Riešenia spoločnosti ABBYY na inkaso pohľadávok

Zvýšte efektivitu vašej činnosti implementáciou automatizovaného a presného spracovávania akýchkoľvek účtovných dokumentov.

Špecifické potreby

 • Široká škála účtovných dokumentov: faktúry, zmluvy, objednávky, účtenky, poukazy, doklady o zaplatení a iné
 • Zložitá štruktúra dokumentov: viacstranovosť, poznámky k riadkom, rôzne rozloženia, prílohy
 • Vyťažovanie zamerané na dáta
 • Úzka integrácia s podnikovým CRM a platobnými systémami
 • Silné požiadavky na presnosť dát

Riešenia a produkty

Spracovávanie veľkého objemu dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov:

Výhody

 • Odbúranie namáhavého a časovo náročného zadávania informácií ručne.
 • Realizovanie včasných platieb a ďalších dôležitých obchodných operácií
 • Zníženie nákladov
 • Včasné prevody a zľavy v platbách
 • Zvýšenie presnosti finančných údajov
 • Rozšírenie možností finančného spravodajstva

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.