Riešenia spoločnosti ABBYY pre zdravotníctvo

Spoločnosť ABBYY umožňuje zdravotníckym organizáciám optimalizáciu postupov spracovania dokumentov automatickou klasifikáciou dokumentov, veľmi presným zberom informácií a odosielaním dokumentov a extrahovaných údajov o pacientovi do systémov správy zdravotníckych informácií (HIM). Automatizáciou tohto postupu môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zaručiť dostupnosť informácií pri starostlivosti o pacientov alebo vystavovaní účtov pacientovi s minimálnym úsilím.

Hlavné výhody

Benefits-128b-77x77

Zvýšenie efektívnosti

Zefektívnenie záznamov o pacientoch, vysvetľovanie výhod (EOB) a spracovanie vyúčtovania pre zdravotné poisťovne. Jednoduché odosielanie do EHR/EMR automatizáciou klasifikácie a snímania všetkých lekárskych dokumentov, ktoré sa tak stávajú súčasťou celého záznamu pacienta.

Benefits-137lb-77x77

Znižovanie nákladov

Náhrada nákladného ručného spracovania automatizovaným spracovaním zdravotníckych dokumentov. Zvýšenie produktivity zamestnancov, aby sa zamestnanci mohli sústrediť na profesionálnu prácu namiesto ručného prepisovania dát.

Benefits-134lb-77x77

Vyššia presnosť údajov

Podstatné zníženie výskytu chýb použitím špičkovej technológie OCR/ICR/OMR/rozpoznávania čiarového kódu a overovania dát pre systémy účtovania pacientovi a iné systémy.

Benefits-148b-77x77

Zlepšenie starostlivosti o pacienta

Možnosť rýchleho vyhľadávania a poskytnutia údajov o pacientoch lekárom, zdravotným sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom na podporu zlepšeného rozhodovania v zdravotníctve.

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!