Polityka prywatności firmy ABBYY

Witryna internetowa https://www.abbyy.com oraz aplikacje mobilne i inne, produkty i usługi są własnością firmy ABBYY Solutions Ltd. ("ABBYY") i/lub przez nią są obsługiwane.

Niniejsza Polityka ochrony danych (wraz z Warunkami korzystania z usługi firmy ABBYY i innymi dokumentami, do której niniejsza Polityka się odwołuje) określa zasady, na podstawie których wszelkie dane osobowe gromadzone przez firmę ABBYY od Użytkownika lub dane, które Użytkownik przekazuje firmie, będą przez firmę ABBYY przetwarzane.

Witryna internetowa firmy ABBYY wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Użytkownika od innych użytkowników witryny. Takie działanie pomaga firmie ABBYY zapewniać wygodną obsługę witryny podczas jej przeglądania a także pozwala na jej poprawę. Kontynuując przeglądanie niniejszej witryny, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie w sposób, jaki został wyjaśniony w oddzielnej Polityce plików cookie firmy ABBYY.

Należy uważnie zapoznać się z Polityką ochrony danych przed przekazaniem firmie ABBYY jakichkolwiek danych osobowych. Odwiedzając witrynę https://www.abbyy.com Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie praktyk opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych.

Niniejsza Polityka ochrony danych ostatnim razem została zaktualizowana 11.08.2017 i reguluje gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej w tym dniu lub po wskazanej dacie. Dokument ten obejmuje również przetwarzanie danych osobowych pracowników przez firmę ABBYY oraz danych osobowych, które firma ABBYY otrzymuje od swoich dostawców.

Zmiany w polityce ochrony danych

Firma ABBYY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki ochrony danych w dowolnym czasie bez uprzedniego indywidualnego powiadomienia. Wszelkie zmiany w Polityce ochrony danych firmy ABBYY zostaną opublikowane pod tym adresem URL, dlatego należy często sprawdzać datę ostatniej aktualizacji.

Dalsze korzystanie z witryny, po uzasadnionym powiadomieniu o takich zmianach, będzie ostatecznie uznane za zgodę i akceptację wszelkich zmian w niniejszej Polityce ochrony danych.

W każdym przypadku Użytkownika obowiązuje ówcześnie bieżąca wersja Polityki ochrony danych i wszelkie obowiązujące przepisy prawa. Firma ABBYY zdecydowanie zaleca Użytkownikowi sprawdzanie co jakiś czas niniejszej Polityki ochrony danych w celu upewnienia się, że Użytkownik zna najbardziej aktualną wersję.

Każda zmiana w niniejszej Polityce ochrony danych, która w sposób istotny ma wpływ na prawa Użytkownika do jego danych osobowych, nie wejdzie w życie do 30 dni po poinformowaniu o tej zmianie w witrynie internetowej. W tym czasie Użytkownik może poinformować firmę ABBYY o tym, że nie akceptuje takiej zmiany. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z witryny po tych 30 dniach oznacza, że Użytkownika zgadza się na takie zmiany. Jeśli firma ABBYY dokona istotnych zmian, które mają wpływ na dane osobowe pobrane już od Użytkownika, firma ABBYY dołoży wszelkich starań, aby poinformować Użytkownika o zmianach i dać mu szansę na poprawę lub anulowanie rejestracji.

W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką ochrony danych, należy wysłać wiadomość e-mail do firmy ABBYY na adres office@abbyy.com.

Glosariusz

Stosowane w niniejszej Polityce ochrony danych następujące terminy mają następujące znaczenia:

„Witryna internetowa” lub „witryna”: https://www.abbyy.com oraz aplikacje mobilne i inne, a także produkty i usługi, które są własnością firmy ABBYY i/lub które są przez nią obsługiwane.

„Sieci reklamowe”: firmy, które dostarczają konsumentom reklamy ukierunkowane i generują statystyki i metryki powiązane z dostarczaniem reklam internetowych.

