ABBYY FlexiCapture SDK ABBYY FlexiCapture SDK

The tool you want for the data they need

Zastosowanie technologii inteligentnego przetwarzania treści w aplikacjach do przetwarzania dokumentów

CECHY

WIODĄCE W BRANŻY TECHNOLOGIE

Wiodąca w branży technologia OCR i największa na świecie liczba obsługiwanych języków

Wiodąca w branży technologia OCR i największa na świecie liczba obsługiwanych języków

Wiodąca w branży technologia OCR i największa na świecie liczba obsługiwanych języków

ABBYY FlexiCapture SDK korzysta z najnowszej wersji technologii OCR/ICR firmy ABBYY. Zapewnia ona niezrównaną jakość optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w ponad 209 językach, w tym arabskim, chińskim, japońskim i koreańskim, w celu uproszczenia procesów lokalizacyjnych przy tworzeniu aplikacji. Pozwoli to programistom na skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby klientów z całego świata.

Wysoka dokładność wyodrębniania danych

Wysoka dokładność wyodrębniania danych

Wysoka dokładność wyodrębniania danych

Zestaw narzędzi programistycznych ABBYY FlexiCapture SDK umożliwia inteligentne wyodrębnianie danych z określonych pól dokumentów. Wyszukuje on pola w dokumencie i analizuje sąsiadujące z nimi obszary. W celu uzyskania jeszcze lepszych wyników, programiści mogą korzystać z wbudowanej funkcji szkolenia mechanizmów wyodrębniania danych z pól, aby zwiększyć poprawność wskazania rozmieszczenia pól i powtarzających się grup elementów na stronach dokumentów ustrukturyzowanych lub częściowo ustrukturyzowanych. Szkolenie mechanizmu rozpoczyna się już w chwili rozpoczęcia pracy z dokumentami.

Poprawa jakości obrazu i kontrola jakości

Poprawa jakości obrazu i kontrola jakości

Poprawa jakości obrazu i kontrola jakości

Programiści mogą teraz – zarówno ręcznie, jak i automatycznie – poprawiać jakość m.in. obrazów uzyskanych za pomocą urządzeń przenośnych.

Umożliwia im to pracę z dokumentami o złożonej strukturze tła, takimi jak dowody osobiste, polisy ubezpieczeniowe itp. Możliwe jest na przykład wykonanie następujących czynności z zakresu korekty obrazu:

 • Automatyczna korekta rozdzielczości
 • Zmiana rozdzielczości obrazu na wybraną
 • Korekta kąta pochylenia obrazu na podstawie czarnych separatorów, czarnych kwadratów lub tekstu
 • Konwersja obrazu na czarno-biały
 • Obrót, inwersja i odbicie lustrzane obrazu
 • Redukcja szumów ISO
 • Usunięcie kolorowych punktów i zbędnych elementów graficznych
 • Automatyczne przycięcie obrazu


Można także zastosować wstępnie skonfigurowany profil poprawy jakości obrazu.

Zaawansowana klasyfikacja

Zaawansowana klasyfikacja

Zaawansowana klasyfikacja

Zaawansowana klasyfikacja dokumentów wspomaga podział odbieranych dokumentów na kategorie za pomocą wstępnie skonfigurowanego klasyfikatora dostępnego za pośrednictwem interfejsu API.


Technologie klasyfikacji są wyjątkowo elastyczne i mogą służyć do rozróżniania:

 • Rodzajów dokumentów, takich jak faktury, wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe, roszczenia ubezpieczeniowe itp.
 • Kategorii dokumentów tego samego rodzaju, np. faktur od różnych dostawców
 • Granic dokumentów, np.pierwszych i kolejnych stron dokumentów poszczególnych rodzajów

Technologia klasyfikacji stosuje dwa mechanizmy działania:

 • Klasyfikacja obrazów wykorzystuje konwolucyjne sieci neuronowe i rozróżnia dokumenty odmienne pod względem wyglądu.
 • Klasyfikacja tekstu stosuje statystyczną i semantyczną analizę tekstu i wymaga użycia technologii OCR.

Korzystanie z obu tych mechanizmów zapewnia uzyskiwanie możliwie najtrafniejszych wyników klasyfikacji.

FlexiCapture SDK umożliwia korzystanie z interfejsu API do szkolenia klasyfikatora od podstaw, a po jego wyszkoleniu stosuje go w aplikacji w celu przyspieszenia przetwarzania dokumentów.

