Rozwiązania ABBYY dla edukacji

Poprawa procesów przetwarzania dokumentów
w szkołach, uniwersytetach
i jednostkach badawczych.

Firma ABBYY może pomóc instytucjom edukacyjnym, które potrzebują innowacyjnych rozwiązań optymalnie wykorzystać ograniczone zasoby — przez dostarczanie przystępnych cenowo, efektywnych i dokładnych narzędzi do przetwarzania dokumentów. Instytucje mogą znacznie podnieść produktywność i obniżyć koszty zarządzania papierowymi dokumentami wytwarzanymi przez studentów, wydziały i pracowników.

Produkty ABBYY pomagają uprościć procesy w edukacji niższej i wyższej.

Wyzwania

  • Zarządzanie dokumentami zawierającymi testy, egzaminy, raporty, transkrypcje, listy polecające itp.
  • Zgodność z przepisami w odniesieniu do testów i egzaminów
  • Duże ilości różnorodnych dokumentów
  • Niskie budżety
  • Koordynacja procesów nauczania w centrach edukacyjnych

Rozwiązania firmy ABBYY

Konwersja zeskanowanych dokumentów papierowych, obrazów i plików PDF na formaty edytowalne

Każdy dokument papierowy lub graficzny można szybko i dokładnie przetworzyć na format edytowalny.

Tworzenie dużych archiwów z możliwością przeszukiwania

Firma ABBYY oferuje potężne narzędzie serwerowe do scentralizowanej konwersji dużych ilości papierowych i graficznych dokumentów na archiwa i repozytoria z możliwością przeszukiwania.

Przetwarzanie dużych ilości dokumentów, formularzy i faktur

Narzędzia firmy ABBYY umożliwiają automatyzację i przyspieszenie przetwarzania dużych ilości różnorodnych dokumentów — ich klasyfikację, indeksację oraz eksport jako plików z możliwością przeszukiwania do aplikacji biznesowych lub archiwów.

Tłumaczenie tekstów i nauka języków

Produkty językowe ABBYY pomagają w rozumieniu i nauce języków obcych.

Korzyści

  • Eliminacja pracochłonnego ręcznego wprowadzania danych
  • Poprawa i przyspieszenie procesów edukacyjnych
  • Redukcja kosztów

Uni_SH_logo_1.gif

University of Southampton poprawia dostęp do swojej kolekcji przez digitalizację gigantycznych ilości materiałów drukowanych

Biblioteka uniwersytecka zapewnia otwarty dostęp do tworzonych cyfrowych materiałów. Władze uniwersytetu wybrały ABBYY Recognition Server do automatyzacji procesów OCR i digitalizowania pół miliona stron rocznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty lub zapytaj o cenę.