Riešenia spoločnosti ABBYY na inkaso pohľadávok

Zvýšte efektivitu vašej činnosti implementáciou automatizovaného a presného spracovávania akýchkoľvek účtovných dokumentov.

Pozeraj video

Výhody

Features-135lb3-55x55

Zvýšenie presnosti finančných údajov

Features-136b3-55x55

Zníženie nákladov

Features-133b3-55x55

Odbúranie namáhavého a časovo náročného zadávania informácií ručne

Features-134lb3-55x55

Rozšírenie možností finančného spravodajstva

Špecifické potreby

  • Vyťažovanie zamerané na dáta
  • Úzka integrácia s podnikovým CRM a platobnými systémami
  • Zložitá štruktúra dokumentov: viacstranovosť, poznámky k riadkom, rôzne rozloženia, prílohy
  • Široká škála účtovných dokumentov: faktúry, zmluvy, objednávky, účtenky, poukazy, doklady o zaplatení a iné
  • Silné požiadavky na presnosť dát

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!