Rozwiązania ABBYY dla prawników

Popraw jakość swoich usług
dzięki automatycznemu i dokładnemu
przetwarzaniu dokumentów prawniczych.

Zmodernizuj i zautomatyzuj swoją działalność, aby ulepszyć ofertę usług prawnych przez wdrożenie automatycznych i dokładnych narzędzi do przetwarzania dokumentów prawnych.

Specyficzne potrzeby

 • Przetwarzanie i porządkowanie szerokiego spektrum dokumentów prawnych, takich jak: pisma procesowe, formularze zgłoszeniowe, kontrakty, zgłoszenia o zasiłki, korespondencja itd.
 • Obsługa dużych ilości dokumentów z różnych dziedzin
 • Zgodność z przepisami i polecenia dotyczące wyszukiwania
 • Szybkie wyszukiwanie i dostęp zarówno do dokumentów lokalnych jak i zdalnych
 • Długoterminowa archiwizacja dużych ilości dokumentów
 • Prowadzenie wewnętrznych dochodzeń i audytów
 • Programy przechowywania dokumentacji
 • Zarządzanie informacjami operacyjnymi
 • Praca z sieciami biur rozmieszczonych w różnych krajach

Rozwiązania firmy ABBYY

Konwersja zeskanowanych dokumentów papierowych, obrazów i plików PDF na formaty edytowalne

Dla firm prawniczych niebagatelne znaczenie ma redukcja niefakturowanych godzin. Firma ABBYY może w tym pomóc, dostarczając rozwiązania do pracy z dużymi ilościami rozmaitych dokumentów prawnych. Szybka i dokładna konwersja dokumentów papierowych lub graficznych na formaty edytowalne pozwala oszczędzić czas, obniżyć koszty i zwiększyć produktywność — tym samym usprawniając proces przygotowywania się do sprawy i elektronicznego wyszukiwania informacji.

Tworzenie przeszukiwalnych archiwów i łatwa integracja z systemami eDRM

Firmy prawnicze muszą przetwarzać duże ilości dokumentów, aby umożliwić ich elektroniczne przeszukiwanie. Firma ABBYY pomaga im w tym przez dostarczanie narzędzi automatycznej konwersji dokumentów na pliki cyfrowe z możliwością przeszukiwania, w których dane są bezpieczne i łatwo dostępne. Oferowane potężne rozwiązanie serwerowe umożliwia centralne przetwarzanie dużych ilości dokumentów papierowych i graficznych. Zapewnia ono niezrównaną dokładność konwersji i umożliwia bezproblemowe tworzenie przeszukiwalnych archiwów i repozytoriów. Ponadto rozwiązanie ABBYY łatwo integruje się z systemami elektronicznego zarządzania dokumentami i dokumentacją (eDRM).

Przetwarzanie dużych ilości dokumentów, formularzy i faktur

Eliminując czasochłonne etapy wstępnego sortowania i ręcznego wprowadzania danych, firmy prawnicze mogą poczynić znaczne oszczędności. Teraz każdy dokument może być błyskawicznie sklasyfikowany i selektywnie przetworzony. Taki sposób grupowej ekstrakcji danych jest efektywny oraz pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Tłumaczenie tekstu i ulepszenie komunikacji międzynarodowej

Dokładne i rozpoznające mowę rozwiązania językowe ABBYY wspomagają komunikację z klientami i współpracownikami z różnych krajów.

Korzyści

 • Łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji
 • Lepsza, szybsza i efektywniejsza obsługa klientów
 • Redukcja kosztów
 • Płynna integracja z istniejącymi systemami DMS

NortonRose_logo.gif

Gigant branży prawniczej Norton Rose LLP centralizuje digitalizację dokumentów przy użyciu oprogramowania ABBYY Recognition Server

Oprogramowanie ABBYY Recognition Server pozwoliło firmie Norton Rose LLP zwiększyć produktywność przez przetwarzanie kilkuset dokumentów dziennie.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty lub zapytaj o cenę.