ABBYY FineReader Engine ABBYY FineReader Engine

Najbardziej wszechstronny pakiet OCR SDK dla programistów

Włącz funkcje OCR oparte na sztucznej inteligencji do swoich aplikacji.

Specyfikacje techniczne

ABBYY FineReader Engine 12 jest dostępny w trzech wersjach:

 • ABBYY FineReader Engine 12 for Windows
 • ABBYY FineReader Engine 12 for Linux
 • ABBYY FineReader Engine 12 for Mac

Wymagania systemowe

Wymaganie sprzętowe

Komputer PC z x86-kompatybilnym procesorem (1 GHz lub więcej)

System operacyjny

 • Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 z pakietem aktualizacji z kwietnia 2014 (KB2919355), Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 10, Windows 8.1 z pakietem aktualizacji z kwietnia 2014 r. (KB2919355), Windows 8

Testowane chmury i środowiska wirtualne

 • Azure App Services
 • Azure Cloud Services
 • Azure Service Fabric
 • Azure Virtual Machines
 • Amazon EC2
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2016
 • Oracle VM VirtualBox 5.2
 • Parallels Desktop for Mac 13.0.1
 • VMware ESXi 6.5
 • VMware Workstation Player 12.5
 • VMware Workstation Pro 14.0.0
 • Oracle VM VirtualBox 6.1
 • Parallels Desktop for Mac 16.1.3
 • VMware ESXi 6.7
 • VMware Workstation Player 16.1.0
 • VMware Workstation Pro 16.1.0

Program ABBYY FineReader Engine można również uruchomić w kontenerze Dockera na obsługiwanych platformach.

Przetestowane środowiska programowania Java

ABBYY FineReader Engine Java wrapper został przetestowany w następujących wersjach oprogramowania Java Development Kit:

 • dla 32-bitowych systemów operacyjnych:
  • Oracle Java SE Development Kit 8u201 i586
  • Oracle Java SE Development Kit 8u202 i586
  • Oracle Java SE Development Kit 8u281 x86
 • dla 64-bitowych systemów operacyjnych:
  • OpenJDK 11.0.2 x64
  • OpenJDK 12.0.2 x64
  • OpenJDK 13 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 8u201 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 8u202 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 11.0.2 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 12.0.2 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 13 x64
  • Open JDK 15.0.2 x64
  • Open JDK 16 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 8u281 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 11.0.10 (LTS) x64
  • Oracle Java SE Development Kit 15.0.2 x64
  • Oracle Java SE Development Kit 16 x64

Pamięć

 • do przetwarzania dokumentów jednostronicowych – przynajmniej 400 MB RAM, zalecane 1 GB RAM
 • do przetwarzania dokumentów wielostronicowych – przynajmniej 1 GB RAM, zalecane 1,5 GB RAM
 • do przetwarzania równoległego – 450 MB RAM + 350 MB RAM dla każdego rdzenia
 • do przetwarzania równoległego dokumentów w językach arabskim, chińskim, japońskim lub koreańskim – 750 MB RAM + 850 MB RAM dla każdego rdzenia

Miejsce na dysku

 • 1600 MB na zainstalowanie biblioteki (funkcja podstawowa)
 • Dodatkowe 400 MB na zainstalowanie biblioteki modułów OfficeConverters
 • 100 MB na obsługę programu
 • Podczas przetwarzania dokumentu wielostronicowego na każdą stronę niezbędne jest dodatkowe 15 MB

Pozostałe wymagania

 • Skaner zgodny ze specyfikacją TWAIN, aparat cyfrowy lub faks-modem do skanowania lub importu obrazów
 • Do nauki wzorców, edycji słowników, skanowania przez GUI: Karta graficzna i monitor (minimalna rozdzielczość 1024×768)
 • Należy zainstalować przeglądarkę Microsoft® Internet Explorer 8.0 lub nowszą. Prawidłowe wykrywanie czcionek wymaga instalacji czcionek użytych w dokumentach.

