ABBYY<sup>&reg;</sup> FlexiCapture<sup>&reg;</sup> ABBYY® FlexiCapture®

Konwersja dokumentów biznesowych w wartość biznesową

Sprawna obsługa procesów z dużą liczbą dokumentów

AUTOMATYCZNE WPROWADZANIE DOKUMENTÓW

ABBYY FlexiCapture automatycznie i w ramach jednej procedury przetwarza wszystkie typy dokumentów pochodzących z plików i skanerów, w tym dokumenty biurowe i formaty obrazów, załączniki do wiadomości i treści wiadomości e-mail.

Utworzone na komputerze dokumenty biurowe można edytować w następujących programach:

 • Microsoft Office, jeśli jest zainstalowany — zezwolenie na korzystanie z tego pakietu można włączyć w ustawieniach oraz dodatkowo należy posiadać login i hasło
 • LibreOffice, jeśli jest zainstalowany — zezwolenie na korzystanie z tego pakietu jest włączone w ustawieniach
 • Jeśli żaden z wymienionych pakietów nie jest dostępny, można posługiwać się wbudowanym konwerterem

AUTOMATYCZNA KLASYFIKACJA DOKUMENTÓW

Oparta na sieci neuronowej technologia automatycznej klasyfikacji dokumentów sortuje dokumenty wg typu (np. prawa jazdy, wyciągi bankowe, formularze podatkowe, umowy, faktury itd.) oraz podkategorii zdefiniowanych przez użytkownika (np. faktury od dostawcy A, faktury od dostawcy B itd.).

Posiadająca zdolność samodzielnego uczenia się technologia może pełnić rolę automatycznego klasyfikatora — wystarczy wskazać zbiór przykładowych dokumentów (nie mniej niż 10 egzemplarzy każdego typu) i określić klasy referencyjne dla każdego dokumentu w tym zbiorze. Program prawidłowo rozpozna typu dokumentu i dodatkowo wybierze odpowiednią definicję dokumentu, aby umożliwić jego dalsze przetwarzanie.

Współczynnik dokładności/przypominania w wielu sytuacjach łatwo można regulować — wystarczy ustawić priorytet na przypominanie lub dokładność albo włączyć tryb „zrównoważony”.

ROZPOZNAWANIE

Podczas rozpoznawania obrazy z dokumentu są wstawiane do wielostronicowych dokumentów, zwanych zbiorami dokumentów, a następnie program inteligentnie wydobywa z nich dane, które później sprawdza pod kątem poprawności — wszystko to odbywa się całkowicie automatycznie.

Automatyczne składanie: Wielostronicowe dokumenty ze stron

Tego rodzaju dokumenty można tworzyć za pomocą separatorów (np. każdą parę dokumentów rozdziela pusta strona) lub liczników stron albo wykorzystując neuronowe algorytmy klasyfikacji ABBYY, które potrafią automatycznie identyfikować dokumenty.

Zbiory dokumentów

Narzędzie ABBYY FlexiCapture wykonuje testy spójności mające na celu zweryfikowanie, czy wszystkie dokumenty związane z daną sprawą zostały złożone w jeden kompletny zbiór. W zarządzaniu sprawami program pomaga, umożliwiając porównywanie:

 • pól kluczowych, pieczęci, zdjęć lub podpisów różnych dokumentów przez wyświetlenie ich głównych pól dotyczących tej samej sprawy
 • odpowiednich informacji z firmowej bazy danych z danymi wydobytymi z dokumentów.

Bardzo dokładne technologie OCR/ICR/OMR i rozpoznawania kodów kreskowych:

 • Optyczne rozpoznawanie znaków tekstu drukowanego w 190 językach
 • Inteligentne rozpoznawanie pisma ręcznego w ponad 110 językach
 • BRozpoznawanie różnych kodów kresowych 1D i 2D
 • Optyczne rozpoznawanie szerokiego wachlarza znaków zaznaczenia

Automatyczne sprawdzanie poprawności danych obejmuje:

 • Porównywanie z informacjami w bazach danych
 • Sprawdzanie pod kątem zgodności z wbudowanymi regułami
 • Sprawdzanie zgodności z formatami
 • Normalizację danych
 • Testy zdefiniowane przez użytkownika

EKSTRAKCJA DANYCH

Oprogramowanie ABBYY FlexiCapture automatycznie wydobywa dane z różnego rodzaju strukturalnych i niestrukturalnych dokumentów cyfrowych i papierowych, takich jak na przykład wnioski kredytowe, formularze zwrotu podatku, kwestionariusze, wnioski o wydanie karty kredytowej, umowy, faktury, wiadomości e-mail i wiele innych.

