Riešenia spoločnosti ABBYY na mobilnú digitalizáciu

Digitalizáciou údajov priamo v teréne a ich následným poskytnutím podnikovým aplikáciám na spracovanie sa urýchlia pracovné postupy či obchodné transakcie a znížia sa náklady na spracovanie príslušných dokumentov. Okrem toho môže každá organizácia, ktorá využíva riešenia automatizovanej digitalizácie, zvýšiť vernosť zákazníkov zlepšovaním svojich služieb a zrýchlením platobných operácií alebo zaisťovania spätnej väzby.

Pozeraj video

Stále častejšie využívanie mobilných zariadení otvára organizáciám nové možnosti digitálneho spracovania dokumentov z ľubovoľného miesta. Organizácie z takých odvetví, ako je poisťovníctvo, zdravotníctvo, doprava, bankovníctvo alebo vládne organizácie dnes zvažujú možnosti integrácie mobilných zariadení do svojich súčasných postupov, aby umožnili ľahký prístup k svojim službám a produktom, skrátili čas potrebný na ich distribúciu, znížili náklady a zefektívnili dátovú komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami.

Zákazníci v digitálnom veku očakávajú odpoveď v reálnom čase a tlačia na svojich dodávateľov, aby zmenili postupy a odstránili nadbytočnú manuálnu prácu. Uplatnenie v týchto organizáciách si určite nájdu nielen riešenia pre zákaznícke služby, ale aj mobilná digitalizácia pre segment B2B. Vyúčtovanie výdavkov počas služobnej cesty, spracovanie poistných udalostí priamo v teréne alebo zefektívnenie postupov úhrady šekov znamenajú zníženie nákladov v každom podniku.

Organizácie by tiež mali integrovať webové digitalizačné technológie do svojich podnikových aplikácií, ako mohli využívať skenovanie odkiaľkoľvek. Postupy, ktoré zákazníkom umožnia používať skenovacie zariadenia počas pobytu v hoteli, na konferenciách alebo u klienta pri overovaní údajov z faktúry pomocou technológie webového prehliadača, ďalej rozšíria možnosti distribuovanej digitalizácie.

Riešenie Mobile Data Capture Solution (MDCS) spoločnosti ABBYY na mobilnú digitalizáciu a uchovávanie dát premení mobilné zariadenia s fotoaparátom na nové výkonné centrá digitalizácie. Firmy tak šetria čas a výdavky, keďže zákazníkom umožňujú zadávať a overovať údaje a následne spustiť cyklus ich spracovania pomocou mobilných telefónov. Takýto inovatívny mobilný prístup k dátovej komunikácii približuje firmy k zákazníkom – a tiež k ich partnerom a zamestnancom.

Riešenie mobilnej digitalizácie MDCS od spoločnosti ABBYY ponúka:

  • Schopnosť nasnímať vytlačený (OCR), ručne písaný text (ICR), položky zoznamov (OMR) a čiarové kódy (OBR) zo štruktúrovaných a čiastočne štruktúrovaných dokumentov (FlexiCaptureTM)
  • Server alebo backend na báze cloudu na presné rozpoznávanie komplexných dokumentov, klasifikáciu a extrakciu dát
  • Mobilný frontend vďaka pokročilej práci s fotografiami
  • Profesionálne asistenčné služby spoločnosti ABBYY pri vývoji vlastných riešení

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.
Vyhlásenie o odvolaní svojho súhlasu môžete spoločnosti ABBYY poslať aj písomne na adresu PO BOX 16257, CY-2087, Nicosia, Cyprus.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!