ABBYY Invoice Capture
for Accounts Payable

Save time with shorter invoice processing cycle.
Reduce cost per invoice by 50%.

 

Zvyšte vaši provozní výkonnost zavedením automatického a přesného zpracování faktur a jiných účetních dokumentů.

Specifické potřeby

  • Rozsáhlá škála dokumentů souvisejících s účetnictvím: faktury, smlouvy, objednávky, kontrolní formuláře, příkazy, opožděné platby a ostatní účetní dokumenty
  • Složitá struktura dokumentů: vícestránkové zobrazení, řádkové položky, různé rozvržení, doprovodné dokumenty
  • Digitalizace orientovaná na data
  • Úzké propojení s firmou CRM a platebními systémy
  • Velký důraz na přesnost dat

Řešení a produkty

Velkoobjemový dokument, zpracování formulářů a faktur

Výkonná řešení ABBYY automatizují a urychlují zpracování velkých objemů různých typů dokumentů, tím, že je hodnotí, vybírá cenná data a posílá je spolu se zdrojovými obrázky nebo PDF s možností hledání do firemních aplikací nebo archívů:

Výhody

  • Eliminace manuálních vstupních činností náročných na práci a čas
  • Snižování nákladů
  • Uplatnění slev za skoré platby
  • Zvýšení přesnosti finančních dat
  • Zvyšování způsobilosti finančního výkaznictví

Chcete vědět více?

Zjistěte více o řešeních ABBYY a úspěšných projektech, požádejte o cenovou nabídku nebo o demo verzi.