Riešenia ABBYY pre obchodné procesy

Poháňané technológiami a platformami ABBY na rozpoznávanie dokumentov, zber údajov a jazykové spracovanie.

Benefits-111b-77x77

Zber údajov z mobilných zariadení

Zachytáva obsah obrazov dokumentov a fotografií z tabletov a smartfónov.

Benefits-112v-77x77

Účtovanie pohľadávok

Automatizované spracovanie faktúr zvyšuje efektívnosť a svižnosť oddelení účtovania pohľadávok.

Benefits-113b-77x77

SharePoint ENG

Optimalizuje obchodné procesy pre Microsoft SharePoint. Konvertuje papierové dokumenty na elektronické.

Riešenia ABBYY pre rôzne odbory

Zachytávanie dokumentov a analytické spracovanie textov na zníženie nákladov, zvýšenie príjmov a zmiernenie rizík.

ABBYY FineReader 15

Rozumnejšie PDF riešenie

Konvertujte, upravujte, zdieľajte a spoločne pracujte na dokumentoch PDF a naskenovaných dokumentoch v digitálnom pracovisku.

ABBYY Výrobky

FR-Engine-90x77

ABBYY FineReader Engine ENG

SDK na OCR, ICR, OMR, OBR a na obrazové dokumenty.

Finereader 80X77

ABBYY FineReader

Skenovanie, rozpoznávanie textov a konverzia do upraviteľných formátov.

FlexiCapture_77x77

ABBYY FlexiCapture

OCR, ICR, OMR, OBR a zachytávanie dokumentov pre systémy ERP a ECM.

NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI A ZÁKAZNÍCI