הפתרונות של ABBYY למוסדות חינוך

שפר תהליכים המונעים על-ידי
מסמכים במכללות, באוניברסיטאות
ובמוסדות מחקר.

השתמש בעיבוד מסמכים חסכוני ויעיל ויכולות הלמידה של הפתרונות של ABBYY כדי לשפר תהליכים במכללות, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר.

צרכים ספציפיים

  • מסמכי חינוך: טופסי בחינה, מבחנים, דוחות, גיליונות ציונים, מכתבי המלצה ועוד
  • תאימות רגולטורית: מבחני ובחינות חובה
  • מסמכים וטפסים רבים ומגוונים
  • השקעת תקציב נמוך יחסית
  • תיאום תהליך הלימוד בין מרכזי חינוך רבים

פתרונות ומוצרים

המרת מסמכים סרוקים, תמונות או קובצי PDF למסמכים ניתנים לעריכה

ניתן להמיר במהירות ובמדויק כל מסמך מודפס מקורי של טקסט או תמונה לתבניות הניתנות לעריכה באמצעות המוצרים הבאים:

יצירת ארכיונים ניתנים לחיפוש בנפח גבוה

ABBYY מציעה פתרון עוצמתי מבוסס-שרת המאפשר לעבד במקום מרכזי אחד נפח גדול של מסמכים מודפסים מקוריים של טקסט או תמונה, כדי ליצור ארכיונים ומאגרים ניתנים לחיפוש:

עיבוד מסמכים, טפסים וחשבוניות בנפח גבוה

הפתרון העוצמתי של ABBYY מאיץ את העיבוד של מסמכים בנפח גדול ממגוון רב של סוגים והופך את הליך לאוטומטי, באמצעות סיווגם, חילוץ נתונים חשובים מהם ומסירתם ביחד עם תמונות מקור או קובצי PDF הניתנים לחיפוש עבור יישומים עסקיים או ארכיונים:

היתרונות

  • היפטרות מפעולות של הזנה ידנית הצורכות משאבי עבודה וזמן רבים
  • שיפור והאצה של תהליכי לימוד
  • צמצום בעלויות