Wymagania usługi licencjonowania ABBYY SDK 12

Wymaganie sprzętowe

Komputer PC z x86-kompatybilnym procesorem (1 GHz lub więcej)

System operacyjny

 • Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8

Usługę licencjonowania ABBYY SDK 12 przetestowano w następujących środowiskach wirtualnych:

 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2016
 • Oracle VM VirtualBox 5.2
 • Parallels Desktop for Mac 13.0.1
 • VMware ESXi 6.5
 • VMware Workstation Player 12.5
 • VMware Workstation Pro 14.0.0
 • Oracle VM VirtualBox 6.1
 • Parallels Desktop for Mac 16.1.3
 • VMware ESXi 6.7
 • VMware Workstation Player 16.1.0
 • VMware Workstation Pro 16.1.0

Narzędzia rozwojowe

Interfejs programistyczny (API) ABBYY FineReader Engine dla Windows jest zgodny ze standardem COM i można go z łatwością używać w językach C/C++, Visual Basic, .NET, Delphi, Java lub dowolnym narzędziu programistycznym obsługującym komponenty COM. Engine można przystosować do użytku w językach skryptowych, np. VBS, JS i Perl.

ABBYY FineReader Engine 12 dla Linuksa jest przeznaczony dla glibc w wersji 2.11 i nowszych. Jeśli potrzebny jest ABBYY FineReader Engine dla starszych wersji glibc, skontaktuj się z biurem ABBYY. W przypadku bibliotek dynamicznych FineReader Engine należy stosować standardowe biblioteki libstdc++.so.6, libgcc_s.so.1 oraz libgomp.so.1.

Wymaganie sprzętowe

Komputer PC z x86-kompatybilnym procesorem (1 GHz lub więcej), który obsługuje zestawy instrukcji SSE i SSE2

System operacyjny

 • Fedora 31, 30, 29
 • Red Hat Enterprise Linux 8,1, 7.7, 6.10
 • SUSE Linux Enterprise Server 15SP1, 12 SP4, 11 SP4
 • Debian GNU/Linux 10.2, 9.11, 8.11
 • Ubuntu 19.10, 19.04, 18.04.3 LTS, 16.04.6 LTS, 14.04.6 LTS
 • CentOS 8.0, 7.7, 6.10
 • ALT Linux 9.0, 8.2 (no support for Wibu dongles)
 • Amazon Linux AMI 2018.03

Ponadto ABBYY oferuje profesjonalne usługi przystosowywania oprogramowania do innych platform.

Tested Cloud and virtual environments:

 • Microsoft Azure Virtual Machines
 • Amazon EC2
 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2016
 • Oracle VM VirtualBox 5.2
 • VMware ESXi 6.5
 • VMware Workstation Player 12.5
 • VMware Workstation Pro 14.0.0
 • Linux KVM

Program ABBYY FineReader Engine można również uruchomić w kontenerze Dockera na obsługiwanych platformach.

Opakowanie Java programu ABBYY FineReader Engine zostało przetestowane na następujących zestawach Java Development Kit:

 • OpenJDK 13 x64
 • OpenJDK 14 Early-Access (build 21) x64
 • Oracle Java SE Development Kit 8u231 x64
 • Oracle Java SE Development Kit 11.0.5 (LTS) x64
 • Oracle Java SE Development Kit 13.0.1 x64

Wrapper ABBYY finereader engine .Net Core wspiera następujące wersje .Net Core:

 • 3.1

Pamięć

 • do przetwarzania dokumentów jednostronicowych – przynajmniej 400 MB RAM, zalecane 1 GB RAM
 • do przetwarzania dokumentów wielostronicowych – przynajmniej 1 GB RAM, zalecane 1,5 GB RAM
 • do przetwarzania równoległego – 450 MB RAM + 350 MB RAM dla każdego rdzenia
 • do przetwarzania równoległego dokumentów w językach arabskim, chińskim, japońskim lub koreańskim – 750 MB RAM + 850 MB RAM dla każdego rdzenia

Miejsce na dysku

 • 2.150 na instalację bibliotek
 • 100 MB na obsługę programu
 • dodatkowe 15 MB na każdą stronę podczas przetwarzania dokumentu wielostronicowego

