Przetwarzanie formularzy przy użyciu narzędzi przechwytujących firmy ABBYY

Automatyzacja przetwarzania
formularzy.

Automatyczne wprowadzanie danych i przetwarzanie formularzy
pozwala obniżyć koszty ręcznego przetwarzania.

Ręczne przetwarzanie formularzy jest nie tylko żmudne, ale również czaso- i pracochłonne, nie mówiąc już o tym, jak łatwo popełnić błąd i jakie są koszty. Technologia firmy ABBYY pomaga pozbyć się tych problemów za pomocą rozwiązań do automatyzacji wydobywania danych z papierowych formularzy:

  • wniosków o karty kredytowe,
  • kwestionariuszy,
  • wniosków o świadczenia ubezpieczeniowe,
  • i wielu innych dokumentów.

Podczas przetwarzania formularza najpierw digitalizowane są informacje z pól danych (które mogą być wpisane ręcznie), a następnie:

W większości przypadków przetwarzanie formularzy uznaje się za zakończone w chwili zakończenia przechwytywania, sprawdzania i zapisywania w bazie danych całej partii formularzy. Dane z papierowych dokumentów można pobierać na dwa sposoby — żmudnie przepisując je ręcznie lub za pomocą programów do automatycznego przetwarzania formularzy.

 

Ręczne wprowadzanie danych jest drogie i pracochłonne. Metoda ta ma wiele wad, np. opóźnienia w rejestrowaniu danych, błędy oraz większe koszty pracy. Programy do automatycznego wprowadzania danych i komputerowego przetwarzania formularzy, takie jak ABBYY FlexiCapture, pomagają uniknąć tych trudności.


Zamieniaj strumienie formularzy i dokumentów o każdej strukturze i każdym stopniu złożoności w dane biznesowe.

Obejrzyj film


pica.gif

PICA Group upraszcza swoje procesy za pomocą programu ABBYY FormReader, dzięki czemu świadczy usługi wyższej jakości dla posiadaczy polis

Program ABBYY FormReader pomógł grupie PICA uprościć procesy przetwarzania formularzy. Firma może przeskanować, sprawdzić i zweryfikować formularz w czasie krótszym niż minuta — i na dodatek z 97-procentową skutecznością.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY, poznaj udane projekty, zapytaj o cenę lub poproś o wersję demonstracyjną.