Zintegrowane przetwarzanie danych - nowa jakość biznesu

Webinarium na żądanie

Webinarium

Dane są obecnie traktowane jako nowa ropa naftowa czy koło zamachowe wzrostu w organizacji. Ale by tak się mogło stać, muszą być one szybko i skutecznie przetwarzane, a płynące z nich wnioski muszą wspierać biznes organizacji. 

„Nadprodukcja” danych, a przede wszystkim ich rozproszenie w organizacji stanowi ogromne wyzwanie dla firmowych systemów i ludzi nimi zarządzających. Coraz częściej w sukurs ludziom przychodzi automatyzacja, pozwalająca odciążyć pracowników od czasochłonnych i powtarzających się zadań.

  • Jak jednak automatyzować skutecznie np. ekstrakcję rozproszonych w wielu miejscach i dokumentach danych, by osiągnąć przejrzyste, czytelne wnioski płynące z każdego „zakamarka” organizacji, by następnie umożliwić platformom automatyzacji podjęcie decyzji zbliżonych do ludzkich?
  • Jak połączyć istniejące firmowe systemy biznesowe, by w sposób automatyczny wydobyć ze znajdujących się tam dokumentów właściwe rozumienie przechowywanych w nich danych?

Podczas transmisji zaproszeni eksperci wyjaśnią, jak za pomocą zintegrowanego przetwarzania danych wynieść organizację na nowy poziom automatyzacji procesów.

Dziękujemy, miłego oglądania!

Dziękujemy, miłego oglądania!

Factoids 027 77X77