Riešenia spoločnosti ABBYY pre školstvo

Riešenia spoločnosti ABBYY pre školstvo

Investujte do dostupných a efektívnych možností spracovávania dokumentov a výučby ABBYY produktov na zdokonalenie procesov na školách, univerzitách a výskumných inštitúciách.

Špecifické potreby

  • Vzdelávacie dokumenty: skúškové hárky, testy, reporty, referenčné listy a iné
  • Podrobenie sa predpisom: povinné testy a skúšky
  • Veľké množstvá a druhy dokumentov a formulárov
  • Relatívne nízky rozpočet
  • Koordinácia učebného procesu v mnohých vzdelávacích centrách

Riešenia a produkty

Konverzia naskenovaných papierov, obrázkov alebo PDF súborov na editovateľné dokumenty

Akékoľvek papierové alebo obrázkové dokumenty môžu byť rýchlo a presne skonvertované do formátov vhodných na editovanie použitím týchto produktov: 

Tvorba veľkoobjemových vyhľadávateľných archívov

ABBYY ponúka výkonné serverovo založené riešenie pre centralizované spracovávanie veľkých objemov papierových alebo obrázkových originálov dokumentov do vyhľadávateľných archívov a schránok: 

Spracovávanie veľkých objemov dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov: 

Preklady textov a výučba jazykov

Jazykové produkty od ABBYY pomáhajú rozumieť a učiť sa cudzie jazyky. 

Výhody

  • Odbúranie namáhavého a časovo náročného zadávania informácií ručne
  • Zlepšenie a zrýchlenie vyučovacích procesov
  • Zníženie nákladov

Príbehy zákazníkov

ABBYY má súbor úspešných realizácií vo vzdelávaní ENG  po celom svete.

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.