ABBYY řešení pro bankovnictví a finance

Dnešní konkurenční prostředí nutí finanční organizace k hledání inovativních způsobů pro přilákání zákazníků a nových obchodních případů, k efektivnějšímu poskytování služeb stávajícím zákazníkům, snižování nákladů, poklesu zisku, prevenci nekalého jednání a vydávání dokumentů v souladu s předpisy.

Tyto potřeby se odrážejí v nahrazování tradičních dokumentů digitálními, které se snadněji vyhledávají, spravují a zpracovávají.

Řešení ABBYY umožňují organizacím z finančního a bankovního sektoru snižovat náklady, zvyšovat firemní efektivnost, zlepšovat zákaznický servis a být ve shodě s předpisy.

Hlavní výhody

Snížení nákladů

Automatizované zadávání dat, vyloučení předávání papírových dokumentů, a standardizované způsoby zachycování dokumentů, úspora nákladů na ukládání papírových dokumentů, včetně práce a prostor.

Lepší, rychlejší zákaznický servis

Digitalizace dokumentů v místě zadání, např. v pobočkách bank, a zrychlení zákaznického servisu používáním řešení ABBYY pro uživatelsky snadné ovládání webového rozhraní ke skenování a ověřování dokumentů.

Efektivnost firmy

Zjednodušuje a automatizuje denní operace jako otevření účtu, správa aplikací kreditních karet a zpracování úvěrů a půjček.

Shoda se zákonnými předpisy a nařízeními

Odpovídá zákonným požadavkům, šetří peníze a chrání pověst instituce trasováním dat, komplexním auditem a prevencí a zjištěním podvodu.

Chcete vědět více?

Zjistěte více o řešeních společnosti ABBYY a úspěšných projektech, nebo si vyžádejte nabídku.