ABBYY<sup>&reg;</sup> FlexiCapture<sup>&reg;</sup> ABBYY® FlexiCapture®

Konwersja dokumentów biznesowych w wartość biznesową

Sprawna obsługa procesów z dużą liczbą dokumentów

Cechy

DOSTĘPNOŚĆ CHMURY

Zaawansowane funkcje FlexiCapture w chmurze

Zaawansowane funkcje FlexiCapture w chmurze

Dzięki usłudze FlexiCapture Cloud zyskujesz swobodę decydowania, który scenariusz wdrożenia jest dla Ciebie odpowiedni. Usługa FlexiCapture może działać tam, gdzie jest to dla Ciebie najbardziej sensowne, a jej konfiguracje mogą być wdrażane zarówno na miejscu, jak i w chmurze, i są wzajemnie kompatybilne.

Interfejs REST API

Interfejs REST API

Interfejs REST API usługi ABBYY FlexiCapture Cloud umożliwia łatwą integrację z systemami klienta. Interfejs REST API umożliwia zewnętrznym systemom przesyłanie dokumentów i otrzymywanie wyników ekstrakcji, szkolenie usługi FlexiCapture poprzez dostarczanie informacji zwrotnych na temat jakości wyników i opracowywanie niestandardowej weryfikacji.

Sprawdzone zabezpieczenia

Sprawdzone zabezpieczenia

ABBYY FlexiCapture Cloud jest wyposażone we własne zabezpieczenia dotyczące zarówno warstw infrastruktury, jak i platformy. Produkt ten posiada certyfikat zgodności z wymogami audytu SOC2 typu 1 i opracowano go pod kątem spełniania kryteriów zasad bezpieczeństwa i poufności danych opisanych w aktualizacji TSP Section 100; 2017 – Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy (AICPA) i w całym dokumencie Trust Services Criteria. Raport z audytu opublikowało wydawnictwo PricewaterhouseCoopers w Niemczech.

Zaufane środowisko

Zaufane środowisko

Usługa ABBYY FlexiCapture Cloud działa w środowisku Microsoft Azure, wykorzystując jej bezpieczeństwo i ochronę danych oraz możliwość wyboru regionów geograficznych.

LIDER TECHNOLOGICZNY

Inteligentne przechwytywanie danych i przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Inteligentne przechwytywanie danych i przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Podczas gdy produkty i technologie do przechwytywania danych tradycyjnie koncentrują się na przetwarzaniu ustrukturyzowanych dokumentów, takich jak deklaracje podatkowe, i dokumentów częściowo ustrukturyzowanych, takich jak faktury i konosamenty, najnowsza wersja platformy FlexiCapture jest wyposażona w technologię NLP umożliwiającą przetwarzanie także dokumentów nieustrukturyzowanych, takich jak umowy, dokumentacja dotycząca dzierżawy bądź najmu, artykuły, kontrakty i wiadomości e-mail. Zastosowanie technologii NLP pozwala na zautomatyzowanie większej liczby procesów biznesowych wymagających uprzednio ręcznego wprowadzania danych i szybkie udostępnianie ważnych danych z dokumentacji w aplikacjach biznesowych w celu zapewnienia oszczędności czasu, pieniędzy i nakładu pracy.

Automatyczne uczenie się

Automatyczne uczenie się

Nowe funkcje automatycznego uczenia skracają czas wdrażania do produkcji oraz redukują koszty bieżących konserwacji systemu. Użytkownik tej technologii może przeszkolić system pod kątem przetwarzania dokumentów o elastycznym lub nieregularnym układzie, a operator otrzymuje pełnię możliwości w zakresie edycji, poprawiania oraz odrzucania wyników automatycznego uczenia. System nie tylko uczy się na podstawie informacji zwrotnych otrzymywanych od użytkownika za pomocą zaawansowanej technologii uczenia się maszyn firmy ABBYY i NLP (przetwarzanie języka naturalnego), ale dodatkowo pozwala radykalnie ograniczyć koszty obsługi i konserwacji.

