Riešenia spoločnosti ABBYY pre dopravu

Zefektívnenie operácií a zrýchlenie transakcií.

Zaveďte efektívne činnosti a rýchle transakcie implementáciou automatizovaného a presného spracovávania a archivácie rôznych zásielkových dokumentov.

Špecifické potreby

  • Zásielkové dokumenty: sprievodky, colné deklarácie, záznamy o doručení, zmluvy, korešpondencia a iné
  • Zložitá štruktúra dokumentov: viacstranovosť, poznámky k riadkom, prílohy
  • Množstvo dát na vyťažovanie
  • Hladká integrácia s účtovným systémom
  • Krížová kontrola s inými súvisiacimi dokumentmi

Výhody

  • Realizovanie včasných platieb a ďalších dôležitých obchodných operácií
  • Zníženie nákladov
  • Včasné prevody a zľavy v platbách
  • Zvýšenie presnosti finančných údajov
  • Rozšírenie možností finančného spravodajstva

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!