Papier do SharePointu

Premeňte SharePoint na skutočný DMS

Zmeňte súčasnú infraštruktúru SharePoint
na plnohodnotný systém správy dokumentov.

Riešenie spoločnosti ABBYY Paper to SharePoint

Optimalizácia podnikových postupov spracovania papierových dokumentov pre Microsoft SharePoint a príprava dokumentov a metadát na zdieľanie a prístup pre všetkých pracovníkov podniku.

Opis

Organizácie začínajú v praxi uplatňovať rôzne pokročilé platformy, napríklad Microsoft® SharePoint®, ktoré zlepšujú zdieľanie informácií a zvyšujú úroveň spolupráce. Ukladanie digitálnych súborov prostredníctvom služby SharePoint je hračka, ale ak má ísť o plnohodnotný systém správy dokumentov (DMS), musí byť elektronické vyhľadávanie a načítavanie údajov k dispozícii aj pre tlačené dokumenty, ako sú zmluvy alebo obchodná korešpondencia.

ABBYY Recognition Server pre Microsoft SharePoint je škálovateľné riešenie s jednoduchým ovládaním na snímanie dokumentov, ktoré umožňuje používateľom SharePointu v celej organizácii efektívne skenovanie a indexovanie podnikových dokumentov. Tlačené dokumenty možno ľahko skenovať, prevádzať na prehľadávateľné elektronické súbory, obohatiť o metadáta a uložiť priamo do príslušných knižníc dokumentov služby SharePoint.

Výhody

Riešenie spoločnosti ABBYY Paper to SharePoint organizáciám prináša výhody rýchleho spracovania dokumentov, zefektívnenie postupov a významné úspory nákladov:

Premeňte SharePoint na skutočný DMS

Zmeňte súčasnú infraštruktúru SharePoint na plnohodnotný systém správy dokumentov. Uchovávajte tlačené dokumenty v rôznych elektronických formátoch a umožnite spoluprácu zamestnancov pri ich spracúvaní.

Štandardizujte postup digitalizácie dokumentov

Využívajte štandardizované postupy digitalizácie na archiváciu podnikových dokumentov vo všetkých oddeleniach a pre všetkých zamestnancov prostredníctvom služby Microsoft SharePoint.

Sprístupnite papierové dokumenty

Zvýšte efektivitu zdieľaním dokumentov medzi spolupracovníkmi a útvarmi, umožnite ich spoluprácu pri spracúvaní dokumentov.

Zredukujte ručné prepisovanie dokumentov

Získajte časové úspory vynakladané na ručné prepisovanie dokumentov a sprístupnite dokumenty na zdieľanie medzi zamestnancami a oddeleniami podniku.

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.