ABBYY řešení pro zdravotnictví

Velký počet zdravotních organizací např. nemocnic a klinik přijalo systémy elektronických zdravotních záznamů (EHR) nebo elektronických lékařských záznamů (EMR), aby dokázali pracovat mnohem účinněji a snížili náklady a přitom udrželi vysoce kvalitní péči o pacienty.

Od dnešních poskytovatelů zdravotní péče se vyžaduje, aby spojili elektronické záznamy o pacientech se stávající papírovou dokumentací a opatřili si informace z dokumentů, které každý den obdrží. Ruční zadávání kritických informací z těchto dokumentů je časově náročné, náchylné k chybování a nákladné. Správa papírových a elektronických záznamů je drahá a zakládání a sdílení papírových souborů může způsobovat zdržení.

ABBYY umožňuje zdravotním organizacím, aby procesy práce s dokumenty optimalizovaly pomocí automatické klasifikace dokumentů, vysoce přesným digitálním zachycování informací a oběhem dokumentů a výtahů z dat pacientů na systém správy zdravotních informací(HIM). Zautomatizováním takového procesu mohou poskytovatelé zdravotní péče zajistit, že informace o péči o pacienta nebo pro vyúčtování péče budou snadno dostupné.

Hlavní výhody

Zvýšení efektivity

Zjednodušte provádění záznamů o pacientech, vysvětlování výhod (EOB) a zpracování zdravotních požadavků. Snadný přesun záznamů EHR/EMR s automatickou klasifikací a digitálním zachycováním všech zdravotních dokumentů stávajících se součástí kompletního záznamu o pacientovi.

Snížení nákladů

Omezte nákladnou ruční práci pomocí automatického zpracování zdravotní dokumentace. Zvyšte produktivitu zaměstnanců tím, že zaměstnancům umožníte, aby se zaměřili na základní povinností namísto ručního zadávání dat.

Vyšší přesnost dat

Výrazné snížení chybovosti použitím převratných rozpoznávacích technologií OCR/ICR/OMR/čárový kód a hodnocení dat na vyúčtování péče o pacienty a jiné systémy.

Kvalitnější péče o pacienta

Umožňuje rychlé získání a poskytování dat o pacientovi lékaři, sestře a ostatní zdravotním profesionálům, a tím podporuje lepší lékařská rozhodnutí.

Chcete vědět více?

Zjistěte více o řešeních ABBYY a úspěšných projektech, požádejte o cenovou nabídku nebo si stáhněte Bílou knihu.