ABBYY FineReader PDF

Optimalizácia procesov práce s dokumentami

Optimalizácia procesov práce s dokumentami

Digitalizujte, načítajte, upravujte, chráňte, zdieľajte a spoločne pracujte na všetkých druhoch dokumentoch v rámci jedného pracovného postupu.

Využite obsah PDF dokumentov na maximum

Využite obsah PDF dokumentov na maximum

S novoobjavenou jednoduchosťou upravujte digitálne a naskenované dokumenty PDF: opravujte celé vety a odseky, dokonca môžete upraviť aj usporiadanie strany.

Digitalizujte postup práce s dokumentami

Digitalizujte postup práce s dokumentami

Pomocou technológie OCR na báze umelej inteligencie zahrňte papierové dokumenty do digitálneho pracoviska a zjednodušte si svoju každodennú prácu.

Znížte IT náklady

Znížte IT náklady

Využite jednorazovú platbu a progresívne zľavy za multilicencie a maximalizujte dopad v rámci svojej organizácii..

Štandardizujte softvérové položky

Štandardizujte softvérové položky

V celej organizácii začnite používať jedno PDF riešenie a zabezpečte tak plynulú spoluprácu viac zainteresovaných strán.

Zjednodušte správu licencií

Zjednodušte správu licencií

Znížte zaťaženie IT automatickým nasadením a prehľadnou správou licencií.

webinar-link VIDEO O PRODUKTE

Pohľad na ABBYY FineReader 15

Zistite, ako FineReader PDF pomáha zvládať každodenné úlohy s dokumentami v digitálnom priestore – zažite svet úpravy súborov PDF a digitalizáciu dokumentov.

Hlavné funkcie

  • Úprava a organizácia dokumentov PDF
  • Spolupráca a schvaľovanie zdieľaných dokumentov PDF
  • Ochrana a podpisovanie dokumentov PDF
  • Vytváranie a konvertovanie dokumentov PDF
  • Porovnávanie dokumentov v rôznych formátoch
  • Digitalizácia papierových a naskenovaných dokumentov pomocou OCR
  • Automatizácia rutinných postupov digitalizácie a konverzie
  • Jednoduchá práca s univerzálnym PDF nástrojom

Čo je nové

Upravte ľahko celý obsah PDF dokumentov

Upravte ľahko celý obsah PDF dokumentov

Upravte ľahko celý obsah PDF dokumentov

Pomocou aplikácie FineReader 15 je úprava dokumentov PDF akéhokoľvek druhu takmer rovnako jednoduchá ako pomocou textového editora. Môžete upravovať celé odseky, zmeniť formátovanie textu, upravovať bunky tabuliek a tiež aj zmeniť usporiadanie celého rozloženia.

Exportovanie porovnania dokumentov

Exportovanie porovnania dokumentov

Exportovanie porovnania dokumentov

Okrem exportovania rozdielov medzi dvomi verziami dokumentov formou komentárov v PDF môžete teraz exportovať výsledky aj do formátu Word v režime so sledovaním zmien. To umožňuje jednoducho prijať alebo odmietnuť úpravy a finalizovať dokument (K dispozícii len vo verzii ABBYY FineReader 15 Corporate).

Získajte presnejšiu konverziu dokumentu

Získajte presnejšiu konverziu dokumentu

Získajte presnejšiu konverziu dokumentu

Posledné vylepšenie technológie OCR na báze umelej inteligencie od spoločnosti ABBYY poskytuje až vyššiu presnosť pre japonské, kórejské a čínske znaky a lepšie automatické označovanie pre tvorbu PDF a PDF/UA. Inteligentná detekcia kvality vrstiev textu pre digitálne vytvorené PDF umožňuje dosiahnuť presnejšie výsledky pri konverzii do formátov s možnosťou úprav

Maximalizujte dopad v organizácii

Maximalizujte dopad v organizácii

Maximalizujte dopad v organizácii

Nové licencie typu Vzdialený používateľ umožňujú používať FineReader v stolových počítačoch a v riešeniach na virtualizáciu aplikácií. Na prispôsobenie nastavení aplikácie FineReader počas nasadenia pomocou objektov skupinovej politiky boli pridané nové možnosti.

Prípady použitia v rôznych odvetviach

Multilicencie v organizácii

ABBYY FineReader ponúka flexibilné a jasné multilicencie, ktoré vyhovujú rôznym potrebám súkromných firiem, verejných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.