Rozwiązania ABBYY dla służby zdrowia

Optymalizacja jakości opieki
zdrowotnej i redukcja kosztów.

Automatyzacja procesów dotyczących przetwarzania
dokumentów dzięki dokładnemu przechwytywaniu danych,
klasyfikacji dokumentów i wyszukiwaniu.

Instytucje służby zdrowia, firmy obsługujące rozliczenia medyczne i firmy ubezpieczeniowe codziennie muszą digitalizować gigantyczne ilości dokumentów i formularzy oraz w ciągu sekund znajdować ważne informacje w swoich bazach danych.

Rozwiązania przechwytywania i przeszukiwania firmy ABBYY usprawniają procesy związane z przetwarzaniem dokumentów i pobieraniem informacji, zapewniając dokładne narzędzia przechwytywania i klasyfikacji dokumentów oraz ekstrakcji danych.


Rejestracja pacjentów

Technologia przechwytywania i klasyfikacji danych firmy ABBYY łączy wygodę skanowania z efektywnymi narzędziami do identyfikacji typów dokumentów, wydobywania danych i wiązania ich z odpowiednimi kartami pacjentów.

Więcej informacji ›

Streamline patient registration.pdf

Dokumentacja pacjentów i
przechwytywanie do EDM

Technologia ABBYY integruje papierowe dokumenty i obrazy z istniejących zbiorów dokumentacji pacjentów, nowych pacjentów i bieżących rozwiązań wymiany danych z nowymi systemami EDM.

Więcej informacji ›

Easing the transition to EHRs.pdf

Ankiety zadowolenia pacjenta

Zapewniając przechwytywanie i przetwarzanie danych w sposób zgodny z regułami integralności danych, rozwiązania ABBYY przyspieszają gromadzenie i przekazywanie wyników ankiet, dzięki czemu zawsze są gotowe na czas, aby można było ubiegać się o pełne świadczenia.

Więcej informacji ›

Automated HCAHPS survey processing.pdf

Rozliczenia i
przetwarzanie dotyczące opisów świadczeń

Rozwiązania ABBYY automatyzują przechwytywanie opisów świadczeń i not przekazu, przyspieszając dotarcie informacji o przychodach i umożliwiając uniknięcie strat.

Więcej informacji ›

Automated EOB processing.pdf

Fakturowanie i przetwarzanie roszczeń

Precyzyjna technologia ekstrakcji danych ABBYY działa w tandemie z automatycznymi regułami weryfikacji, zapewniając, że do aplikacji fakturowania, księgowości i zarządzania roszczeniami docierają precyzyjne dane.

Więcej informacji ›

  

niezdefiniowany

Zwiększona produktywność

  • Bezbłędne pobieranie informacji z dokumentacji pacjentów, dokumentów ubezpieczeniowych, roszczeń zdrowotnych, ankiet pacjentów, wierzytelności i formularzy badania stanu zdrowia.
  • Uproszczone przetwarzanie papierowych dokumentów medycznych przy użyciu technologii rozpoznawania tekstu w wielu językach i narzędzi sprawdzających dane wg systemów rozliczeniowych i innych.
  • Dostarczanie trafnych wyników wyszukiwania odzwierciedlających dokładne znaczenie szukanej frazy lub wyszukiwanie wg ogólnych klas w celu znalezienia wszystkich szczegółów we wszystkich dokumentach powiązanych z tematem.

Obniżenie kosztów

  • Eliminacja kosztownego ręcznego wprowadzania danych dzięki przetwarzaniu automatycznemu i analizie dokumentów medycznych i formularzy gwarantowanych świadczeń, co obniża koszty administracyjne i pozwala uniknąć opóźnień płatności.
  • Eliminacja ręcznego znakowania danych i pobieranie ważnych informacji w ciągu sekund dzięki potężnej funkcji rozpoznawania obiektów i filtrowania dokumentów.
  • Zwiększona transparentność przepływu informacji medycznych oraz łatwy dostęp do ważnych danych z innych repozytoriów.
niezdefiniowany
niezdefiniowany

Podniesienie jakości opieki medycznej

  • Szybsze pobieranie i dostarczanie danych pacjentów do specjalistów, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i zmniejszenie zagrożeń medycznych.
  • Sprawne pobieranie danych medycznych i finansowych z elektronicznych baz danych medycznych oraz informacji szpitalnych i systemów zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Poprawa jakości życia osób z wadami wzroku dzięki książkom głosowym i innym technologiom wspierającym dla osób niewidomych.


Jak to działa

niezdefiniowany

Wykorzystywane technologie

Rozwiązanie przechwytywania i wyszukiwania ABBYY zawiera zaawansowane technologie rozwijane i opatentowane przez firmę ABBYY. Zaliczają się do nich:

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty, zapytaj o cenę lub pobierz Białą księgę.