„Technologie danych”: technologie, takie jak pliki cookie, pliki Local Shared Objects (LSO) i sygnalizatory sieci Web, które są wykorzystywane do automatycznego gromadzenia informacji na temat działań Użytkownika i jego wizyty w witrynie, i które obejmują wszystkie bieżące i podobne przyszłe technologie, w tym anonimowe identyfikacje reklamowe wykorzystywane na urządzeniach przenośnych i inaczej w sposób podobny do plików cookie.

„Reklamy internetowe”: zwane również „internetowymi reklamami behawioralnymi” lub „reklamami opartymi na zainteresowaniach” to reklamy, które są spersonalizowane na podstawie prognoz generowanych z czasem z wizyt Użytkownika w różnych witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i na różnych urządzeniach.

„Dane osobowe”: wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby, dotyczące tej osoby, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail.

„Dane rejestracyjne”: dane osobowe zgromadzone od Użytkownika w momencie rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, nazwa użytkownika i hasło. Dane rejestracyjne gromadzone przez firmę ABBYY mogą się różnić, ale firma gromadzi jedynie te dane, które zostały ręcznie wprowadzone w formularzach.

„Usługodawcy zewnętrzni”: podmioty, które zawarły umowę z firmę ABBYY o świadczenie usług firmie ABBYY lub w jej imieniu.

Informacje gromadzone przez firmę ABBYY

1. Automatyczne gromadzenie informacji I danych osobowych

Firma ABBYY gromadzi informacje z komputera Użytkownika lub urządzenia podręcznego lub przenośnego w momencie, kiedy Użytkownik odwiedza witrynę, niezależnie od tego, czy Użytkownik zarejestrował konto w witrynie, czy nie. Firma ABBYY zachęca do dokonania rejestracji, aby wykorzystać wiele funkcji personalizacji oferowanych przez firmę. Użytkownik może jednak zdecydować się nie rejestrować i korzystać z funkcji witryny, kiedy rejestracja nie jest wymagana. Użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z witryny, jednak niektóre funkcje i funkcjonalności mogą być ograniczone lub niedostępne. Jeżeli Użytkownik nie dokona rejestracji, wtedy informacje pobierane od Użytkownika ograniczają się do informacji opisanych poniżej.

Za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedza witrynę, firma ABBYY gromadzi adres IP Użytkownika w celu zdiagnozowania problemów z serwerem firmy ABBYY, administracji witryną oraz śledzenia statystyk korzystania z witryny. Adres IP Użytkownika może różnić się za każdym razem podczas wizyty lub może pozostawać taki sam, w zależności od rodzaju połączenia internetowego (np. modem kablowy lub DSL). W każdym przypadku identyfikacja Użytkownika przez sam adres IP Użytkownika byłaby niezwykle trudna dla firmy ABBYY i firma nie podejmuje żadnych prób, żeby takiej identyfikacji dokonywać. Firma ABBYY gromadzi również informacje na temat tego, czy Użytkownik dotarł na witrynę, klikając łącze lub reklamę w innej witrynie, co pomaga firmie zmaksymalizować obecność w Internecie i zrozumieć zainteresowania użytkowników. Firma gromadzi również informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika lub jego operatora komórkowego oraz rodzaju urządzenia podręcznego lub przenośnego, z którego korzysta Użytkownik. Wszystkie informacje są gromadzone i wykorzystywane jedynie łącznie, co oznacza, że są one wprowadzane do bazy danych firmy ABBYY, gdzie firma może używać ich do generowania ogólnych raportów dotyczących odwiedzających, ale nie raportów na temat poszczególnych odwiedzających.

