Riešenia digitalizácie zefektívňujú podnikové postupy

Riešenia spoločnosti ABBYY na spracovanie dokumentov optimalizujú pracovné postupy využitím nástrojov na digitalizáciu v rôznych priemyselných odvetviach, odstraňujú bežné problémy podnikov s vybranými horizontálnymi aplikáciami, obohacujú Microsoft SharePoint o skenovanie dokumentov a využívajú technológie cloudu a mobilných zariadení.

Riešenia spoločnosti ABBYY na digitalizáciu dokumentov sú založené na technológiách a platformách spoločnosti ABBYY na rozpoznávanie dokumentov, snímanie dát a jazykové spracovanie pri riadení podnikových postupov spracovania dokumentov v malých, stredne veľkých aj veľkých organizáciách.