Inteligentne rozwiązania ABBYY do klasyfikacji dokumentów

Optymalizuj oparte na dokumentach
procesy biznesowe na każdym etapie.

Zarówno papierowe, jak i cyfrowe zasoby są klasyfikowane
automatycznie wg zasad firmowych.

Firmy intensywnie korzystające z danych szukają sposobów na obniżenie kosztów przez optymalizację wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów — od skanowania po archiwizację. Firma ABBYY oferuje inteligentne rozwiązania klasyfikacji obrazów, układów i treści, które automatycznie klasyfikują zasoby papierowe i cyfrowe wg ustalonych reguł.

Jak to działa


Sortowanie


Firmy z sektora BPO, instytucje ubezpieczeniowe i spedytorzy

Automatyczne wstępne sortowanie zeskanowanych dokumentów wg typu zwiększa dokładność wykonywania następnych zadań, takich jak wydobywanie danych, sprawdzanie poprawności danych, znakowanie, archiwizacja cyfrowa, zarządzanie dokumentami itd.

Media, wydawnictwa i marketing w mediach społecznościowych

Artykuły są klasyfikowane wg znaczników (temat, autor, data itd.), co upraszcza proces generowania treści i zwiększa przychody z reklamy.


Przekazywanie


Instytucje rządowe, uniwersytety i działy rozliczeń

Dzięki automatycznej klasyfikacji wg ustalonych reguł, określaniu poziomu ważności oraz przekazywaniu przychodzącej treści (załączniki do wiadomości e-mail) informacje trafiają wprost w ręce pracownika.


Znakowanie


Ropa naftowa i gaz, telekomunikacja, elektryka i użyteczność publiczna

Automatyczna klasyfikacja wg znaczników umożliwia automatyczne sporządzanie raportów.

Firmy prawnicze, media, działy zarządzania zasobami ludzkimi i rozliczeniowe

Dzięki funkcji wyszukiwania aspektowego, dokumenty i dokumentacje dotyczące określonych tematów (autorów, dat itd.) można znaleźć w kilka sekund.


Weryfikacja


Banki i instytucje ubezpieczeniowe

Inteligentna klasyfikacja umożliwia automatyczne sprawdzanie (wg typu lub znaczników), czy dany zestaw dokumentów jest kompletny.

Spedytorzy i działy rozliczeń

Automatyczna klasyfikacja na podstawie reguł korporacyjnych umożliwia wykrycie duplikatów i pomaga uniknąć podwójnego płacenia lub dwukrotnego wysłania towaru.


Przechowywanie


Korespondencja, wysyłanie i odbieranie dokumentacji, rozliczenia, dokumenty korporacyjne

Automatyczne przechowywanie dokumentów wg reguł umożliwia szybką migrację starych dokumentów do archiwów zgodnie z regulacjami rządowymi.

Cyfrowa archiwizacja, zarządzanie dokumentami i dokumentacją

Klasyfikacja dokumentów oparta na korporacyjnych zasadach zachowania prywatności i poziomach autoryzacji zapewnia bezpieczeństwo danych.


moore blatch logo.bmp

Ciesząca się powodzeniem firma prawnicza podniosła jakość usług przez wprowadzenie cyfrowej kancelarii pocztowej

„Eliminacja ręcznego rozsyłania poczty była niezbędna, ponieważ wysyłanie i wypełnianie dokumentów zajmowało nam bardzo dużo czasu. Dzięki temu rozwiązaniu znacznie zredukowaliśmy koszty administracyjne i przyspieszyliśmy proces dostarczania dokumentów, co przełożyło się na polepszenie relacji z klientami”.
— Paul Walshe, Partner w Moore Blatch, Londyn, Wielka Brytania


Dodatkowe zalety

  • Wysoka dostępność i transparentność najważniejszych dokumentów biznesowych
  • Możliwość zrobienia więcej w krótszym czasie dzięki automatycznemu przekazywaniu przychodzących informacji i dokumentów wewnętrznych
  • Większe zyski dzięki sprawnym analizom i szybszemu podejmowaniu decyzji
  • Redukcja kosztów obsługi wielu serwerów z dobrze zorganizowaną archiwizacją dokumentów
  • Mniejsze ryzyko związane z zarządzaniem dokumentacją przez stosowanie ustawień prywatności i przepisów dotyczących przechowywania dokumentów.
  • Większa efektywność wykrywania treści w procedurach prawnych i innych procedurach zależnych od danych

Wykorzystywane technologie

Rozwiązania cyfrowej archiwizacji i zarządzania firmy ABBYY działają na bazie potężnych technologii oferowanych tylko przez firmę ABBYY. Zaliczają się do nich:

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty, zapytaj o cenę lub poproś o wersję demonstracyjną.