Pozostałe wymagania

 • Wielkość tmpfs – 4 GB + 1 GB*(liczba rdzeni)
 • Wielkość swap – 4 GB + 1 GB*(liczba rdzeni)
 • ABBYY FineReader Engine obsługuje system systemd init
 • Prawidłowe wykrywanie czcionek wymaga instalacji czcionek użytych w dokumentach.
 • Wspierane są następujące wersje .Net Framework: 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.0, 3.5

Narzędzia rozwojowe

ABBYY FineReader Engine dla Linuksa udostępnia natywne API dla C/C+++ i adapter Java wrapper, dlatego aplikacje trzeba napisać w C/C++ lub Java.

Wymaganie sprzętowe

Komputer PC z x86-kompatybilnym procesorem (1 GHz lub więcej)

System operacyjny

 • macOS 10.13.x High Sierra
 • macOS 10.14.x Mojave
 • macOS 10.15.x Catalina

Pamięć

 • do przetwarzania dokumentów jednostronicowych – przynajmniej 400 MB RAM, zalecane 1 GB RAM
 • do przetwarzania dokumentów wielostronicowych – przynajmniej 1 GB RAM, zalecane 1,5 GB RAM

Miejsce na dysku

2150 MB na instalację bibliotek i 100 MB na obsługę programu. Podczas przetwarzania dokumentu wielostronicowego na każdą stronę niezbędne jest dodatkowe 15 MB.

Prawidłowe wykrywanie czcionek wymaga instalacji czcionek użytych w dokumentach.

Narzędzia rozwojowe

Wersja dla OS X zawiera tylko natywne API C/C++, dlatego aplikacje trzeba napisać w C/C++.

Obsługiwane języki rozpoznawania

ABBYY FineReader Engine 12 obsługuje największą liczbę języków rozpoznawania na rynku. Oferuje rozpoznawanie języków z alfabetem łacińskim, cyrylicą, greckim lub ormiańskim, jak również arabskiego, Bangla (podgląd techniczny), birmańskiego (podgląd techniczny), (nowo)perskiego (farsi), hebrajskiego, chińskiego, japońskiego, koreańskiego, rosyjskiego, tajskiego i innych. Aby dodatkowo zwiększyć dokładność rozpoznawania, dla wielu języków dostępne są zintegrowane słowniki. Aby zapewnić lepszą rozpoznawalność nietypowych słów i czcionek, można wykorzystać niewielkie wbudowane narzędzie do wdrażania własnych słowników i tworzenia autorskich wzorów znaków.

Ponadto SDK umożliwia rozpoznawanie dokumentów historycznych drukowanych między wiekiem XVII a XIX w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim, rozpoznawanie języków sztucznych (Esperanto, Interlingua, Ido i Occidental, języków programowania (Basic, C/C++, COBOL, Fortran, JAVA i Pascal) oraz prostych wzorów chemicznych i standardowych cyfr.

