Poisťovníctvo

Riešenia spoločnosti ABBYY pre poisťovne

Poskytujte poisťovacie služby včasným, efektívnym a nákladovo výhodným spôsobom implementáciou automatizovaného spracovávania dokumentov.

Špecifické potreby

  • Množstvo dokumentov na spracovanie: formuláre hlásenia škody, zmluvy, objasnenia príjmov (EOBs) a iné dokumenty
  • Požiadavky na dodržiavanie nariadení
  • Rýchla reakcia na potreby poistencov
  • Dlhodobá centralizovaná archivácia dokumentov súvisiacich s poistením
  • Vysoká konkurencia na trhu s poistením

Riešenia a produkty

Konverzia naskenovaných papierov, obrázkov alebo PDF súborov na editovateľné dokumenty

Akékoľvek papierové alebo obrázkové dokumenty môžu byť rýchlo a presne skonvertované do formátov vhodných na editovanie použitím týchto produktov: 

Tvorba veľkoobjemových vyhľadávateľných archívov

ABBYY ponúka výkonné serverovo založené riešenie pre centralizované spracovávanie veľkých objemov papierových alebo obrázkových originálov dokumentov do vyhľadávateľných archívov a schránok:

Spracovávanie veľkých objemov dokumentov, formulárov a faktúr

Výkonné riešenie od ABBYY automatizuje a urýchľuje spracovávanie veľkých objemov dokumentov rôznych typov ich klasifikáciou a vyťažovaním hodnotných dát, a doručuje ich spolu so zdrojovými obrázkami alebo vyhľadávateľnými PDF súbormi do firemných aplikácií alebo archívov:

Výhody

  • Osobná a pružná odozva na požiadavky zákazníkov
  • Zvýšenie flexibility citovania
  • Zrýchlenie firemných procesov
  • Zníženie nákladov
  • Získanie konkurenčných výhod

Príbehy zákazníkov

ABBYY má súbor úspešných realizácií v poisťovacom odvetví ENG po celom svete.

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.