Zaawansowana klasyfikacja dokumentów

Zaawansowana klasyfikacja dokumentów

Docierające do firmy dane można klasyfikować wg formy i treści, wspomagając działające w organizacji procesy informatyczne. Oprogramowanie wykrywa wszystkie rodzaje dokumentów przychodzących i logicznie je segreguje, przyspieszając procesy udzielania odpowiedzi oraz podejmowania decyzji. Elementem technologii klasyfikacji dokumentów jest klasyfikowanie obrazów, które odbywa się przy użyciu technik uczenia głębokiego (konwolucyjnych sieci neuronowych) i umożliwia sortowanie dokumentów wg wyglądu lub występującego na nich wzorca oraz klasyfikację tekstu na podstawie analizy semantycznej i statystycznej. Użytkownicy oprogramowania ABBYY FlexiCapture mają do dyspozycji obie te technologie i mogą z nich korzystać osobno lub jednocześnie.

Poprawa jakości obrazu

Poprawa jakości obrazu

ABBYY Image Enhancement automatycznie poprawia jakość obrazów rejestrowanych przez urządzenia przenośne, optymalizując w ten sposób ich przetwarzanie. Jest on również niezbędny do przetwarzania dokumentów o złożonym tle, takich jak transkrypty, dokumenty identyfikacyjne i listy przewozowe, jednocześnie automatycznie optymalizując obraz w celu przetwarzania lub udzielenia natychmiastowej informacji zwrotnej, jeśli jakość obrazu jest zbyt niska. Takie funkcje, jak automatyczne przycinanie, wybielanie tła, ocena jakości obrazu i możliwość tworzenia niestandardowych profili ulepszeń dla różnych źródeł obrazu pomagają przetwarzać wszystkie dokumenty niezależnie od ich jakości lub źródła pochodzenia.

GOTOWOŚĆ NA WYZWANIA BIZNESOWE

Skalowalność i optymalizacja wydajności

Skalowalność i optymalizacja wydajności

Oprogramowanie FlexiCapture podczas wdrażania można rozszerzać zarówno pionowo, jak i poziomo, aby zapewnić środowisko do szybkiego przetwarzania dużych ilości dokumentów. Czy przetwarzasz ponad 3 miliony dokumentów dziennie, czy 2000 stron na minutę, architekturę FlexiCapture można rozbudować do określonych potrzeb przetwarzania. Za pomocą centralnych narzędzi konfiguracji i zarządzania można nadzorować instalacje na wielu serwerach, infrastrukturę rozproszoną oraz operatorów.

Możliwość korzystania z umów o gwarantowanym poziomie usług

Możliwość korzystania z umów o gwarantowanym poziomie usług

Monitorowanie SLA stanowi podstawę działania firm. Dzięki nowej funkcji SLA Monitoring do prowadzenia monitoringu i statystyk zawsze można mieć pewność, że systemy działają z optymalną wydajnością. Definiując hierarchię ważności dokumentów do przetwarzania i zmieniając ich kolejność w kolejce do przetworzenia, można przyspieszyć najważniejsze procesy. Bez problemu spełnisz wszystkie wymagania dotyczące szybkości przetwarzania danych oraz możesz kontrolować działanie systemu za pomocą standardowych raportów i pulpitów.

Obsługa wielu dzierżawców

Obsługa wielu dzierżawców

Dzięki funkcji obsługi wielu dzierżawców możliwe jest stworzenie bezpiecznego, izolowanego środowiska pracy dzierżawców i stosowanie ogólnie obowiązujących zasad w przypadku różnych użytkowników. Korzystanie z bezpiecznych, scentralizowanych narzędzi administracyjnych i osobnych licencji umożliwia ochronę danych licznych grup roboczych przy jednoczesnym skróceniu czasu trwania konfiguracji.

Zarządzanie przypadkami

Zarządzanie przypadkami

Za sprawą nowej funkcji Case Management do zarządzania przypadkami możliwe jest tworzenie wstępnie skonfigurowanych zestawów dokumentów na potrzeby konkretnych procesów, transakcji lub przypadków zastosowania, takich jak zastosowania dotyczące kredytów hipotecznych, ubezpieczeń czy finansów. Można także automatycznie sprawdzać grupy plików dotyczących ubezpieczeń czy kredytów hipotecznych pod kątem uzupełnienia wszystkich pól i zgodności z wymogami, stosując wstępnie skonfigurowane reguły dotyczące przypadków.

Jedno rozwiązanie dla wszystkich rodzajów dokumentów

Jedno rozwiązanie dla wszystkich rodzajów dokumentów

Dzięki zaawansowanej analizie dokumentów platforma FlexiCapture jest w stanie wykryć konkretny rodzaj dokumentu w formie papierowej lub cyfrowej (arkusze kalkulacyjne, obrazy, logo itp.) i różnorodne obszary w obrębie dokumentu nawet wówczas, gdy tekst wydaje się nieczytelny. W ramach pojedynczego procesu możliwe jest przetwarzanie zarówno plików Word, Excel i PDF, jak i zeskanowanych obrazów i innych dokumentów cyfrowych.