2. Dane pobierane w momencie dokonywania rejestracji lub wysyłania próśb o kontakt

Informacje gromadzone w momencie rejestracji w firmie ABBYY; subskrypcja Jeśli Użytkownik zdecyduje się na rejestrację w firmie ABBYY za pośrednictwem sklepu internetowego firmy, będzie mógł dodawać treści do witryny (zgodnie z Warunkami korzystania z usługi dotyczącymi witryny ABBYY). Użytkownik może na przykład opublikować własną ocenę samochodu i uczestniczyć w forach dyskusyjnych firmy. Dodatkowo Użytkownik skorzysta z możliwości spersonalizowania witryny firmy ABBYY. Korzyści płynące z rejestracji będą rosnąć w miarę upływu czasu, kiedy firma ABBYY będzie lepiej poznawać Użytkownika i wprowadzać nowe funkcje. Firma zachęca do dokonania rejestracji, dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z całej oferty firmy ABBYY.

Jeżeli Użytkownik zarejestruje się w firmie ABBYY, oprócz informacji gromadzonych przez firmę, które opisano powyżej, firma gromadzi również informacje pochodzące z rejestracji. Firma ABBYY może przechowywać wszystkie lub niektóre informacje w pliku cookie na dysku twardym Użytkownika, dzięki czemu system firmy rozpozna Użytkownika za każdym razem, kiedy ten odwiedza witrynę. W ten sposób firma ABBYY może zachować preferencje Użytkownika od jednej wizyty do kolejnej i przedstawić mu spersonalizowaną witrynę, bez proszenia o każdorazowe logowanie w witrynie podczas wizyty.

Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji firma ABBYY może również wykorzystać informacje pochodzące z rejestracji do okresowego kontaktu z Użytkownikiem związanego z aktualnościami lub ważnymi informacjami dotyczącymi konta Użytkownika; do przedstawienia Użytkownikowi informacji na temat specjalnych ofert, produktów lub usług, które według firmy ABBYY mogą być dla Użytkownika interesujące; do powiadomienia Użytkownika o specjalnych wydarzeniach, programach, ankietach i innych ofertach lub promocjach oraz do zarządzania uczestnictwem Użytkownika w powyższych elementach; lub do poproszenia o informację zwrotną na temat witryny firmy. Kiedy Użytkownik dokona subskrypcji, aby otrzymywać specjalne informacje lub usługi w witrynie, firma ABBYY może wykorzystać informacje pochodzące z subskrypcji do przekazania Użytkownikowi informacji na temat specjalnych ofert, produktów lub usług, które według firmy mogą być dla Użytkownika interesujące; do informowania Użytkownika o specjalnych wydarzeniach, programach, ankietach, konkursach, loteriach i innych ofertach lub promocjach oraz do zarządzania uczestnictwem Użytkownika w powyższych elementach.

Użytkownik może zrezygnować z całej przyszłej komunikacji marketingowej lub wszystkich powiadomień wysyłanych przez firmę ABBYY, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji umieszczone w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez firmę.

3. Sposoby wykorzystania informacji

a. Informacje gromadzone na temat Użytkownika.

Firma ABBYY wykorzysta te informacje:

 • do zarządzania witryną i do działań wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, pomocy technicznej, analizy danych, testów, badań, celów statystycznych i ankiet;
 • do poprawy witryny w celu zagwarantowania, że treści pochodzące z witryny internetowej firmy prezentowane są w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i jego komputera;
 • do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji serwisu, kiedy Użytkownik się na to zdecyduje;
 • jako część działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa witryny;
 • do mierzenia i zrozumienia skuteczności reklam przedstawianych Użytkownikowi i innym osobom oraz w celu dostarczania Użytkownikowi odpowiednich reklam;
 • do dokonywania sugestii i zaleceń wobec Użytkownika i innych użytkowników witryny, które dotyczą towarów lub usług, które mogą być dla nich interesujące.

b. Dane osobowe przekazywane firmie ABBYY przez Użytkownika. Firma ABBYY wykorzysta te dane osobowe:

