Weźmy dane. Zostawmy papier.

Przechwytywanie danych z wszelkich dokumentów,
ze strukturalnych formularzy i ankiet oraz z nieuporządkowanych
przepełnionych tekstem dokumentów.

ABBYY FlexiCapture jest skutecznym rozwiązaniem do przechwytywania danych i przetwarzania dokumentów od światowego lidera tej technologii. Program jest przeznaczony do przekształcania dużych ilości dokumentów o dowolnej strukturze i złożoności na gotowe do użytku dane biznesowe. Charakterystycznecechyprogramu, takie jak wielokrotnie nagradzana technologia rozpoznawania, automatyczna klasyfikacja dokumentu, plus wysoce skalowalna i konfigurowalna architektura sprawiają, że może on pomóc firmom i instytucjom dowolnej wielkości w usprawnieniu procesów biznesowych, zwiększeniu efektywność i zmniejszeniu kosztów.

Transform streams of documents of any structure and complexity into business-ready data

Obejrzyj film

Pobierz techniczną broszurę ABBYY FlexiCapture

Rozwiązania dla procesów biznesowych w formie papierowej

Oprogramowanie dla procesów biznesowych opartych na dokumentach

Jeden system do przetwarzania wszelkiego rodzaju dokumentów papierowych w każdej branży

Więcej informacji ›

Inteligentna automatyczna nauka

Technologia inteligentnej automatycznej nauki sprawia, że konfiguracja jest łatwa

Interaktywna technologia szkolenia upraszcza wdrożenie i konfigurację systemu.

Więcej informacji ›

ABBYY FlexiCapture dla urządzeń z systemem iOS

Przechwytywanie mobilne dokumentów

Klient przechwytywania mobilnego FlexiCapture zapewnia alternatywny sposób pobierania dokumentów — użyteczny w każdej chwili, z dowolnego miejsca.

Więcej informacji ›

Na czym polega przetwarzanie formularzy?

Przetwarzanie formularzy jest procesem, w którym informacja wpisana do pól danych jest przekształcana na postać elektroniczną. Zautomatyzowane oprogramowanie do przetwarzania formularzy interpretuje druk maszynowy (OCR), pojedynczy odcisk dłoni (ICR), „znaczniki” w obrazie (OMR) oraz kody kreskowe z formularzy papierowych. 

Więcej informacji ›

Oprogramowanie do przetwarzania formularzy

Historia produktu

Rozwój produktów do przechwytywania danych firmy ABBYY rozpoczął się w 1995 roku. W tym czasie zespół pracował nad dwoma projektami: rozwojem rozpoznawania ręcznie wypełnianych formularzy oraz technologią FlexiCapture, która umożliwia wyodrębnienie danych z dokumentów z elastycznymi układami.

Więcej informacji ›

ABBYY FlexiCapture - historia produktu