ABBYY řešení pro zdravotnictví

Mnohé zdravotnické organizace např. nemocnice a kliniky implemetovaly elektronickou zdravotní dokumentaci (EHR) nebo systémy elektronických lékařských záznamů (EMR), aby tak zvýšily svou efektivitu, snížily své náklady a zároveň udržely vysokou úroveň péče o pacienty.

Od dnešních poskytovatelů zdravotní péče se vyžaduje, aby spojili elektronické záznamy o pacientech se stávající papírovou dokumentací a opatřili si informace z dokumentů, které každý den obdrží. Ruční zadávání kritických informací z těchto dokumentů je časově náročné, náchylné k chybování a nákladné. Správa papírových a elektronických záznamů je drahá a zakládání a sdílení papírových souborů může způsobovat zdržení.

ABBYY umožňuje Zdravotnickým organizacím, aby procesy práce s dokumenty optimalizovaly pomocí automatické klasifikace dokumentů, vysoce přesným digitálním zachycování informací a oběhem dokumentů a výtahů z dat pacientů na systém správy zdravotních informací(HIM). Zautomatizováním takového procesu mohou poskytovatelé zdravotní péče zajistit, že informace o péči o pacienta nebo pro vyúčtování péče budou snadno dostupné.

Hlavní výhody

Zvýšená efektivita

Zjednodušte provádění záznamů o pacientech, vysvětlování výhod (EOB) a zpracování zdravotních požadavků. Snadný přesun záznamů EHR/EMR s automatickou klasifikací a digitálním zachycováním všech zdravotních dokumentů stávajících se součástí kompletního záznamu o pacientovi.

Snížené náklady

Omezte nákladnou ruční práci pomocí automatického zpracování zdravotní dokumentace. Zvyšte produktivitu zaměstnanců tím, že zaměstnancům umožníte, aby se zaměřili na základní povinností namísto ručního zadávání dat.

Vyšší přesnost dat

Výrazné snížení chybovosti použitím převratných rozpoznávacích technologií OCR/ICR/OMR/čárový kód a hodnocení dat na vyúčtování péče o pacienty a jiné systémy.

Kvalitnější péče o pacienta

Umožňuje lékařům, sestrám a ostatním zdravotním profesionálům rychlé získání a poskytování dat o pacientovi, a tím podporuje lepší lékařská rozhodnutí.

Chcete vědět více?

Zjistěte více o řešeních ABBYY a úspěšných projektech, požádejte o cenovou nabídku nebo si stáhněte Bílou knihu.