O firmie ABBYY

Kim jesteśmy

ABBYY jest światowym liderem w dziedzinie Content IQ. Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają współczesnym cyfrowym pracownikom posiadającym niezbędne umiejętności i wiedzę podejmowanie inteligentnych decyzji biznesowych.


Misja: wyzwolić znaczenie

Uważamy, że najważniejsze zasoby inteligencji przedsiębiorstwa są uwięzione w nieuporządkowanych treściach. Każdego dnia dążymy do uwolnienia znaczenia i inteligencji uwięzionej za treściami korporacyjnymi, aby nasi klienci mogli lepiej realizować własne cele.


Kreowanie definicji dzięki Content IQ

Content IQ to nowa klasa technologii, które pomagają cyfrowym pracownikom w zrozumieniu i tworzeniu definicji na podstawie istniejących treści. Przedsiębiorstwa wykorzystują Content IQ do przyspieszenia cyfrowej transformacji przez uzupełnienie inteligentnych platform automatyzacyjnych, takich jak RPA, BPM i inne. Dzięki Content IQ cyfrowi pracownicy uczą się, jak zmieniać nieuporządkowane treści w strukturyzowane informacje do aktywnego wykorzystania, zwiększające wydajność procesów przedsiębiorstwa. W efekcie pomaga to poprawić doświadczenia użytkowników, zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Dowiedz się więcej o Content IQ ›


Zobowiązanie ABBYY

Zespół branżowych ekspertów ABBYY zostawia ślad w naszych rozwiązaniach, kierujących się poniższymi wartościami.

Prostota

Narzędzia rozwijające umiejętności stworzone z myślą o łatwym projektowaniu, wdrażaniu i zastosowaniu.

Inteligencja

Dostarczanie inteligencji w formie umiejętności poznawczych. Od optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do klasyfikacji i wyodrębniania – przedsiębiorstwa wykorzystują technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji ABBYY w celu usprawniania realizowanych procesów.

Rozszerzalność

Stworzone z myślą o jak najszerszym wykorzystaniu w firmie. Dzięki wdrożeniu w wielu procesach w całej organizacji przedsiębiorstwa mogą lepiej dopasować wszystkie funkcje.


Globalny zasięg

Klienci i partnerzy ABBYY są rozlokowani praktycznie w każdym regionie świata. Tysiące organizacji i ponad 50 milionów ludzi z ponad 200 krajów* i regionów wykorzystuje produkty, technologie, rozwiązania i usługi oferowane przez ABBYY. ABBYY dostarcza rozwiązania i usługi bazujące na sztucznej inteligencji jednej trzeciej firm notowanych na liście 100 największych podmiotów Forbesa, które aktywnie wdrażają nową, cyfrową siłę roboczą, składającą się z robotów programowych RPA (automatyzacja robotyki), w celu osiągnięcia inteligentnej automatyzacji. *

Firma ABBYY jest obecna na całym świecie i prowadzi biura w Europie (Monachium, Niemcy), Ameryce Północnej (Milpitas, Kalifornia) oraz dział badań i rozwoju w centralnej części Rosji. Regionalne biura ABBYY znajdują się również w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, na Cyprze, Ukrainie, Hong Kongie, Tajwanie i w Japonii.

Znajdź przedstawiciela ABBYY w swojej okolicy ›

* Według wewnętrznych danych ABBYY


Zespół ABBYY

ABBYY zatrudnia ponad 1300 stałych pracowników na świecie. Od Doliny Krzemowej do Tokio rozmieszczone są pełne zaangażowania, dedykowane zespoły innowatorów, technicznych ekspertów i wizjonerów. Dzięki temu osiągamy sukcesy już od 30 lat.


Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna

Każdy biznes wpływa na społeczeństwo. Pracownicy firmy ABBYY przejawiają zaangażowanie na rzecz społeczeństwa przez dzielenie się technologiami i doświadczeniem. Od samego początku ABBYY tworzy technologie i rozwiązania służące do gromadzenia informacji i wydobywania z nich przydatnej wiedzy. Przez wszystkie lata zrealizowaliśmy szereg komercyjnych i charytatywnych projektów w sektorze socjalnym oraz dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych rządów – od scyfryzowania biblioteki Gutenberga, przez prace Lwa Tołstoja, do archiwum Teatru Bolszoja. Każdy z nich spełnił ważną społeczną misję.

Działania pracowników ABBYY przy projektach nienastawionych na zyski przez dłuższy czas postrzegamy jako służbę na rzecz zdobywania umiejętności. Nasze profesjonalne zdolności i technologie wykorzystujemy do wspierania pomysłów o dużej odpowiedzialności społecznej.


Lider rynku


Everest Group

Czołowa firma badawczo-doradcza Everest Group wskazała ABBY jako lidera w swoim najnowszym raporcie PEAK Matrix™ Assessment 2019 w dziedzinie inteligentnych produktów do przetwarzania dokumentów.

Dowiedz się więcej lub pobierz raport ›