ABBYY FlexiCapture Cloud API ABBYY FlexiCapture Cloud API

Zaawansowane rejestrowanie dokumentów w Twojej aplikacji

Wykorzystaj możliwości FlexiCapture przez
zagnieżdżenie

Umowa o gwarantowanym poziomie usług

Firma ABBYY gwarantuje dostępność usługi przez 99% czasu. Ogólna dostępność usługi nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość przetwarzania poszczególnych stron lub dokumentów. Nie ma gwarantowanej prędkości przetwarzania dla każdego przesłanego zadania.

Ważne: Zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie o Poziomie Usług podejmowane są wyłącznie wobec Klientów płacących.

 1. Firma ABBYY zobowiązuje się do zapewnienia dostępności nie niższej niż 99% rocznego procentu czasu sprawności dla danej usługi.
 2. Ogólna dostępność usługi nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość przetwarzania poszczególnych stron lub dokumentów. Nie ma gwarantowanej prędkości przetwarzania dla przesłanego zadania.
 3. W przypadku, gdy poziom usług nie zostanie osiągnięty lub jest niższy od 99%, ABBYY obliczy okres, w którym usługa nie jest dostępna dla klienta z powodu zgłoszonych zdarzeń w oparciu o czas ich trwania i ABBYY doliczy do aplikacji odpowiednią liczbę godzin.
  1. Aby móc skorzystać z takiej dodatkowej liczby godzin, klient musi złożyć wniosek do ABBYY na adres e-mail podany poniżej, nie później niż siedem (7) dni kalendarzowych po zakończeniu danego kwartału.
  2. Klient jest zobowiązany dostarczyć firmie ABBYY wszystkie uzasadnione szczegóły dotyczące reklamacji, w tym między innymi szczegółowe opisy zdarzenia lub zdarzeń, czas jego lub ich trwania, wyniki polecenia sieciowego traceroute, adres(y) URL i wszelkie próby wykonane przez Klienta, aby uporać się z problemem.
  3. Aby mieć możliwość złożenia reklamacji w odniesieniu do dowolnego zdarzenia, klient musi najpierw powiadomić ABBYY o zdarzeniu w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia Zdarzenia, pisząc na adres: FC_cloud_support@abbyy.com.
  4. Firma ABBYY wykorzysta wszystkie informacje, do których może uzyskać dostęp, w celu potwierdzenia reklamacji i dokonania w dobrej wierze oceny, czy zobowiązanie dotyczące rocznego procentu czasu działania zostało spełnione w odniesieniu do reklamacji.
  5. FIRMA ABBYY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY PONIESIONE PRZEZ KLIENTA W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI, NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA ROCZNEGO PROCENTU DOSTĘPNOŚCI USŁUGI LUB SPOWODOWANE BŁĘDAMI, PRZERWANIEM USŁUGI, USUNIĘCIEM PLIKÓW, ZMIANĄ FUNKCJONALNOŚCI, WADAMI I TYM PODOBNYMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY SPOWODOWANE. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI W PRZYPADKU NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z ZAPEWNIENIA ROCZNEGO PROCENTU DOSTĘPNOŚCI USŁUGI JEST DODATKOWA LICZBA GODZIN OPISANA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.
 4. Wyłączenia z usługi

  Zobowiązanie dotyczące poziomu usług określone powyżej nie ma zastosowania do problemów z wydajnością lub dostępnością

  1. spowodowanych czynnikami niezależnymi od firmy ABBYY (np. awaria sieci lub urządzeń zewnętrznych w stosunku do centrów danych firmy Microsoft).
  2. wynikających z używania przez klienta sprzętu, oprogramowania lub usług niedostarczonych przez ABBYY (na przykład usług stron trzecich).
  3. spowodowanych korzystaniem przez klienta z usługi po tym, jak firma ABBYY poinformowała klienta, aby zmienił sposób korzystania z usługi lub jeśli z jakiegokolwiek powodu klient nie zmienił sposobu korzystania z usługi zgodnie z zaleceniami.
  4. wynikających z działań lub zaniechań klienta lub osób trzecich.
  5. podczas zaplanowanego przestoju.
  6. podczas usług beta i próbnych (zgodnie z ustaleniami firmy ABBYY).

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE FIRMA ABBYY NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH USŁUGI, JEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWANIA, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, ABBYY ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB SZCZEGÓLNE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ.

Poproś o informacje

Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy. 

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od ABBYY lub za pośrednictwem formularza ABBYY dotyczącego praw dostępu podmiotu danych.

Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy ABBYY!

Twoje pytanie zostało przekazane odpowiedniemu przedstawicielowi handlowemu.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Aby skontaktować się bezpośrednio z lokalnym biurem ABBYY, odwiedź stronę Kontakt.

Pozdrawiamy,
Zespół ABBYY

Poproś o informacje

Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od ABBYY lub za pośrednictwem formularza ABBYY dotyczącego praw dostępu podmiotu danych.

Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy ABBYY!

Twoje pytanie zostało przekazane odpowiedniemu przedstawicielowi handlowemu.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Aby skontaktować się bezpośrednio z lokalnym biurem ABBYY, odwiedź stronę Kontakt.

Pozdrawiamy,
Zespół ABBYY