Riešenia spoločnosti ABBYY pre bankovníctvo a financie

Dnešné konkurenčné prostredie núti finančné organizácie, aby hľadali inovatívne spôsoby, ako prilákať zákazníkov a nové obchodné príležitosti, ako obslúžiť súčasných klientov efektívnejšie, ako znížiť náklady, zvýšiť zisk, ako predchádzať podvodom a riešiť otázky dodržiavania predpisov a pokynov regulačných orgánov. Tieto potreby sa zabezpečujú náhradou tradičných papierových dokumentov za digitálne, ktoré sa ľahko prehľadávajú, sprístupňujú, spravujú a spracovávajú. Riešenia spoločnosti ABBYY umožňujú organizáciám z oblasti financií a bankovníctva znížiť náklady, zvýšiť efektivitu, zlepšiť služby zákazníkom a dodržiavanie predpisov.

Hlavné výhody

Benefits-137b-77x77

Znižovanie nákladov

Automatizácia zadávania dát, menšie objemy odosielaných papierových dokladov a štandardizácia postupov snímania dokumentov, úspory nákladov na skladovanie papiera vrátane nákladov na prácu a kancelárske priestory.

Benefits-134lb-77x77

Lepšie a rýchlejšie zákaznícke služby

Snímajte dokumenty priamo v mieste ich zhotovenia, napríklad v pobočkách banky, a urýchlite zákaznícke služby použitím webového rozhrania s jednoduchým ovládaním riešení spoločnosti ABBYY na skenovanie a overovanie.

Benefits-128b-77x77

Efektivita podniku

Zefektívnenie a automatizácia každodenných činností, ako je otvorenie účtu, správa žiadostí o kreditnú kartu a vybavovanie pôžičiek a hypoték.

Benefits-160b-77x77

Dodržiavania právnych predpisov

Plnenie regulačných požiadaviek a predpisov, úspora peňazí a ochrana dobrého mena inštitúcie vďaka sledovaniu dát, realizácii úplného auditu a odhaľovaniu a prevencii podvodov.

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!