Rozwiązania ABBYY dla branży ubezpieczeniowej

Świadcz usługi ubezpieczeniowe szybko,
tanio i efektywnie.

Zastąp tradycyjne papiery dokumentami cyfrowymi,
które można łatwo przeszukiwać, pobierać, porządkować i przetwarzać.

Efektywne, skuteczne i szybkie świadczenie usług ubezpieczeniowych dzięki implementacji automatycznego przetwarzania dokumentów ubezpieczeniowych.

Specyficzne potrzeby

  • Różnorodność dokumentów, takich jak zgłoszenia roszczeń ubezpieczeniowych, kontrakty, opisy świadczeń i wiele więcej
  • Zgodność z przepisami
  • Szybka odpowiedź posiadaczom polis
  • Długoterminowe scentralizowane archiwizowanie dokumentów ubezpieczeniowych
  • Utrzymywanie przewagi na wysoce konkurencyjnym rynku

Rozwiązania firmy ABBYY

Konwersja zeskanowanych dokumentów papierowych, obrazów i plików PDF na formaty edytowalne

Dokumenty papierowe i graficzne można szybko i dokładnie przetworzyć na format edytowalny.

Tworzenie dużych archiwów z możliwością przeszukiwania

Firma ABBYY oferuje potężne narzędzie serwerowe do scentralizowanej konwersji dużych ilości papierowych i graficznych dokumentów na archiwa i repozytoria z możliwością przeszukiwania.

Przetwarzanie dużych ilości dokumentów, formularzy i faktur

Narzędzia firmy ABBYY umożliwiają automatyzację i przyspieszenie przetwarzania dużych ilości różnych rodzajów dokumentów — ich klasyfikację, indeksację oraz eksport jako plików z możliwością przeszukiwania do aplikacji biznesowych lub archiwów.

Optymalizacja i poprawa jakości przeglądania skomplikowanych dokumentów

Firma ABBYY oferuje potężną technologię przetwarzania języków naturalnych, która wydobywa cenne informacje z dokumentów niestrukturalnych, skracając czas i redukując ilość pracy oraz zmniejszając ryzyko pominięcia ważnych danych. Więcej informacji ›

Korzyści

  • Umożliwia osobiste i aktywne reagowanie na potrzeby klienta
  • Większa elastyczność przy składaniu ofert
  • Przyspieszone procesy biznesowe
  • Redukcja kosztów
  • Zwiększenie przewagi nad konkurencją

pica.gif

PICA Group upraszcza swoje procesy za pomocą programu ABBYY FormReader, dzięki czemu świadczy usługi wyższej jakości dla posiadaczy polis

Program ABBYY FormReader pomógł grupie PICA uprościć procesy przetwarzania formularzy. Firma może przeskanować, sprawdzić i zweryfikować formularz w czasie krótszym niż minuta — i na dodatek z 97-procentową skutecznością.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy ABBYY i poznaj udane projekty lub zapytaj o cenę.