Mobilné snímanie

Riešenia spoločnosti ABBYY na mobilnú digitalizáciu

Stále častejšie využívanie mobilných zariadení otvára organizáciám nové možnosti digitálneho spracovania dokumentov z ľubovoľného miesta. Organizácie z takých odvetví, ako je poisťovníctvo, zdravotníctvo, doprava, bankovníctvo alebo vládne organizácie dnes zvažujú možnosti integrácie mobilných zariadení do svojich súčasných postupov, aby umožnili ľahký prístup k svojim službám a produktom, skrátili čas potrebný na ich distribúciu, znížili náklady a zefektívnili dátovú komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami.

Zákazníci v digitálnom veku očakávajú odpoveď v reálnom čase a tlačia na svojich dodávateľov, aby zmenili postupy a odstránili nadbytočnú manuálnu prácu. Uplatnenie v týchto organizáciách si určite nájdu nielen riešenia pre zákaznícke služby, ale aj mobilná digitalizácia pre segment B2B. Vyúčtovanie výdavkov počas služobnej cesty, spracovanie poistných udalostí priamo v teréne alebo zefektívnenie postupov úhrady šekov znamenajú zníženie nákladov v každom podniku.

Digitalizáciou údajov priamo v teréne a ich následným poskytnutím podnikovým aplikáciám na spracovanie sa urýchlia pracovné postupy či obchodné transakcie a znížia sa náklady na spracovanie príslušných dokumentov. Okrem toho môže každá organizácia, ktorá využíva riešenia automatizovanej digitalizácie, zvýšiť vernosť zákazníkov zlepšovaním svojich služieb a zrýchlením platobných operácií alebo zaisťovania spätnej väzby.

Organizácie by tiež mali integrovať webové digitalizačné technológie do svojich podnikových aplikácií, ako mohli využívať skenovanie odkiaľkoľvek. Postupy, ktoré zákazníkom umožnia používať skenovacie zariadenia počas pobytu v hoteli, na konferenciách alebo u klienta pri overovaní údajov z faktúry pomocou technológie webového prehliadača, ďalej rozšíria možnosti distribuovanej digitalizácie.

Riešenie Mobile Data Capture Solution (MDCS) spoločnosti ABBYY na mobilnú digitalizáciu a uchovávanie dát premení mobilné zariadenia s fotoaparátom na nové výkonné centrá digitalizácie. Firmy tak šetria čas a výdavky, keďže zákazníkom umožňujú zadávať a overovať údaje a následne spustiť cyklus ich spracovania pomocou mobilných telefónov. Takýto inovatívny mobilný prístup k dátovej komunikácii približuje firmy k zákazníkom – a tiež k ich partnerom a zamestnancom.

Riešenie mobilnej digitalizácie MDCS od spoločnosti ABBYY ponúka:

 

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.