Vláda

Riešenia spoločnosti ABBYY pre vládne inštitúcie

Produkty ABBYY pomáhajú vládnym organizáciám (národným aj štátnym) dosahovať najvyššie stupne bezpečnosti, spoľahlivosti, rozšíriteľnosti a efektívnosti automatizáciou činností a elimináciou manuálnej práce.

Špecifické potreby

  • Množstvo dokumentov na zbieranie informácií z rôznych zdrojov: korešpondencia, zmluvy, prieskumy, formuláre sčítania ľudu, volebné lístky, penzijné karty, daňové priznania a iné dokumenty
  • Veľké objemy dokumentov
  • Vrcholové obdobia: spracovávanie množstva dokumentov v krátkom čase
  • Rýchla reakcia na žiadosti
  • Vysoký stupeň ochrany dôvernosti pre veľké objemy záznamov

Riešenia a produkty

Konverzia naskenovaných papierov, obrázkov alebo PDF súborov na editovateľné dokumenty

Akékoľvek papierové alebo obrázkové dokumenty môžu byť rýchlo a presne skonvertované do formátov vhodných na editovanie použitím týchto produktov:

Tvorba veľkoobjemových vyhľadávateľných archívov

ABBYY ponúka výkonné serverovo založené riešenie pre centralizované spracovávanie veľkých objemov papierových alebo obrázkových originálov dokumentov do vyhľadávateľných archívov a schránok:

Spracovávanie veľkých objemov dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov:

Výhody

  • Výrazné zníženie potreby manuálnej práce
  • Zrýchlenie firemných procesov
  • Získanie presných výsledkov včas
  • Zníženie nákladov

Príbehy zákazníkov

ABBYY má súbor úspešných vládnych projektov ENG po celom svete.

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.