× With dictionary support

Abkhaz
Adyghe
Afrikaans
Agul
Albanian
Altaic
Arabic (Saudi Arabia)×
Armenian (Eastern)×
Armenian (Grabar)×
Armenian (Western)×
Avar
Aymara
Azerbaijani (Cyrillic)
Azerbaijani (Latin)×
Bangla (podgląd techniczny)
Bashkir×
Basic programming language
Basque
Belarussian
Bemba
Blackfoot
Breton
Bugotu
Bulgarian×
Burmese (podgląd techniczny)
Buryat
C/C++ programming language
Catalan×
Chamorro
Chechen
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Chukcha
Chuvash
For MICR (CMC-7) text type
Cobol programming language
Corsican
Crimean Tatar
Croatian×
Crow
Czech×
Danish×
Dargwa
Numbers
Dungan
Dutch (Netherlands)×
Dutch (Belgium)×
For MICR (E-13B) text type
English×
Eskimo (Cyrillic)
Eskimo (Latin)
Esperanto
Estonian×
Even
Evenki
Faeroese
Farsi×
Fijian
Finnish×
Fortran programming language
French×
Frisian
Friulian
Scottish Gaelic
Gagauz
Galician
Ganda
Georgian
German×
German (Luxembourg)
German (new spelling)×
Greek×
Guarani
Hani
Hausa
Hawaiian
Hebrew×
Hungarian×
Icelandic
Ido
Indonesian×
Ingush
Interlingua
Irish
Italian×
Japanese×
Japanese (Modern)×
Java programming language
Kabardian
Kalmyk
Karachay-Balkar
Karakalpak
Kasub
Kawa
Kazakh
Khakas
Khanty
Kikuyu
Kirghiz
Kongo
Korean×
Korean (Hangul)×
Koryak
Kpelle
Kumyk
Kurdish
Lak
Sami (Lappish)
Latin×
Latvian×
Latvian language written in Gothic script
Lezgin
Lithuanian×
Luba
Macedonian
Malagasy
Malay
Malinke
Maltese
Mansi
Maori
Mari
Maya
Miao
Minangkabau
Mohawk
Mongol
Mordvin
Nahuatl
Nenets
Nivkh
Nogay
Norwegian×
Norwegian (Bokmal)×
Norwegian (Nynorsk)×
Nyanja
Occidental
For OCR-A text type
For OCR-B text type
Ojibway
Old English×
Old French×
Old German×
Old Italian×
Old Slavonic
Old Spanish×
Ossetian
Papiamento
Pascal programming language
Tok Pisin
Polish×
Portuguese (Brazil)×
Portuguese (Portugal)×
Provencal
Quechua
Rhaeto-Romanic
Romanian×
Romanian (Moldavia)
Romany
Ruanda
Rundi
Russian (old spelling)×
Russian×
Russian (with accents marking stress position)×
Samoan
Selkup
Serbian (Cyrillic)
Serbian (Latin)
Shona
Simple chemical formulas
Simple mathematical formulas
Sioux (Dakota)
Slovak×
Slovenian×
Somali
Sorbian
Sotho
Spanish×
Sunda
Swahili
Swazi
Swedish×
Tabassaran
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tatar×
Thai×
Jingpo
Tongan
Tswana
Tun
Turkish×
Turkmen
Turkmen (Latin)
Tuvan
Udmurt
Uighur (Cyrillic)
Uighur (Latin)
Ukrainian×
Uzbek (Cyrillic)
Uzbek (Latin)
Vietnamese×
Cebuano
Welsh
Wolof
Xhosa
Yakut
Yiddish
Zapotec
Zulu
Afrikaans
Albanian
Arabic (Saudi Arabia)*
Aymara
Azerbaijani (Latin)
Basque
Bemba
Blackfoot
Breton
Bugotu
Bulgarian
Buryat
Chamorro
Corsican
Crimean Tatar
Croatian
Crow
Czech
Danish
Numbers
Dutch (Netherlands)
Dutch (Belgium)
English
Estonian
Even
Evenki
Fijian
Finnish
French
Frisian
Friulian
Scottish Gaelic
Galician
Ganda
German
German (Luxembourg)
German (new spelling)
Greek
Guarani
Hani
Hawaiian
Hungarian
Ido
Indonesian
Interlingua
Irish
Italian
Karachay-Balkar
Kasub
Kawa
Kazakh
Kirghiz
Kongo
Kpelle
Kumyk
Kurdish
Sami (Lappish)
Latin
Latvian
Lithuanian
Luba
Malagasy
Malinke
Maori
Maya
Miao
Minangkabau
Mohawk
Mongol
Mordvin
Nahuatl
Nenets
Nivkh
Nogay
Norwegian
Norwegian (Bokmal)
Norwegian (Nynorsk)
Nyanja
Ojibway
Old English
Old French
Old German
Old Italian
Old Spanish
Papiamento
Tok Pisin
Polish
Portuguese (Brazil)
Portuguese (Portugal)
Quechua
Rhaeto-Romanic
Romanian
Romanian (Moldavia)
Romany
Ruanda
Rundi
Russian
Samoan
Selkup
Serbian (Cyrillic)
Serbian (Latin)
Sioux (Dakota)
Slovak
Slovenian
Somali
Sotho
Spanish
Swahili
Swazi
Swedish
Tagalog
Tahitian
Tajik
Jingpo
Tongan
Tswana
Tun
Turkish
Turkmen (Latin)
Tuvan
Uighur (Latin)
Ukrainian
Uzbek (Latin)
Cebuano
Wolof
Xhosa
Zapotec

