Riešenia spoločnosti ABBYY pre poisťovne

Poskytovanie včasných, efektívnych a hospodárnych služieb

Poskytujte poisťovacie služby včasným, efektívnym a nákladovo výhodným spôsobom implementáciou automatizovaného spracovávania dokumentov.

Špecifické potreby

Features-215b3-55x55

Množstvo dokumentov na spracovanie: formuláre hlásenia škody, zmluvy, objasnenia príjmov (EOBs) a iné dokumenty.

Features-218lb3-55x55

Dlhodobá centralizovaná archivácia dokumentov súvisiacich s poistením.

Features-107b3-55x55

Vysoká konkurencia na trhu s poistením.

Features-217lb3-55x55

Požiadavky na dodržiavanie nariadení.

Features-152b3-55x55

Rýchla reakcia na potreby poistencov.

Riešenia

01-Digitizing

Konverzia naskenovaných papierov, obrázkov alebo PDF súborov na editovateľné dokumenty

Akékoľvek papierové alebo obrázkové dokumenty môžu byť rýchlo a presne skonvertované do formátov vhodných na editovanie.

02-Searchable-archives

Tvorba veľkoobjemových vyhľadávateľných archívov

ABBYY ponúka výkonné serverovo založené riešenie pre centralizované spracovávanie veľkých objemov papierových alebo obrázkových originálov dokumentov do vyhľadávateľných archívov a schránok.

04-High-volume-document

Spracovávanie veľkých objemov dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov.

Výhody

Features-136b-55x55

Zníženie nákladov.

Features-175b-55x55

Zrýchlenie firemných procesov.

Features-107b-55x55

Získanie konkurenčných výhod.

Features-132b-55x55

Osobná a pružná odozva na požiadavky zákazníkov.

Features-162b-55x55

Zvýšenie flexibility citovania.

Podobné produkty

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.

Viem, že svoj súhlas môžem s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, prejdite, na webovú stránku alebo pošlite e-mail na adresu dataprotection@abbyy.com.

Podaním tohto formulára súhlasím s využitím mojich osobných údajov na účely popísané v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za odoslanie formulára!

Onedlho vás budeme kontaktovať!