ABBYY řešení pro zdravotnictví

Optimize quality of health information management and reduce costs.

ABBYY umožňuje Zdravotnickým organizacím, aby procesy práce s dokumenty optimalizovaly pomocí automatické klasifikace dokumentů, vysoce přesným digitálním zachycování informací a oběhem dokumentů a výtahů z dat pacientů na systém správy zdravotních informací(HIM). Zautomatizováním takového procesu mohou poskytovatelé zdravotní péče zajistit, že informace o péči o pacienta nebo pro vyúčtování péče budou snadno dostupné.

Hlavní výhody

Benefits-128b-77x77

Zvýšená efektivita

Zjednodušte provádění záznamů o pacientech, vysvětlování výhod (EOB) a zpracování zdravotních požadavků. Snadný přesun záznamů EHR/EMR s automatickou klasifikací a digitálním zachycováním všech zdravotních dokumentů stávajících se součástí kompletního záznamu o pacientovi.

Benefits-137lb-77x77

Snížené náklady

Omezte nákladnou ruční práci pomocí automatického zpracování zdravotní dokumentace. Zvyšte produktivitu zaměstnanců tím, že zaměstnancům umožníte, aby se zaměřili na základní povinností namísto ručního zadávání dat.

Benefits-134lb-77x77

Vyšší přesnost dat

Výrazné snížení chybovosti použitím převratných rozpoznávacích technologií OCR/ICR/OMR/čárový kód a hodnocení dat na vyúčtování péče o pacienty a jiné systémy.

Benefits-148b-77x77

Kvalitnější péče o pacienta

Umožňuje lékařům, sestrám a ostatním zdravotním profesionálům rychlé získání a poskytování dat o pacientovi, a tím podporuje lepší lékařská rozhodnutí.

Související produkty

Chcete vědět více?

Zjistěte více o řešeních společnosti ABBYY a úspěšných projektech, nebo si vyžádejte nabídku.

Jsem si vědom/a toho, že svůj souhlas mohu v celém rozsahu nebo částečně s účinkem do budoucna kdykoli odvolat.

Pokud chcete svůj souhlas odvolat, přejděte prosím na webovou stránku pro odhlášení nebo zašlete e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Odesláním tohoto formuláře vyjadřuji souhlas s používáním mých osobních údajů k účelům popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů ENG.

Děkujeme vám za zaslání formuláře!

Brzy vás budeme kontaktovat!