*Język arabski nie jest obsługiwany w trybie ICR. Program rozpoznaje jednak odręczne cyfry arabskie.

Chinese Simplified
Chinese Traditional
Czech
Danish
Dutch (Netherlands)
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Norwegian
Norwegian (Bokmal)
Norwegian (Nynorsk)
Polish
Portuguese (Brazil)
Portuguese (Portugal)
Russian
Spanish
Swedish
Turkish
Ukrainian

Języki interakcji z użytkownikiem

Ramki lub okienka komunikatów, np. komunikaty o błędach, wskazówki i ostrzeżenia, są dostępne w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, chińskim (z ChRL i Tajwanu), duńskim, niderlandzkim, estońskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, słowackim, hiszpańskim, szwedzkim, tureckim i ukraińskim.

Obsługiwane formaty wejściowe Office

Program ABBYY FineReader Engine może otwierać dokumenty utworzone cyfrowo w następujących formatach:

 • Tekst: formats .doc, .docx, .rtf, .htm / .html, .txt, .odt
 • Tabele: .xls, .xlsx, .ods
 • Prezentacje: .ppt, .pptx, .odp
 • Cyfrowo utworzone pliki PDF: .pdf

Obsługiwane formaty obrazów (otwieranie, zapisywanie)

ABBYY FineReader Engine otwiera pliki obrazów w wielu formatach. Ponadto OCR SDK może zapisywać wyniki w kilkunastu formatach obrazu.

Lista obsługiwanych formatów obrazu:

Format Extension Open Save
BMP
nieskompresowany czarno-biały
nieskompresowana paleta 4- i 8-bitowa
16-bit — nieskompresowany, maska bez kompresji
24-bit — nieskompresowany
32-bit — nieskompresowany, maska bez kompresji
bmp    
BMP
4- and 8-bit — RLE compressed Palette
bmp    
DCX
czarno-biały
2-, 4- and 8-bit palette
24-bit color
dcx    
DjVu (tylko w wersji dla Windows)
czarno-biały, szary, kolorowy
djvu, djv    
GIF
czarno-biały — z kompresją LZW
2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-bit palette — z kompresją LZW
gif    
JBIG2
czarno-biały
jb2    
JPEG
szary, kolorowy
jpg, jpeg, jfif    
JPEG 2000
szary — Part 1
kolor — Part 1
jp2, jpc, j2k    
PCX
czarno-biały
paleta 2-, 4- i 8-bitowa
kolorowy 24-bitowy
pcx    
Image PDF (scanned PDF) pdf    
Digitally created PDF (Version 1.7 or earlier) pdf    
PNG
czarno-biały, szary, kolorowy
png    
TIFF
czarno-biały — nieskompresowany, CCITT3, CCITT4, Packbits, ZIP, LZW
szary — nieskompresowany, Packbits, JPEG, ZIP, LZW
kolorowy 24-bitowy — nieskompresowany, JPEG, ZIP, LZW
paleta 1-, 4- i 8-bitowa — nieskompresowany, Packbits, ZIP, LZW
(w tym wielostronicowe TIFF)
tif, tiff    
TIFF
czarno-biały — CCITT3FAX
tif, tiff    
WDP (tylko w wersji dla Windows)
czarno-biały, szary, kolorowy
(niezbędne WIC lub Microsoft .NET Framework 3.0)
Wdp    
WIC-compatible (tylko w wersji dla Windows)
(niezbędne WIC lub Microsoft .NET Framework 3.0)
     

Uwaga: ABBYY FineReader Engine nie otwiera obrazów większych niż 32512*32512 pikseli.