WERYFIKACJA

Stacja weryfikacji umożliwia sprawdzenie, czy wydobyte pola pasują do oryginalnej treści dokumentu. Ewentualnie weryfikację można też uruchomić ręcznie na sieciowej Stacji weryfikacji, która jest wygodnie dostępna dla operatora mogącego pracować w dowolnym miejscu. Można posługiwać się wszystkimi poniższymi technikami:

Weryfikacja grupowa

Weryfikacja grupowa to metoda sprawdzania podobnych znaków zaznaczenia lub cyfr w serii dokumentów, polegająca na wyświetleniu wszystkich znalezionych wersji w jednym oknie weryfikacji.

Weryfikacja pól

W trybie weryfikacji pól można automatycznie sprawdzać po kolei pola danych lub znaki w polach.

Weryfikacja w oknie Dokument

Wszystkie rozpoznane pola danych można wyświetlić na raz, aby porównać je z obrazem oryginalnego dokumentu. W razie potrzeby w polach można poprawnie wpisać źle rozpoznane znaki (np. z tekstu pisanego ręcznie).
Do zainstalowanej w systemie zewnętrznym Sieciowej stacji weryfikacji dostęp można uzyskać za pośrednictwem technologii pojedynczego logowania (SAML 2.0). Sposób pracy ze zintegrowaną Sieciową stacją weryfikacji jest taki sam, jak z niezintegrowaną stacją.

EKSPORT DANYCH

Oprogramowanie ABBYY FlexiCapture automatycznie eksportuje rozpoznane dane do plików w różnych formatach, a następnie do baz danych, systemów rejestracji oraz innych magazynów danych, zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika:

 • Firmowe magazyny danych – SharePoint, Laserfiche itp.
 • Bazy danych typu ODBC – Oracle, Microsoft SQL Server i Microsoft Access
 • Systemy RPA, BPM, ECM, ERP i CRM
 • Płynna integracja z przepływami roboczymi RPA, dzięki czemu Twoje roboty stają się inteligentniejsze

Eksportowanie zbiorów dokumentów

 • Zbiory obrazów dokumentów można wyeksportować do jednego pliku PDF lub zapisać w magazynie danych. Należy tylko pamiętać, że plik lub wpis w bazie danych powinny zawierać opis struktury zbioru dokumentów oraz odnośnik do każdego obrazu dokumentu.
 • Pola zbiorów dokumentów (w tym pola w dokumentach potomnych) można wyeksportować do baz danych ODBS i plików. Podczas konfigurowania eksportu wszystkie pola dokumentów potomnych są dostępne, tak aby użytkownik mógł zdefiniować sposób odwzorowania oraz wymazać poufne informacje zarówno w sekcji dokumentu jak i w dokumentach dołączonych.

SIECIOWA KONSOLA ADMINISTRACJI I MONITOROWANIA

Stacja administracyjno-monitorująca FlexiCapture HTML5 zapewnia możliwość całodobowego nadzoru z dowolnego miejsca. Umożliwia również wielopoziomową administrację, automatyczne powiadomienia o krytycznych awariach oraz kompleksowe raportowanie.

Administracja i monitorowanie umożliwiają śledzenie czasu przetwarzania i pobierania ładunków. Administrator systemu jest w stanie monitorować stan systemu, ogólną wydajność systemu i wydajność każdego dzierżawcy oraz otrzymywać powiadomienia o zbliżającym się przepełnieniu bazy danych.
Dostępne są trzy standardowe rodzaje raportowania: wydajność lokalizacji, wydajność przetwarzania i ogólny raport dla operatora. Dostępna jest funkcja generowania raportów jako pliku PDF lub CSF do dalszej analizy.

Jako domyślne narzędzie do generowania raportów stosowany jest Microsoft Report Viewer. Chociaż Crystal Reports nie są dostarczane wraz z produktem, użytkownicy, którzy mają zainstalowany ten produkt na swoim komputerze, mogą nadal używać go do generowania raportów.

Poproś o demo

Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od ABBYY lub za pośrednictwem formularza ABBYY dotyczącego praw dostępu podmiotu danych.

Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy ABBYY!

Twoje pytanie zostało przekazane odpowiedniemu przedstawicielowi handlowemu.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Aby skontaktować się bezpośrednio z lokalnym biurem ABBYY, odwiedź stronę Kontakt.

Pozdrawiamy,
Zespół ABBYY