Wielopoziomowa ochrona danych

Wielopoziomowa ochrona danych

Występujące w dokumentach rozmaite pola z poufnymi informacjami mogą zostać ukryte za pomocą różnych technik podczas wymiany i weryfikacji przez operatorów posiadających różne uprawnienia. Protokół HTTPS zapewnia dwukierunkowe szyfrowanie danych przesyłanych między użytkownikiem i serwerem, utrudniając przechwycenie i zmodyfikowanie danych przez hakerów.

Zaawansowane narzędzia monitorowania i statystyk

Zaawansowane narzędzia monitorowania i statystyk

Te narzędzia umożliwiają analizowanie skuteczności przetwarzania dokumentów, zapewnianie ciągłości działania firmy, optymalizowanie oraz szeregowanie zasobów lub pakietów według stopnia ważności w celu maksymalizacji efektywności i eliminacji wąskich gardeł.

Łatwa administracja

Łatwa administracja

Nowy wiersz poleceń umożliwia łatwą administrację środowiskami rozproszonymi, gdy konieczne jest konfigurowanie lub synchronizowanie różnych instalacji produktów, ponowne zastosowanie wyniku uczenia maszynowego we wszystkich projektach albo utworzenie kopii roboczej / przywrócenie istniejących projektów.

Bezproblemowa integracja

Bezproblemowa integracja

Rozbudowany interfejs API platformy FlexiCapture i progresywny język skryptowy umożliwiają ścisłą integrację z dowolnymi systemami przechowywania i gromadzenia danych. Dostępne są ponadto łączniki do platform UiPath, BluePrism, Pega, Appian, M-Files, Laserfiche, Automation Anywhere i NX Manager.

Wiele kanałów wprowadzania danych

Wiele kanałów wprowadzania danych

Funkcja wprowadzania danych wieloma kanałami umożliwia przetwarzanie w jednym procesie zarówno papierowych jak i cyfrowych dokumentów z licznych źródeł — urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów sieciowych, wiadomości e-mail, serwerów FTP, wpisów na stronach internetowych oraz gorących folderów i urządzeń mobilnych.

Mobilne przechwytywanie

Mobilne przechwytywanie

Zwiększ dostępność danych i szybkość ich przetwarzania za pomocą urządzeń przenośnych i korzystając z innych źródeł wprowadzania danych. Wysoką jakość danych z urządzeń przenośnych zapewniają narzędzia poprawiania obrazów. Po zakończeniu wysyłania i przetwarzania obrazów program wysyła do użytkownika specjalny raport z potwierdzeniem. Optymalne wykorzystanie urządzeń przenośnych i przechwytanie za ich pomocą przepływu pracy zapewnia skuteczność i dokładność na najwyższym poziomie dzięki wykorzystaniu zaawansowanych zestawów narzędzi programistycznych Mobile Imaging SDK.

GOTOWE ROZWIĄZANIA DLA SMB

Szybkie rozpoczynanie pracy

Szybkie rozpoczynanie pracy

Przetwarzanie dokumentów można rozpocząć jeszcze przed ich wdrożeniem. Wystarczy przepuścić próbki typowych dokumentów przez system, który automatycznie nauczy się ich klasyfikowania i wydobędzie dane z podobnych dokumentów.

Dostęp z dowolnego miejsca

Dostęp z dowolnego miejsca

Stanowiska internetowe platformy FlexiCapture w języku HTML5 obsługują m.in. takie przeglądarki internetowe jak Chrome, Firefox i Edge. Umożliwia to międzynarodowym firmom ekspediowanie wymaganych procesów biznesowych do zdalnych lokalizacji i zarządzanie nimi za pośrednictwem sprawnie reagującego interfejsu sieciowego, który jest dostępny z dowolnego miejsca i łatwy w utrzymaniu.