 • do realizowania zobowiązań wynikających z wszelkich umów, które zostały zawarte pomiędzy firmą ABBYY a Użytkownikiem oraz do zapewniania Użytkownikowi informacji, produktów, usług i pomocy technicznej, o które Użytkownik prosi firmę;
 • do przedstawiania Użytkownikowi informacji na temat innych towarów lub usług oferowanych przez firmę ABBYY, które są podobne do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które pytał;
 • Jeśli Użytkownik jest nowym klientem i w sytuacjach, gdy firma ABBYY zezwala wybranym podmiotom zewnętrznym na wykorzystanie danych Użytkownika, firma ABBYY (lub te podmioty) skontaktuje się z Użytkownikiem w sposób elektroniczny, jedynie jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby firma ABBYY wykorzystywała w ten sposób jego dane osobowe lub przekazywała szczegółowe informacje na jego temat podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych, należy zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się w formularzu, w którym firma ABBYY pobiera dane (formularz rejestracyjny);
 • do poinformowania Użytkownika o zmianach w usłudze;
 • do zagwarantowania, że treści pochodzące z witryny internetowej firmy prezentowane są w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i jego komputera;
 • do prowadzenia dochodzeń związanych z potencjalnie nielegalnymi działaniami (np. zwalczenia łapówkarstwa, oszustwa, niewłaściwego zachowania, naruszeń przepisów prawa) i potencjalnych naruszeń związanych z księgowością, wewnętrznymi kontrolami księgowymi, sprawami związanymi z audytami, sprawozdawstwem i przestępstwami.

4. Sposób udostępniania danych osobowych użytkownika I uzyskiwania do nich dostępu

Za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, firma ABBYY może pobierać dane osobowe od wszystkich jej Użytkowników i przedstawiać informacje łącznie producentom i reklamodawcom w celach marketingowych i promocyjnych. Jeżeli jednak firma ABBYY podejmie takie działania, te informacje zostaną zanonimizowane tak, aby nie można było zidentyfikować danej osoby. Firma ABBYY nie sprzedaje danych osobowych i nie wykorzystuje ich do innych celów, niż te, do których te dane zostały zgromadzone.

a. Usługodawcy. Firma ABBYY może pozwolić usługodawcom zewnętrznym (takim jak firmy zajmujące się badaniem rynku, firmy marketingowe i agencje reklamowe) na uzyskanie dostępu do niektórych niewrażliwych danych osobowych objętych niniejszą Polityką prywatności, w tym do adresu IP, imienia, nazwiska, danych kontaktowych, numeru telefonu i numeru faksu, adresu e-mail, miejscowości i kraju, nazwy firmy, stanowiska zawodowego, zainteresowania produktami, w celu świadczenia usług w imieniu firmy ABBYY. Firma ABBYY może pozwolić dostawcom pomocy technicznej na uzyskanie dostępu do niektórych niewrażliwych danych osobowych objętych niniejszą Polityką prywatności, w tym do adresu IP, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Na podstawie umowy firma ABBYY wymaga, aby jej usługodawcy zapewniali ochronę danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz ograniczali wykorzystanie takich danych osobowych jedynie do świadczenia określonych usług w imieniu firmy ABBYY.

b. Organy prawne. Firma ABBYY będzie współpracować z organami prawnymi i w niektórych sytuacjach może być od niej wymagane ujawnienie informacji, które umożliwiają identyfikację osób, w odpowiedzi na żądania organów egzekucyjnych lub w odpowiedzi na wezwanie do sądu bądź inny proces prawny. Firma ABBYY może również udostępniać informacje dotyczące Użytkownika, jeżeli uważa, że jest to konieczne, aby (a) zapobiec złamaniu prawa; (b) chronić interesy i prawa lub własność firmy ABBYY i jej podmiotów stowarzyszonych lub aby ich bronić; (c) chronić prawa, interesy, bezpieczeństwo użytkowników witryny lub członków społeczeństwa; (d) zapewnić ochronę przez oszustwem lub do celów zarządzania ryzykiem; lub (e) przestrzegać ostrożnej praktyki prawnej, którą może określić firma, oraz stosownych przepisów prawa lub procesu prawnego. Firma ABBYY może również udostępnić informacje dotyczące Użytkownika w ramach postępowania sądowego, jeśli firma ma taki obowiązek prawny, jeśli w sposób uzasadniony firma uważa, że takie działanie może ograniczyć jej odpowiedzialność lub, jeśli takie działanie pomoże jej w egzekwowaniu swoich praw. Firma ABBYY może również udostępniać informacje dotyczące Użytkownika w związku z transakcją korporacyjną, taką jak zbycie spółki, fuzja, konsolidacja lub sprzedaż aktywów oraz w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

