Riešenia spoločnosti ABBYY pre dopravu

Riešenia spoločnosti ABBYY pre dopravu

Zaveďte efektívne činnosti a rýchle transakcie implementáciou automatizovaného a presného spracovávania a archivácie rôznych zásielkových dokumentov.

Špecifické potreby

  • Zásielkové dokumenty: sprievodky, colné deklarácie, záznamy o doručení, zmluvy, korešpondencia a iné
  • Zložitá štruktúra dokumentov: viacstranovosť, poznámky k riadkom, prílohy
  • Množstvo dát na vyťažovanie
  • Hladká integrácia s účtovným systémom
  • Krížová kontrola s inými súvisiacimi dokumentmi

Riešenia a produkty

Spracovávanie veľkých objemov dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov:

Výhody

  • Realizovanie včasných platieb a ďalších dôležitých obchodných operácií
  • Zníženie nákladov
  • Včasné prevody a zľavy v platbách
  • Zvýšenie presnosti finančných údajov
  • Rozšírenie možností finančného spravodajstva

Príbehy zákazníkov

ABBYY má súbor úspešných realizácií v doprave/logistike ENG po celom svete.

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.