ABBYY FineReader&nbsp;14 <span>for&nbsp;Windows</span> ABBYY FineReader 14 for Windows

Vaše dokumenty v akcii

Upravujte, konvertujte a porovnávajte PDF a skeny jedným softvérom.

FineReader je multifunkčná softvérová aplikácia OCR na zvýšenie produktivity pri práci s dokumentmi v podnikoch. Ponúka výkonné a pritom ľahko použiteľné nástroje na sprístupnenie informácií z tlačených dokumentov a PDF.

fr-benefits-allinone-77x77

Jediným nástrojom zvládnete rôzne úlohy pri úpravách PDF a porovnávaní dokumentov

fr-benefits-award-77x77

Ocenená technológia od dôveryhodného lídra v odbore softvéru OCR pre Windows

fr-benefits-documents-77x77

Najlepší softvér OCR na prácu s vytlačenými dokumentmi a skenovanými súbormi PDF

Najnovšie aktualizácie – október 2018

Podpora PDF/UA

Vytvorte prístupné dokumenty PDF tak, aby boli informácie všetkým rovnako dostupné.

Podpora PDF 2.0

Otvorte a zobrazte dokumenty PDF založené na najnovších špecifikáciách štandardu ISO.

Najnovšia technológia OCR

Lepšie značkovanie súborov PDF, vyššia presnosť pri rozpoznávaní japonského textu.

Začnite využívať výhody FineReader: 

Príklady z odboru

legal-cs

Aplikácie v právnickej praxi

FineReader pomáha právnym kanceláriám sproduktívniť svoju činnosť sprístupnením informácií v právnych dokumentoch. Umožňuje advokátom, koncipientom i administratívnym pracovníkom ľahšie spracovať, spravovať a maximálne využiť väčšinu informácií z dokumentov, ktoré sú len v tlačenej podobe, zo snímok a PDF.

government-cs

Vláda

Aplikácia FineReader pomáha vládnym organizáciám zefektívniť postupy náročné na správu tlačených dokumentov - elimináciou prepisovania, kde často môže dochádzať k chybám, pri opätovnej tvorbe dokumentov na základe vytlačených dokumentov a pri konverzii dokumentov na dlhodobú archiváciu.

Hromadné licencie pre podniky

Spoločnosť ABBYY ponúka hromadné licencie so zaujímavými zľavami, čo spoločnostiam umožní vybaviť nástrojmi na zvýšenie produktivity viac pracovníkov a racionalizovať digitalizačné úlohy náročné na zdroje, znižovať náklady a skracovať čas pracovníkov potrebný na prácu s tlačenými dokumentmi a súbormi PDF.

Naši zákazníci

V celosvetovom meradle si dôveryhodné spoločnosti volia softvér na OCR ABBYY FineReader na zvládnutie úloh súvisiacich s tlačenými dokumentmi.

Dostupné možnosti

KÚPIŤ IHNEĎ

Standard

Úpravy a komentovanie PDFs
Konverzia PDF a skenov
Porovnávanie dokumentov
Automatizovaná konverzia

Corporate

Úpravy a komentovanie PDFs
Konverzia PDF a skenov
Porovnávanie dokumentov
Automatizovaná konverzia 5,000 strán/ mesiac* (Horúcy priečinok), 2 jadrá

Multilicenčný program

Viaceré licencie pre spoločnosti a organizácie

Využite progresívne objemové zľavy, nasadenie v sieti, správu licencií a rôzne typy licencií, ktoré vyhovujú vašej infraštruktúre.

Viac informácií