ABBYY Solutions for Healthcare

Optimize healthcare quality
and reduce costs.

Automate document-driven processes through
highly accurate data capture, document classification
and search.

ארגוני בריאות רבים, כגון בתי חולים ומרפאות, אימצו מערכות לניהול רשומות בריאות אלקטרוניות (EHR) או רשומות רפואיות אלקטרוניות (EMR) כדי לשפר את היעילות התפעולית ולצמצם את העלויות, תוך שמירה על איכות טיפול גבוהה.

כיום, ספקי שירותי הבריאות נדרשים לחבר בין רשומות מטופלים אלקטרוניות לבין רשומות הניירת הקיימות ולאחזר מידע מהניירת המגיעה אליהם מדי יום. מלאכת ההזנה הידנית של המידע החיוני מהמסמכים האלה היא תובענית בזמן, מועדת לשגיאות ויקרה. גם השמירה על רישומים פיזיים ואלקטרוניים כאחד היא יקרה, ואיתור או שיתוף של תיקי ניירות עלולים לגרום לעיכובים.

ABBYY מאפשרת לארגוני בריאות לשפר תהליכים מבוססי-מסמכים באמצעות סיווג מסמכים אוטומטי, לכידת מידע בדיוק רב וניתוב מסמכים ונתוני המטופלים שחולצו מהם אל מערכות לניהול מידע בריאות (HIM). באמצעות הפיכת התהליך הזה לאוטומטי, ספקי שירותי הבריאות יכולים להבטיח כי המידע יהיה זמין לצורך מתן טיפול או ביצוע פעולה חשבונאית, תוך השקעת מאמץ מינימלי.

היתרונות העיקריים

שיפור דיוק הנתונים

צמצם את השגיאות באופן משמעותי באמצעות טכנולוגיות חדשניות לזיהוי OCR/ICR/OMR/ברקוד ואימות נתונים מול מערכות להנהלת חשבונות של מטופלים ומערכות אחרות.

שיפור הטיפול

אפשר לרופאים, לאחיות ולאנשי צוות רפואי אחרים לשלוף ולספק במהירות את נתוני המטופלים, כדי לתמוך בקבלת החלטות רפואיות טובה יותר.

שיפור היעילות

פשט את העיבוד של מסמכים כגון רשומות מטופלים, תיאורי הטבות (EOB) ותביעות להחזר הוצאות רפואיות. הקל על המעבר אל רשומות אלקטרוניות מסוג EHR/EMR באמצעות הפיכת תהליך הסיווג והלכידה של כל המסמכים הרפואיים המהווים חלק מרשומות המטופלים המלאות לתהליך אוטומטי.

צמצום בעלויות

היפטר מעבודה ידנית יקרה באמצעות עיבוד אוטומטי של מסמכי שירותי בריאות. שפר את הפרודוקטיביות של העובדים כדי לאפשר להם להתמקד במשימות העיקריות במקום בהזנה ידנית של נתונים.

Want to know more?

Find out more about ABBYY solutions and successful projects, request a quote or download a White Paper.

שימוש בקובצי Cookie על מנת למטב את הפונקציונליות של האתר ולשפר את החוויה המקוונת שלך, ABBYY משתמשת בקובצי Cookie. כשאתה ממשיך להשתמש באתר זה, אתה מסכים לשימוש בקובצי Cookie. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות שימוש בקובצי ה- Cookie שלנו