5. Określone przepisy ochrony danych dotyczące elementów przesyłanych przez klientów do usług w chmurze firmy ABBYY

Za świadczenie usług usługi w chmurze firmy ABBYY pozwalają Użytkownikowi na przesyłanie dokumentu, który jest następnie automatycznie przetwarzany i dalej przechowywany przez firmę ABBYY w imieniu Użytkownika. Takie przesłane pliki mogą obejmować przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, które są regulowane niniejszą Polityką prywatności. Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób działa przesyłanie plików i jak zanonimizowane przesłane pliki (tj. kiedy przesłane pliki lub dokumenty nie zawierają danych osobowych lub celowo zanonimizowanych danych przez firmę ABBYY) są chronione zostały opisane w umowie firmy ABBYY z klientem i w stosownych ogólnych warunkach. Klient jest administratorem danych takich zestawów danych osobowych i jako taki ponosi odpowiedzialność na mocy stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Oprócz takich klientów, którzy mają dostęp do przesłanych przez siebie informacji, pracownicy firmy ABBYY oraz dostawcy pomocy technicznej mogą mieć do nich dostęp, aby zapewnić tym klientom pomoc techniczną, konserwację lub wsparcie przez infolinię w zakresie niezbędnym do rozwiązania problemów.

6. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przesyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych i w Rosji i tam przechowywane. Niektórzy z naszych usługodawców mogą przesyłać i przechowywać informacje na serwerach hostowanych w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Informacje mogą być również przetwarzane przez personel działający poza obszarem EOG, który pracuje dla firmy ABBYY lub jednego z jej dostawców. Taki personel może być zaangażowany w, między innymi, świadczenie usług pomocy technicznej. W takim przypadku, dane osobowe Użytkownika mogą podlegać przepisom prawa innych krajów, w których ochrona danych i inne przepisy mogą nie być tak kompleksowe, jak przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika. Zanim firma ABBYY prześle dane osobowe Użytkownika poza EOG, firma zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne (np. standardowe klauzule umowne obowiązujące w Unii Europejskiej), które są niezbędne do tego, aby to przekazanie danych było zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, na przykład w celu zagwarantowania, że usługodawcy wspomniani powyżej (w części 4a) zapewniają adekwatną ochronę danych, jeżeli i kiedy przechowują dane osobowe Użytkownika w Stanach Zjednoczonych.

7. Nieuprawniony dostęp

Niestety przesyłanie danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż firma ABBYY robi co w jej mocy, żeby chronić dane osobowe Użytkownika, nie może zagwarantować bezpieczeństwa tych danych przesyłanych do naszej witryny internetowej. Użytkownik przesyła dane osobowe na własne ryzyko. Po otrzymaniu przez firmę ABBYY informacji Użytkownika firma zastosuje ścisłe procedury i funkcje dotyczące bezpieczeństwa, aby spróbować zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione w odpowiedzi na zapytania lub prośby organów rządowych w krajach, w którym firma ABBYY prowadzi działalność.

