Kim jest ABBYY

ABBYY to firma Digital Intelligence. Pomagamy organizacjom uzyskać dostęp do cennej, lecz często trudno osiągalnej analizy ich działalności, która umożliwia prawdziwą transformację działalności biznesowej.

Wartość Digital Intelligence

Digital Intelligence jest wynikiem uzyskania dostępu do aktualnych danych dotyczących bieżącego funkcjonowania procesów firmy oraz widoczności treści, które je napędzają. Dzięki Digital Intelligence organizacje mają ogromny wpływ na obszary o kluczowym znaczeniu, takie jak: doznania klientów, przewaga nad konkurencją, widoczność i zgodność.

Misja mająca uwolnić znaczenie

Uważamy, że najważniejsze zasoby danych przedsiębiorstwa są zablokowane w nieuporządkowanej treści. Każdego dnia dążymy do uwolnienia znaczenia i danych uwięzionych za korporacyjną treścią, aby nasi klienci mogli lepiej realizować swoje cele.

Wspomaganie procesów poprzez Digital Intelligence

Dane są paliwem dla cyfrowej transformacji. Kiedy firmy mogą wreszcie uzyskać dostęp do wielu danych dotyczących wydajności ich procesów i zasilającej je treści, zdobywają ważny wgląd potrzebny do zwiększenia swojego Digital IQ. Platforma Digital Intelligence firmy ABBYY uzupełnia istniejące platformy automatyzacyjne przedsiębiorstw i przyspiesza ich cyfrowe transformacje.

Zobowiązanie ABBYY

Zespół branżowych ekspertów ABBYY zostawia ślad w naszych rozwiązaniach, kierujących się poniższymi wartościami.

Prostota

Narzędzia rozwijające umiejętności, stworzone z myślą o łatwym projektowaniu, wdrażaniu i zastosowaniu.

Inteligencja

Od analizy procesów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) po klasyfikację i wyodrębnianie danych – przedsiębiorstwa wykorzystują technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji ABBYY w celu usprawniania realizowanych procesów.

Rozszerzalność

Stworzone z myślą o jak najszerszym wykorzystaniu w firmie. Dzięki wdrożeniu w wielu procesach w całej organizacji przedsiębiorstwa mogą lepiej dopasować wszystkie funkcje.

Globalny zasięg

Klienci i partnerzy ABBYY są rozlokowani praktycznie w każdym regionie świata. Tysiące organizacji i ponad 50 milionów ludzi z ponad 200 krajów* i regionów wykorzystuje produkty, technologie, rozwiązania i usługi oferowane przez ABBYY. ABBYY dostarcza rozwiązania i usługi bazujące na sztucznej inteligencji jednej trzeciej firm notowanych na liście 100 największych podmiotów Forbesa, które aktywnie wdrażają nową, cyfrową siłę roboczą, składającą się z robotów programowych RPA (automatyzacja robotyki), w celu osiągnięcia inteligentnej automatyzacji. *

Firma ABBYY jest obecna na całym świecie i prowadzi biura w Europie (Monachium, Niemcy), Ameryce Północnej (Milpitas, Kalifornia) oraz dział badań i rozwoju w centralnej części Rosji. Regionalne biura ABBYY znajdują się również w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, na Cyprze, Ukrainie, Hong Kongie, Tajwanie i w Japonii.

* Według wewnętrznych danych ABBYY

Zespół ABBYY

ABBYY zatrudnia ponad 1300 stałych pracowników na świecie. Od Doliny Krzemowej do Tokio rozmieszczone są pełne zaangażowania, dedykowane zespoły innowatorów, technicznych ekspertów i wizjonerów. Dzięki temu osiągamy sukcesy już od 30 lat.

Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna

Każdy biznes wpływa na społeczeństwo. Pracownicy firmy ABBYY przejawiają zaangażowanie na rzecz społeczeństwa przez dzielenie się technologiami i doświadczeniem. Od samego początku ABBYY tworzy technologie i rozwiązania służące do gromadzenia informacji i wydobywania z nich przydatnej wiedzy. Przez wszystkie lata zrealizowaliśmy szereg komercyjnych i charytatywnych projektów w sektorze socjalnym oraz dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych rządów – od scyfryzowania biblioteki Gutenberga, przez prace Lwa Tołstoja, do archiwum Teatru Bolszoja. Każdy z nich spełnił ważną społeczną misję.

Działania pracowników ABBYY przy projektach nienastawionych na zyski przez dłuższy czas postrzegamy jako służbę na rzecz zdobywania umiejętności. Nasze profesjonalne zdolności i technologie wykorzystujemy do wspierania pomysłów o dużej odpowiedzialności społecznej.