ABBYY Solutions for Healthcare

Sağlık kalitesini optimize edin ve masrafları azaltın.

Oldukça doğru veri yakalama, doküman sınıflandırması
ve arama ile belge odaklı süreçleri otomatikleştirin.

Sağlık kuruluşları, tıbbi faturalama hizmeti sağlayıcıları ve sağlık sigortası şirketleri her gün ellerine ulaşan tonlarca kağıda basılı belge ve formu dijitalleştirmek ve veritabanlarında yer alan kritik bilgileri saniyeler içinde bulmak zorundadır.

ABBYY Yakalama ve Arama çözümü, son derece hassas otomatik veri yakalama, belge sınıflandırma ve bilgi ayıklama özellikleri ile belgeye dayalı süreçleri ve bilgiye erişimi optimize eder.


Hasta Kaydı

ABBYY veri yakalama ve sınıflandırma teknolojisi, belge tarama kolaylığı ile doküman türlerini tanıyan, verileri ayıklayan ve doğru hasta kayıtlarına bağlayan araçları bir araya getirerek iç gücünden tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi edinin ›

Streamline patient registration.pdf

Hasta Kayıtları ve
EHR için Veri Yakalama

ABBYY teknolojisi mevcut hasta kayıtları, yeni hasta kayıtları ve güncel veri alışverişi çözümleri için kullanılan kağıt ve görüntü biçimindeki verileri yeni EHR (Elektronik Sağlık Kayıtları) iş akışlarına entegre eder.

Daha fazla bilgi edinin ›

Easing the transition to EHRs.pdf

Hasta Memnuniyeti Anketleri

ABBYY, verilerin veri bütünlüğü kurallarına uygun şekilde yakalanmasını ve işlenmesini sağlayarak anket sonuçlarının daha hızlı toplanıp ve gönderilmesini sağlar; ilgili birimlere vakitlice iletilen sonuçlar bu anketlerden tam olarak faydalanılmasını güvence altına alır.

Daha fazla bilgi edinin ›

Automated HCAHPS survey processing.pdf

Muhasebe İşlemleri ve
EOB İşleme

ABBYY, EOB (Fayda Açıklaması) formu ve fatura ödendi yazılarının yakalanmasını otomatikleştirerek hizmet sağlayıcıların gelirlerini daha erken tahakkuk ettirmelerine ve mahsup işlemlerini önlemelerine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinin ›

Automated EOB processing.pdf

Faturalama ve Talep İşlemleri

ABBYY’nin hassas veri ayıklama teknolojisi, faturalandırma, muhasebe ve talep yönetimi uygulamalarının doğru verilerle desteklenmesini sağlamak için otomatik doğrulama kurallarından faydalanır.

Daha fazla bilgi edinin ›

  

undefined

Daha Fazla Üretkenlik

  • Hasta kayıtları, sigorta belgeleri, sağlık hizmetleri talepleri, hasta anketleri, alacak hesapları ve sağlık sayımı formlarındaki bilgilerin hatasız olarak ayıklanmasını sağlar.
  • Tıbbi faturalama sistemi ve diğer sistemlerle karşılaştırmalı kontrol imkanı sunan veri doğrulama işlevi ve çok dilli tanıma teknolojileri ile sağlıkla ilgili kağıda basılı belgelerin işlenme sürecini hızlandırır.
  • Bir terimin tam anlamını yansıtan amaca uygun arama sonuçları sunar ya da bir konuyla ilgili tüm belgelerdeki her bir ayrıntının keşfedilebilmesi için genel sınıf aramaları yapar.

Daha Düşük Maliyetler

  • Sağlık belgeleri ve GR formlarını otomatik olarak işleyip analiz ederek pahalı bir iş olan elle veri girme işlemini ortadan kaldırır; böylelikle hem idari maliyetleri düşürür, hem de ödemelerde gecikmelerin önlenmesine yardımcı olur.
  • Güçlü varlık tanıma ve belge filtreleme özellikleri sayesinde, verilerin elle etiketlenmesine gerek bırakmaksızın önemli bilgileri saniye içinde alır.
  • Tıbbi bilgi akışlarının şeffaflığını arttırır ve ayrı saklama alanlarındaki hayati verileri kolayca görünür hale getirir.
undefined
undefined

Daha İyi Hasta Bakımı

  • Sağlıkla ilgili daha iyi kararlar verilmesini ve tıbbi risklerden kaçınılmasını sağlamak için hasta verilerinin hızla alınıp sağlık uzmanlarına gönderilmesine olanak tanır
  • Elektronik sağlık kayıtları, tıbbi kayıtlar, hastane bilgi sistemleri ve insan kaynakları sistemlerinde yer alan tıbbi ve mali verilerin hızla alınmasını sağlar.
  • Sesli kitaplar ve diğer uyarlanabilir teknolojilerin yardımıyla görme engellileri için yaşam kalitesini artırır.


Nasıl Çalışır?

undefined

Yararlanılan Teknolojiler

ABBYY Yakalama ve Arama Çözümü,   gücünü ABBYY’nin geliştirip patentini aldığı ileri teknolojilerden alır. Bu teknolojilerden başlıcaları şunlardır:

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?

ABBYY çözümleri ve başarılı projeler hakkında daha fazla bilgi edinin, fiyat teklifi isteyin veya demo sürümünü alın.