Riešenia spoločnosti ABBYY pre školstvo

Vylepšenie procesov založených na dokumentoch na vysokých školách, univerzitách a vo výskumných inštitúciách.

ABBYY môže pomôcť vzdelávacím inštitúciám, ktoré vyžadujú inovatívne riešenia, aby čo najlepšie využili obmedzené zdroje - poskytovaním cenovo dostupného, efektívneho a presného spracovania dokumentov. Teraz môžu inštitúcie výrazne zvýšiť svoju produktivitu a znížiť náklady na správu papiera práce študentov, fakúlt a zamestnancov. ABBYY pomáha zefektívniť procesy v nižšom a vyššom vzdelávaní.

Špecifické potreby

Features-108b3-55x55

Vzdelávacie dokumenty: skúškové hárky, testy, reporty, referenčné listy a iné.

Features-217lb3-55x55

Podrobenie sa predpisom: povinné testy a skúšky.

Features-101b3-55x55

Koordinácia učebného procesu v mnohých vzdelávacích centrách.

Features-145lb3-55x55

Veľké množstvá a druhy dokumentov a formulárov.

Features-136b3-55x55

Relatívne nízky rozpočet.

Riešenia

01-Digitizing

Konverzia naskenovaných papierov, obrázkov alebo PDF súborov na editovateľné dokumenty

Akékoľvek papierové alebo obrázkové dokumenty môžu byť rýchlo a presne skonvertované do formátov vhodných na editovanie.

02-Searchable-archives

Tvorba veľkoobjemových vyhľadávateľných archívov

ABBYY ponúka výkonné serverovo založené riešenie pre centralizované spracovávanie veľkých objemov papierových alebo obrázkových originálov dokumentov do vyhľadávateľných archívov a schránok.

05-Translation

Preklad textov a obchodných dokumentov

Produkty na preklad jazykov od ABBYY pomáhajú eliminovať jazykové bariéry.

04-High-volume-document

Spracovávanie veľkých objemov dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov.

Výhody

Features-113b-55x55

Odbúranie namáhavého a časovo náročného zadávania informácií ručne.

Features-175b-55x55

Zlepšenie a zrýchlenie vyučovacích procesov.

Features-136b-55x55

Zníženie nákladov.

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!