Obsługiwane formaty zapisu dokumentów

ABBYY FineReader Engine może zapisywać rozpoznany tekst w następujących formatach:

 • RTF
 • DOCX
 • XLSX and XLS (only in Windows version)

  FineReader Engine obsługuje formaty MS Excel 5 i 8 przy zapisie do formatu XLS.

 • PPTX
 • PDF, PDF 2.0, PDF/UA
 • PDF/A-1 (a,b), PDF/A-2 (a,b,u), PDF/A-3 (a,b,u)

  FineReader Engine obsługuje kompresję MRC dla wszystkich formatów PDF.

 • HTML, HTML 5

  FineReader Engine obsługuje różne strony kodowe (Windows, DOS, Mac, ISO) i standard Unicode (UTF-16, UTF-8)

 • TXT

  FineReader Engine obsługuje różne strony kodowe (Windows, DOS, Mac, ISO) i standard Unicode (UTF-16, UTF-8)

 • CSV
 • XML — format pliku zawiera rozpoznany tekst z opisem struktury przy użyciu znaczników XML.
 • ALTO 3.1
 • XPS (only in Windows version)
 • FB2
 • EPUB
 • ODT
 • vCard — tylko do eksportu wizytówek

Obsługiwane typy kodów kreskowych

ABBYY FineReader Engine rozpoznaje następujące typy kodów kreskowych:

 • 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Code 32, EAN 8 and 13, Full ASCII Code 39, GS1-128, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Intelligent Mail (a.k.a USPS 4-CB), Matrix 2 of 5, Patch, PostNet, UPC-A, UPC-E (ponadto, poza pozycjami wymienionymi powyżej, dla wersji Windows i Linux dostępne są następujące barcody 1D).
 • 2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF 417, QR Code.

Pozyskiwanie danych ze stref odczytu maszynowego (MRZ)

Program ABBYY FineReader Engine może wykryć strefę odczytu maszynowego na obrazie dokumentu tożsamości lub podróży i pozyskać dane tam zakodowane zgodnie z dokumentem ICAO 9303.

Engine może pobierać dane do odczytu maszynowego z obu rodzajów pól MRZ:

 • 2 wiersze
 • 3 wiersze

Program może pozyskiwać następujące dane:

 • Liczba wierszy w polu MRZ
 • Wszystkie znaki z każdego wiersza
 • Dane opcjonalne z każdego wiersza
 • Typ i podtyp dokumentu tożsamości
 • Numer dokumentu tożsamości
 • Kod państwa wystawiającego
 • Data ważności
 • Nazwisko i wszystkie imiona posiadacza
 • Narodowość
 • Data urodzenia i płeć
 • Numer identyfikacyjny obywatela

Oprócz wartości pozyskanych, o ile są dostępne, Engine pobiera cyfry kontrolne każdej wartości. Aby uzyskać informacje na temat jakości pozyskiwania danych, program stosuje wartość logiczną, która określa, czy suma kontrolna dla poszczególnych wartości zgadza się z cyfrą kontrolną.

Rozpoznawanie znaków optycznych

ABBYY FineReader Engine rozpoznaje proste znaczniki, pogrupowane i modelowe (standardowe) znaczniki kontrolne oraz znaczniki kontrolne skorygowane ręcznie:

 • Znaczniki kontrolne w kwadratowej ramce
 • Znaczniki kontrolne na pustym tle
 • Niestandardowe znaczniki kontrolne (ten rodzaj wymaga wcześniejszej nauki)

Dodatkowe informacje techniczne w ABBYY.technology lub w pliku pomocy ABBYY FineReader Engine.

Chcesz spróbować?
Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz specjalista ds. sprzedaży wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od ABBYY lub za pośrednictwem formularza ABBYY dotyczącego praw dostępu podmiotu danych.

Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy ABBYY!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce. Jeśli chcesz skontaktować się z biurem firmy ABBYY w swoim regionie, odwiedź stronę Kontakty.

Z poważaniem,
Zespół ABBYY