8. Bezpieczeństwo — kroki podejmowane przez firmę ABBYY w celu ochrony danych osobowych użytkownika

Firma ABBYY wdrożyła uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki administracyjne, techniczne, związane z personelem i fizyczną ochroną w celu ochrony danych osobowych przechowywanych w systemach firmy przed utratą, kradzieżą lub nieupoważnionym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją. Przykładowo firma ABBYY umożliwia dostęp do danych osobowych dotyczących Użytkownika tylko tym pracownikom, którzy według firmy w sposób uzasadniony muszą mieć kontakt z takimi informacjami. Firma ABBYY stosuje również procesy (takie jak zarządzanie dostępem, zarządzanie hasłami, ochrona przez złośliwym oprogramowaniem, zarządzanie słabymi punktami) w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych osobowych Użytkownika. Środki techniczne obejmują również ochronę typu firewall oraz segmentację sieci, a w niektórych przypadkach mogą dotyczyć technologii szyfrowania. Chociaż firma ABBYY podejmuje rozsądne środki ostrożności w celu uzyskania dostępu do niezawodności takich technologii, firma opiera się na oświadczeniach dostawców tych produktów i usług w ramach oceny bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że chociaż firma ABBYY dołożyła starań, aby stworzyć bezpieczną i niezawodną witrynę dla użytkowników, nie można zagwarantować poufności wszelkich informacji oraz materiałów przesyłanych do witryny lub z witryny ani bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Firma ABBYY nalega, aby Użytkownik zastosował wszelkie środki ostrożności, żeby chronić swoje dane osobowe podczas korzystania z Internetu.

9. Przechowywanie danych

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez firmę ABBYY przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów przedstawionych w niniejszej Polityce, chyba że dłuższy okres przechowywania wymagany jest przez prawo. Kiedy firma ABBYY nie musi już dalej przechowywać danych osobowych Użytkownika, dane te zostaną zniszczone lub zanonimizowane w sposób gwarantujący zachowanie ich prywatnego i poufnego charakteru. Całkowite usunięcie może nie nastąpić natychmiast, jednak w niektórych przypadkach usunięcie kopii archiwalnych może nie być możliwe.

10. Prywatność dzieci

Niniejsza witryna skierowana jest do odbiorców ogólnych, a firma ABBYY nie gromadzi świadomie informacji dotyczących dzieci. Jeśli dziecko, o którym firma ABBYY wie, że ma poniżej 16 lat, prześle dane osobowe firmie ABBYY, firma ta wykorzysta te dane jedynie do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi temu dziecku w celu poinformowania go, że konieczne jest uzyskanie zgody rodzica przez otrzymaniem jego danych osobowych.

11. Anulowanie rejestracji ABBYY / możliwość przeniesienia danych

Użytkownik może anulować rejestrację w firmie ABBYY, wysyłając firmie wiadomość e-mail na adres office@abbyy.com lub podając swój adres e-mail w temacie wiadomości. Firma ABBYY prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail w celu potwierdzenia prośby Użytkownika. Po otrzymaniu przez firmę ABBYY potwierdzenia firma usunie dane osobowe Użytkownika z aktywnych baz danych, ale pewne dane mogą pozostać w archiwach firmy do jej własnych celów związanych z prowadzeniem dokumentacji korporacyjnej oraz dzienników zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej oraz do celów prowadzenia dokumentacji podatkowej i celów księgowych, a także na wypadek możliwych przyszłych sporów prawnych. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany przeniesieniem swoich danych osobowych do innego dostawcy (możliwość przeniesienia danych), należy skontaktować się z firmą ABBYY w celu uzyskania pomocy.

12. Dostęp do danych osobowych użytkownika I ich aktualizacja; kontakt

Użytkownik może zaktualizować dane osobowe przekazane podczas procesu rejestracji, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@abbyy.com.

Aby poprosić o potwierdzenie sposobu, w jaki dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane lub ujawniane lub w celu zgłoszenia zażalenia lub zadania pytania, Użytkownik może skontaktować się z firmą ABBYY pod następującym adresem:

Adres:
ABBYY Solutions Ltd.

Skr. pocz. 16257, CY-2087, Nicosia, Cyprus (adres do korespondencji)
Michail Karaoli 2, Egkomi, P.C. 2404, Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 22 68 06 35
Adres e-mail: office@abbyy.com

Polityka prywatności data 11.08.2017