Przetwarzanie faktur bez konieczności konfiguracji dodatkowego oprogramowania

Przetwarzanie faktur bez konieczności konfiguracji dodatkowego oprogramowania

Przetwarzanie faktur bez konieczności konfiguracji dodatkowego oprogramowania

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań wdrażanych w systemach innych producentów jest zautomatyzowane przetwarzanie faktur. ABBYY FlexiCapture SDK umożliwia korzystanie z interfejsu API do przetwarzania faktur bez konieczności konfiguracji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Pozwala to zastąpić pracochłonne wprowadzanie danych przejrzystym, łatwym w obsłudze, wydajnym i zautomatyzowanym procesem przechwytywania danych opartym na technologiach inteligentnej analizy dokumentów i rozpoznawania znaków. Dysponuje on specjalnie opracowanymi pod kątem przetwarzania faktur wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami, zasadami zatwierdzania i zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania w bazach danych.

Technologia ta rozpoznaje pola danych w większości faktur, umożliwiając niezwłoczne rozpoczęcie procesu ich przetwarzania. Inteligentna technologia uczenia się na podstawie informacji zwrotnych usprawnia proces wyodrębniania danych z faktur o niestandardowym układzie.

FlexiCapture SDK dostarcza gotowe do użytku projekty przetwarzania faktur do stosowania w Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Projekty przetwarzania faktur można tworzyć za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w pakiecie dla programistów Developer’s Package platformy FlexiCapture lub bezpośrednio za pośrednictwem interfejsu API zestawu narzędzi programistycznych FlexiCapture SDK.

Uczenie się na podstawie informacji zwrotnych

Uczenie się na podstawie informacji zwrotnych

Uczenie się na podstawie informacji zwrotnych

FlexiCapture SDK umożliwia programistom wdrażanie funkcji szkolenia mechanizmów wyodrębniania danych z pól i klasyfikacji w celu zwiększenia poprawności uzyskiwanych wyników.

Technologia ta uczy się na podstawie informacji zwrotnych przekazywanych przez użytkowników końcowych. Informacje zwrotne do weryfikacji mogą być gromadzone przez dowolny moduł innego producenta, mogą być wdrażane przez programistę i mogą zawierać dane dotyczące poprawnych obszarów pól (w celu szkolenia technologii wyodrębniania danych z pól) i poprawnych klas obrazów (w celu szkolenia technologii klasyfikacji).

BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA

Konfiguracja w oparciu o interfejs API

Konfiguracja w oparciu o interfejs API

Konfiguracja w oparciu o interfejs API

FlexiCapture SDK umożliwia korzystanie z obu dostępnych opcji tworzenia projektów: za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w pakiecie dla programistów Developer’s Package platformy FlexiCapture lub za pośrednictwem interfejsu API. Jest to istotne przy opracowywaniu systemów zarządzania dokumentami, ponieważ programiści muszą mieć możliwość modyfikacji metadanych wyodrębnionych i dostępnych w przypadku każdego dokumentu bezpośrednio z poziomu ich systemu. Obsługujące dużą liczbę projektów FlexiCapture podmioty podzlecające wykonywanie procesów biznesowych będą mieć możliwość automatycznego dostosowywania ustawień konkretnych pól, bez konieczności wykonywania tej czynności osobno w każdym projekcie.

Weryfikacja

Weryfikacja

Weryfikacja

FlexiCapture SDK umożliwia korzystanie z interfejsów API do weryfikacji danych polegającej na porównywaniu wyników rozpoznawania z obrazami z dowolnej części dokumentu.

Uzyskane wyniki weryfikacji mogą posłużyć do uczenia technologii w celu zwiększenia poprawności wyodrębniania i klasyfikacji.

Pakiet dla programistów Developer's Package

Pakiet dla programistów Developer's Package

Pakiet dla programistów Developer's Package

W celu uproszczenia początkowej konfiguracji procesu przechwytywania danych programiści zajmujący się programowaniem rozproszonym otrzymują wraz z rozwiązaniem FlexiCapture 12 SDK pakiet FlexiCapture 12 Developer’s Package. Obejmuje on stanowisko konfiguracji projektu FlexiCapture i rozwiązanie FlexiLayout Studio. Pakiet dla programistów Developer's Package może posłużyć do skonfigurowania projektów platformy FlexiCapture w celu ich późniejszego użycia w zestawie narzędzi programistycznych FlexiCapture SDK. Wszystkie projekty platformy FlexiCapture utworzone w pakiecie dla programistów Developer’s Package i dostarczone z rozwiązaniem FlexiCapture SDK można stosować w rozwiązaniu FlexiCapture SDK i odwrotnie.

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE

Przechwytywanie danych na potrzeby różnych rodzajów dokumentów

Przechwytywanie danych na potrzeby różnych rodzajów dokumentów

Przechwytywanie danych na potrzeby różnych rodzajów dokumentów

Zestaw narzędzi programistycznych ABBYY FlexiCapture SDK oferuje narzędzia do wyodrębniania danych zarówno ze stałych formularzy oraz dokumentów częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Wszystkie wymagane pola danych mogą zostać łatwo zlokalizowane i wyodrębnione w odpowiednim formacie.

