Kim jesteśmy

ABBYY jest światowym liderem w dziedzinie Digital IQ. Nasze rozwiązania Digital IQ umożliwiają przyzwyczajonym do stosowania nowoczesnych rozwiązań pracownikom korzystanie z transformacyjnych funkcji cyfrowych w celu sprawniejszej obsługi procesów i jeszcze wydajniejszego wykorzystywania treści biznesowych.

Misja: wyzwolić znaczenie i wgląd w procesy

Uważamy, że można usprawnić dopiero to, co się najpierw w pełni zrozumiało. W dzisiejszych czasach w procesach stosowanych przez przedsiębiorstwa skrywa się ogromne bogactwo informacji i treści, które je napędzają. Naszym celem jest pokazanie firmom, jak mogą uzyskać dostęp do tych danych, aby mogły podejmować inteligentne decyzje dotyczące usprawnień procesów i inwestycji w technologie z myślą o zwiększaniu wydajności swoich działań i satysfakcji klienta.

Wspomaganie procesów dzięki technologiom Digital IQ

Digital IQ to klasa technologii, które pomagają pracownikom obsługującym dane cyfrowe w zrozumieniu i tworzeniu kontekstu na podstawie treści i procesów organizacyjnych. Przedsiębiorstwa wykorzystują Digital IQ do przyspieszenia cyfrowej transformacji przez uzupełnienie inteligentnych platform automatyzacyjnych, takich jak RPA, BPM i inne. Technologia Process IQ zwiększa przejrzystość i czytelność procesów, pozwalając przedsiębiorstwom uzyskać wgląd w powtarzające się wzorce. Dzięki technologii Content IQ pracownicy obsługujący dane cyfrowe uczą się, jak zmieniać nieustrukturyzowane treści w ustrukturyzowane informacje do aktywnego zastosowania, co pozwala w pełni wykorzystać zalety procesów opartych na treści. Połączenie tych technologii wykorzystuje się w mechanizmach typu „Digital Intelligence” pozwalających odkrywać nowoczesne sposoby poprawy satysfakcji klienta, zmniejszenia kosztów operacyjnych i wzrostu konkurencyjności rynkowej.

Zobowiązanie ABBYY

Zespół branżowych ekspertów ABBYY zostawia ślad w naszych rozwiązaniach, kierujących się poniższymi wartościami.

Prostota

Narzędzia rozwijające umiejętności stworzone z myślą o łatwym projektowaniu, wdrażaniu i zastosowaniu.

Inteligencja

Dostarczanie inteligencji w formie umiejętności poznawczych. Od analizy i automatyzacji procesów oraz optycznego rozpoznawania znaków (OCR) po klasyfikację i wyodrębnianie danych – przedsiębiorstwa wykorzystują technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji ABBYY w celu usprawniania realizowanych procesów.

Rozszerzalność

Stworzone z myślą o jak najszerszym wykorzystaniu w firmie. Dzięki wdrożeniu w wielu procesach w całej organizacji przedsiębiorstwa mogą lepiej dopasować wszystkie funkcje.

Globalny zasięg

Klienci i partnerzy ABBYY są rozlokowani praktycznie w każdym regionie świata. Tysiące organizacji i ponad 50 milionów ludzi z ponad 200 krajów* i regionów wykorzystuje produkty, technologie, rozwiązania i usługi oferowane przez ABBYY. ABBYY dostarcza rozwiązania i usługi bazujące na sztucznej inteligencji jednej trzeciej firm notowanych na liście 100 największych podmiotów Forbesa, które aktywnie wdrażają nową, cyfrową siłę roboczą, składającą się z robotów programowych RPA (automatyzacja robotyki), w celu osiągnięcia inteligentnej automatyzacji. *

Firma ABBYY jest obecna na całym świecie i prowadzi biura w Europie (Monachium, Niemcy), Ameryce Północnej (Milpitas, Kalifornia) oraz dział badań i rozwoju w centralnej części Rosji. Regionalne biura ABBYY znajdują się również w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, na Cyprze, Ukrainie, Hong Kongie, Tajwanie i w Japonii.

* Według wewnętrznych danych ABBYY

Zespół ABBYY

ABBYY zatrudnia ponad 1300 stałych pracowników na świecie. Od Doliny Krzemowej do Tokio rozmieszczone są pełne zaangażowania, dedykowane zespoły innowatorów, technicznych ekspertów i wizjonerów. Dzięki temu osiągamy sukcesy już od 30 lat.

Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna

Każdy biznes wpływa na społeczeństwo. Pracownicy firmy ABBYY przejawiają zaangażowanie na rzecz społeczeństwa przez dzielenie się technologiami i doświadczeniem. Od samego początku ABBYY tworzy technologie i rozwiązania służące do gromadzenia informacji i wydobywania z nich przydatnej wiedzy. Przez wszystkie lata zrealizowaliśmy szereg komercyjnych i charytatywnych projektów w sektorze socjalnym oraz dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych rządów – od scyfryzowania biblioteki Gutenberga, przez prace Lwa Tołstoja, do archiwum Teatru Bolszoja. Każdy z nich spełnił ważną społeczną misję.

Działania pracowników ABBYY przy projektach nienastawionych na zyski przez dłuższy czas postrzegamy jako służbę na rzecz zdobywania umiejętności. Nasze profesjonalne zdolności i technologie wykorzystujemy do wspierania pomysłów o dużej odpowiedzialności społecznej.