Archiwizacja dokumentów cyfrowych i zarządzanie dokumentami

Automatycznie digitalizuj swoje
dokumenty.

Przekształcaj strumienie formularzy i dokumentów o dowolnej
strukturze i każdym stopniu skomplikowania w dane biznesowe,
aby móc przeszukiwać bazę wiedzy wg znaczenia słów.

Aby obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy, firmy z różnych sektorów muszą konwertować papierowe dokumenty na formaty elektroniczne. Kluczowym aspektem tych operacji jest automatyczna konwersja dokumentów — a produkty firmy ABBYY do cyfrowej archiwizacji i zarządzania dokumentami są najlepszym rozwiązaniem. Za pomocą tych narzędzi automatycznie przekształcających strumienie dokumentów w dane biznesowe można tworzyć przeszukiwalne archiwa cyfrowe.

Zastosowania

Dostawcy usług skanowania

 • Digitalizacja średnich i dużych ilości zeskanowanych dokumentów (TIFF, JPEG) w krótkim czasie.
 • Jednoczesne przetwarzanie dokumentów i konwersja plików PDF dla różnych klientów na tym samym serwerze.
 • Dostarczanie przeszukiwalnych dokumentów w wielu formatach i w ponad 190 językach za pomocą inteligentnych technologii rozpoznawania firmy ABBYY.

 

Banki i firmy ubezpieczeniowe

 • Przechowywanie wszystkich potrzebnych dokumentów w formacie PDF lub PDF/A w celu długotrwałej archiwizacji i szybkiego odnajdywania w razie potrzeby.
 • Dzięki potężnym funkcjom ekstrakcji jednostek, można sprawić, że dane dotyczące transakcji staną się transparentne i widoczne — dzięki czemu będzie można w nich szukać kwot, dat, organizacji, lokalizacji i osób.

Firmy prawnicze i działy prawne firm

 • Przechowywanie wszystkich dokumentów, umów i faksów odnoszących się do konkretnych spraw w postaci przeszukiwalnych dokumentów PDF.
 • Możliwość szybkiego znajdowania dokumentów i cytatów przy użyciu znaczników i wyszukiwania inteligentnego.
 • Łatwe wyszukiwanie kluczowych podmiotów i danych, np. osób, miejsc, organizacji, dat i kwot.

Wszystkie inne organizacje

 • Uproszczenie komunikacji przez digitalizację korespondencji przychodzącej, np. faksów i listów.
 • Rozpoznawanie i konwertowanie planów budowy i rysunków, aby było łatwiej je przechowywać, udostępniać i zmieniać.
 • Konwersja książek, kolekcji bibliotecznych i archiwów uniwersyteckich w celu publicznego udostępnienia ich przez internet.

  

Dzięki rozwiązaniom do cyfrowej archiwizacji i zarządzania firmy ABBYY, procesy obiegu dokumentów są tanie i szybkie. Dokumenty elektroniczne — niewielkie, ale o wysokiej jakości wizualnej — można natychmiast przeszukiwać i wprowadzać do długoterminowych archiwów, przy zachowaniu wyglądu papierowych oryginałów.


Jeghers medical index.jpg

Automatyczne rozpoznawanie OCR pomaga w budowaniu przeszukiwalnego indeksu 1 000 000 plików w pionierskim archiwum medycznym

Według Lori Gawdydy różnica między nowym automatycznym procesem wyszukiwania stosowanym przez JMI a starym jest kolosalna: „Jest znacznie szybszy, bardziej rozbudowany i zawiera o wiele więcej opcji. Archiwum można przeszukiwać wg autora, tytułu, tematu, czasopisma, daty publikacji, słów w artykule, sąsiadujących słów (tzn. czy określone słowa występują w tym samym zdaniu), akapitów, stron, symboli wieloznacznych, obciętych słów i wielu innych kryteriów”.


Podnoszenie efektywności firm

Dokumenty cyfrowe są łatwo dostępne ze zdalnych lokalizacji, czytelne na urządzeniach elektronicznych oraz mogą być centralnie przechowywane i pobierane z archiwów cyfrowych — m.in. bibliotek Microsoft® SharePoint® i systemów zarządzania dokumentami. Dane można łatwo znaleźć, monitorować i wielokrotnie wykorzystywać, co upraszcza procesy biznesowe i zmniejsza ryzyko.

Rozwiązania cyfrowej archiwizacji i zarządzania dokumentami firmy ABBYY można wykorzystywać jako narzędzie do przetwarzania dokumentów i konwersji plików PDF na żądanie dla grup, organizacji i klientów mających wiele subskrypcji. Wdrożone na serwerze rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich użytkowników o każdej porze i w każdym miejscu. Dodatkowo dzięki integracji z firmowymi skanerami i urządzeniami wielofunkcyjnymi można szybko i dokładnie konwertować zeskanowane dokumenty bezpośrednio w miejscu skanowania.

niezdefiniowany

Technologie

Rozwiązania cyfrowej archiwizacji i zarządzania firmy ABBYY działają na bazie potężnych technologii dostępnych tylko firmie ABBYY. Zaliczają się do nich:

Najlepsze w swojej klasie produkty do przechwytywania dokumentów i przetwarzania formularzy firmy ABBYY są używane przez agencje rządowe i firmy na całym świecie.


Historia klienta

Wiodąca na świecie firma zajmująca się tłumaczeniem i wyszukiwaniem patentów RWS przetwarza dziesiątki milionów dokumentów za pomocą programu ABBYY Recognition Server.

Obejrzyj film

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty, zapytaj o cenę lub poproś o wersję demonstracyjną.