Przetwarzanie dokumentacji cyfrowej

Przetwarzanie dokumentacji cyfrowej

Przetwarzanie dokumentacji cyfrowej

ABBYY FlexiCapture przetwarza dokumenty biurowe zapisane we wszystkich powszechnie stosowanych formatach. Wszystkie dokumenty można przetworzyć w ramach jednego procesu, bez konieczności oddzielania formatów obrazu od formatów tekstu. SDK obsługuje dokumenty tekstowe w formacie DOC, DOCX, RTF, HTML, TXT i ODT, tabele danych w formacie XLS, XLSX i ODS oraz prezentacje w formacie PPT, PPTX i ODP.

Elastyczne opcje eksportu

Elastyczne opcje eksportu

Elastyczne opcje eksportu

Dzięki dostępnym opcjom eksportu FlexiCapture można zarządzać rozmiarem i jakością plików wyjściowych w celu zapewnienia maksymalnej wydajności procedur przechowywania danych.

Umożliwiają one m.in. zapis wszystkich potrzebnych danych w aplikacjach systemu zaplecza i konwersję poddanych analizie dokumentów na przeszukiwalne dokumenty w formacie PDF lub PDF/A w celu archiwizacji. Technologie przechwytywania danych pozwalają na eksport danych do ustrukturyzowanych formatów (takich jak XML lub CSV), jak również do innych miejsc przechowywania danych. W przypadku niektórych formatów zapisuje się także obrazy oryginalnych dokumentów w celu ich łatwiejszego późniejszego wyszukania i porównania.

Obsługa wszystkich środowisk

Obsługa wszystkich środowisk

Obsługa wszystkich środowisk

ABBYY FlexiCapture SDK obsługuje wszystkie nowoczesne środowiska uruchomieniowe, takie jak maszyny wirtualne, kontenery (w tym kontenery platformy Docker) i usługi chmury publicznej, umożliwiające tworzenie wysoce skalowalnych rozwiązań, takich jak usługi sieciowe w chmurze, którymi zarządzają mechanizmy koordynacji kontenerów.

BIBLIOTEKA Z SZEROKIM WYBOREM PRZYKŁADOWYCH KODÓW

Pracę z silnikiem FlexiCapture Engine najprościej zacząć od zapoznania się z plikiem pomocy i przykładowym kodem dostarczonym z oprogramowaniem. Bogaty zbiór przykładowych kodów objaśnia sposób programowania z użyciem zestawu narzędzi programistycznych (SDK). Każda część biblioteki zawiera wycinki kodu wraz z instrukcjami wykonania poszczególnych etapów danego zadania. W celu zaoszczędzenia czasu programiści mogą ponownie wykorzystywać przykładowe kody w swoich aplikacjach.

Dostarczane są przykładowe kody dla języków programowania C#, C++, Visual Basic .NET, Java i języków skryptowych, które pomagają programistom:

 • Jak rozpocząć pracę:

  Ten przykład pokazuje sposób przechwytywania danych z użyciem zaledwie kilku wierszy kodu i pomaga w rozpoczęciu procesu programowania. Jest on dostępny dla języków programowania C++, C#, Visual Basic .NET, Java, JScript, VBScript i Perl.

 • Jak korzystać z funkcji zaawansowanej klasyfikacji:

  Ten przykład pokazuje sposób szkolenia i stosowania klasyfikatora dokumentów dostępnego w zestawie narzędzi programistycznych ABBYY FlexiCapture SDK. Można z niego korzystać w języku programowania C++ i C#.

 • Jak szkolić mechanizm wyodrębniania danych z pól:

  Ten przykład pokazuje sposób zwiększania skuteczności działania mechanizmu wyodrębniania danych z pól dzięki jego uczeniu się na podstawie informacji zwrotnych z weryfikacji przeprowadzonej w systemach innego producenta. Można z niego korzystać w języku programowania C++ i C#.

 • Jak wdrożyć technologię przetwarzania faktur wykorzystującą mechanizm automatycznego uczenia się:

  Ten przykład pokazuje sposób tworzenia projektu przetwarzania faktur FlexiCapture, dodawania informacji do bazy danych dostawców oraz wykorzystywania utworzonego projektu do rozpoznawania faktur i szkolenia mechanizmów na podstawie informacji zwrotnych z weryfikacji przeprowadzonej w systemach innego producenta. Można z niego korzystać w języku programowania C++ i C#.

Chcesz spróbować? Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz specjalista ds. sprzedaży wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od ABBYY lub za pośrednictwem formularza ABBYY dotyczącego praw dostępu podmiotu danych.

Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy ABBYY!

Twoje pytanie zostało przekazane odpowiedniemu przedstawicielowi handlowemu.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Aby skontaktować się bezpośrednio z lokalnym biurem ABBYY, odwiedź stronę Kontakt.

Pozdrawiamy,
Zespół ABBYY