Samoobsługa

Samoobsługa

Nowe stanowisko internetowe rejestracji umożliwia pojedynczemu użytkownikowi zeskanowanie i przesyłanie obrazów ze wskazanego folderu, poprawę jakości obrazów, wyodrębnienie danych, weryfikację wyników i eksport wyodrębnionych danych do systemu SRM/ERP w celu ich dalszego przetworzenia. Wszystkie te etapy można wykonać z poziomu jednego stanowiska, co jest wyjątkowo przydanym rozwiązaniem przy obsłudze mniejszej liczby dokumentów i wykonywania całości procesu przez jednego pracownika.

Logowanie jednokrotne

Logowanie jednokrotne

Procedura logowania jednokrotnego umożliwia bezpieczne uwierzytelnienie użytkowników w wielu aplikacjach i w szeregu witryn internetowych po zaledwie jednokrotnym wpisaniu danych logowania. Obsługa najbardziej rozpowszechnionych dostawców tożsamości, takich jak Active Directory, Azure Active Directory, OKTA i OneLogin, jest dostępna bez konieczności konfiguracji dodatkowego oprogramowania.

Zautomatyzowana klasyfikacja dokumentów

Zautomatyzowana klasyfikacja dokumentów

Możliwe jest klasyfikowanie dokumentów według rodzajów (np. prawo jazdy, wyciąg bankowy, deklaracja podatkowa, umowa, faktura itp.) i kategorii w ramach rodzaju (np. faktury od różnych dostawców) w celu automatycznego sortowania odebranych dokumentów i ich przesyłu do wstępnie skonfigurowanych miejsc docelowych. Platforma FlexiCapture pozwala korzystać z klasyfikacji obrazów, tekstu lub metod klasyfikacji na podstawie zasad, które można łączyć w hierarchiczny system w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności przetwarzania bezpośredniego i zmniejszenia konieczności przeglądu ręcznego.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA PARTNERÓW

Uniwersalna platforma

Uniwersalna platforma

Platformę FlexiCapture można łatwo rozszerzyć i rozbudować na potrzeby różnorodnych projektów, scenariuszy przetwarzania i obróbki różnego rodzaju dokumentów. Możliwe jest także jej bezproblemowe zintegrowanie z innymi procesami biznesowymi i scenariuszami zarządzania informacją.

Optymalizacja czasu i efektywności pracy

Optymalizacja czasu i efektywności pracy

Obsługa funkcji automatycznego uczenia się w prostych projektach umożliwia integratorom systemów i pośrednikom sprzedaży rozwiązań o wartości dodanej skoncentrowanie się obecnie na bardziej wymagających zadaniach, trudniejszych scenariuszach i układach o wyższym stopniu złożoności.

Elastyczne możliwości integracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb

Elastyczne możliwości integracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb

Interfejs sieciowy API platformy FlexiCapture i skrypty rozwiązań niestandardowych umożliwiają tworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb, obsługę konkretnych scenariuszy biznesowych i łatwą integrację z procesami stosowanymi w całym przedsiębiorstwie. Gotowe do użytku i niewymagające osobnego oprogramowania łączniki do coraz większej liczby platform typu RPA, BPM, ECM, ERP i CRM rozszerzają stosowane już przez firmy mechanizmy przetwarzania o umiejętności poznawcze w celu dostosowywania przebiegu procesów biznesowych i etapów przetwarzania do istniejących potrzeb oraz przesyłu danych w celu usprawnienia konkretnych zadań.

FlexiCapture Cloud

FlexiCapture Cloud

Dzięki usłudze FlexiCapture Cloud zyskujesz swobodę decydowania, który scenariusz wdrożenia jest dla Ciebie odpowiedni. Wielu klientów korzysta z rozwiązań chmurowych, natomiast inni preferują instalację na miejscu. Platforma FlexiCapture może działać tam, gdzie jest to najbardziej sensowne z punktu widzenia danej firmy, a jej konfiguracje mogą być wdrażane na oba powyższe sposoby i są z nimi w pełni kompatybilne. Początkowo można korzystać z opcji instalacji na miejscu, a następnie – w miarę potrzeb – wybrać korzystanie z chmury. Klienty HTML5 umożliwiają bezproblemowe rozdzielanie i kontrolowanie dostępu i użyteczności.

Poproś o demo

Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od ABBYY lub za pośrednictwem formularza ABBYY dotyczącego praw dostępu podmiotu danych.

Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy ABBYY!

Twoje pytanie zostało przekazane odpowiedniemu przedstawicielowi handlowemu.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Aby skontaktować się bezpośrednio z lokalnym biurem ABBYY, odwiedź stronę Kontakt.

Pozdrawiamy,
Zespół ABBYY